McKinseys hemmelige rolle i Europas flyktningkrise

0
Shutterstock

Det USA-baserte konsulentfirmaet McKinsey&Company sto helt sentralt i tilretteleggelsen for og administrasjonen av flyktningkrisa i Europa i 2016 og 2017 går det fram av hittil hemmelige dokumenter som journalistene i BalkanInsight har fått tilgang til. Dette er presentert i artikkelen Asylum Outsourced: McKinsey’s Secret Role in Europe’s Refugee Crisis.

Balkan Insight er nettsida til Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), et nettverk av undersøkende journalister som har en rekke viktige avsløringer på sine troféhyller. Ikke minst har de vært sentrale i å avsløre den illegale våpentransporten til terroristene i Syria. Som her og her.

Tyrkia og president Recep Tayyip Erdogan brukte flyktningene i et spill for å sikre seg støtte fra EU. Avtalen hadde et sluttbeløp på flere milliarder euro, så den var «for stor til å feile».

Inn kom McKinsey. De hadde allerede vært rådgivere for Tyskland for å øke tempoet i asylmottaket der. EUs asylbyrå European Asylum Support Office ga McKinsey i oppgave å analysere situasjonen på de greske øyene og komme opp med en handlingsplan. Etter kort tid kom McKinsey i oktober 2016 med en plan for hvordan EASO kunne «øke prosesseringshastigheten» når det gjaldt asylsøkerne. To måneder etterpå hadde de klar en «handlingsplan», som ble EUs handlingsplan. Men ingen steder sto det at planen var utarbeidet av McKinsey. BIRN har sammenliknet de to dokumentene og har funnet ut at likhetene er «nifse», på noen punkter er de nesten identiske. Mye av dette ligger tåkelagt i byråkratiet. EU-kommisjonen har nektet innsyn av hensyn til «offentlig sikkerhet», det ville også «undergrave de forretningsmessige interessene» til McKinsey.

BIRNs framstilling av de sentrale aktørene i spillet om EUs asylpolitikk.

Da så EU hadde godkjent handlingsplanen fikk EASO beskjed fra kommisjonen om å inngå en avtale med – ingen andre enn McKinsey. Kontarkten hadde en verdi av 992.000 €. En revisjonsrapport i EU sa seinere at inngåelsen av kontrakten ikke hadde fulgt de juridiske prosedyrene og derfor var «irregulær». Det ble gjennomført en undersøkelse rettet mot EASO-sjef José Carreira som endte med at han måtte gå av. Men McKinsey slapp unna.

Først da BIRN klagde til EUs Ombudsman fikk de tilgang til dokumenter som ga et unikt innsyn i hvordan McKinsey hadde jobbet for å «maksimere produktivitet», det vil si behandle så mange asylsøknader som mulig, «øke tempoet» og «få opp produktiviteten». Den tida som skulle brukes på å lære opp saksbehandlere og intervjuere skulle ned, også for å «øke produktiviteten».

En av dem som deltok i disse «ledelsestreningene» til McKinsey sier til BIRN at «det var så totalt forskjellig fra hvordan offentlige etater jobber med asylsøkere».

McKinsey skrøt av hvor mye de hadde lykkes i å redusere antallet mennesker i leirene på greske øyer, men virkelige tall viser at det nettopp var skryt. Reduksjonen var vesentlig mindre enn det McKinsey påsto.

Det ble en politisk skandale i Tyskland da det viste seg at landets kontor formigrasjon og flyktninger betale McKinsey mer enn 45 millioner euro for å redusere abntallet asylsøknader og forkorte ayslprosessen.

Det må legges til at den nåværende presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, har hatt visse forbindelser med McKinsey før, og den tyske riksrevisjonen har kritisert de kontraktene hun inngikk for ikke å være i henhold til loven. Hun har da også innrømt «uregelmessigheter».

Avsløringene til BIRN viser for ørtende gang at EU er et korrupt system der det at bukken passer havresekken er mer en norm enn et unntak. Beslutningsprosesser og planer er slik at de favoriserer mektige forretningsinteresser. Det man ikke har sett på er hva McKinsey gjorde på PR-sida for å fremme den «økte produktiviteten» i asylbehandlinga. Det kunne også vært et studium verdt.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelKosovos president Hashim Thaçi tiltalt for krigsforbrytelser
Neste artikkelEr Fylkesrådet i ferd med å gjøre Finnmark til vasallfylke?