Vil USA dumpe sin gjeld til Kina?

7
Onkel Sam truer dragen med sanksjoner og dragen takker aller vennligst for advarselen og sier: "Bare et kjapt spørsmål: Har du husket svømmeutstyret?

Den kalde krigen mellom USA og Kina trappes opp. Det er valgår og Donald Trump har valgt å gjøre Kina til syndebukk for USAs problemer, enten det gjelder koronaviruset eller den djupe krisa i USAs økonomi.

Angripe forsyningslinjene

Et svært sårbart punkt i USAs industri og næringsliv er at de har gjort seg svært avhengige av forsyningslinjene fra Kina. Eller som New Yorks guvernør Andrew Cuomo sa: Alt produseres jo i Kina.

Nå har USAs handelsdepartement satt i gang et arbeid som tar sikte på rive opp disse forsyningslinjene og redusere USAs avhengighet av Kina. Selv Pentagon har slått fast at landet er avhengig av leveranser fra Kina for å opprettholde våpenindustrien. Det går fram av rapporten INDUSTRIAL CAPABILITIES fra Pentagon til Kongressen i USA.

Rapporten slår blant annet fast at maskinverktøyindustrien i USA er i så en elendig forfatning at landet ikke klarer å produsere det avanserte maskinverktøyet våpenindustrien trenger. Kanonløp på over 40 millimeter må for eksempel importeres fra utlandet. Og hvem dominerer maskinverktøymarkedet i verden? Ganske riktig: Kina (25%), etterfulgt av Tyskland (17%). USA har en markedsandel på 7%.

Les: Den industrielle basen for USAs våpenindustri råtner på rot

Og det var jo nettopp det som har vært og er kjerneinnholdet i globalismen. Som Paul Craig Roberts skriver i en godt poengtert analyse:

«Hovedproblemet med den amerikanske økonomien er at globalismen har dekonstruert den. Utflagging av amerikanske arbeidsplasser har redusert amerikansk produksjons- og industrikapasitet og tilhørende innovasjon, forskning, utvikling, forsyningskjeder, forbrukernes kjøpekraft og skattegrunnlag for statlige og lokale myndigheter. Bedrifter har økt den kortsiktige fortjenesten på bekostning av disse langsiktige kostnadene. Faktisk ser vi at den amerikanske økonomien flyttet ut av den første verdenen inn i den tredje verdenen.»

Det er derfor ikke noe overraskende at Donald Trump med sitt program for å gjøre «America great again» vil forsøke å gjøre noe med dette. Problemet er jo at dette også rammer noen av de største amerikanske selskapene, som har gjort seg totalt avhengige av Kina.

Dumpe gjelda?

I februar 2020 var USAs gjeld til Kina på 1.090 milliarder dollar, eller over det man i USA kaller en trillion. Det er mer enn 15% av den gjelda som er på utenlandske hender. Det er bare Japan USA skylder mer til. Man kan godt si at USA har finansiert sine kriger gjennom å låne av Kina.

Kina har riktignok tatt tiltak i retning av å redusere sin beholdning av amerikanske statsobligasjoner. I 2011 var beholdninga 1.300 milliarder dollar.

Men nå er det kretser i USA som spekulerer på om USA kan dumpe denne gjelda på en eller annen måte. John Foley skriver hos Reuters: Hvorfor skulle Onkel Sam betale de 1,1 trillionene landet skylder Kina?

Den mest brutale måten å gjøre det på er å la være å betale, eller opptre som om man var insolvent overfor Kina. Det er økonomiens parallell til kjernefysisk krig, og dessuten er det i strid med amerikansk lov, skriver Foley. men han peker på en rekke andre muligheter USA har til å la være å betale gjelda til Kina. Det ligger mye makt i International Emergency Economic Powers Act fra Jimmy Carters tid. Den var rettet mot Iran, men den kan også brukes mot Kina.

Men skulle ville det være å erklære full økonomisk krig mot Kina. Det ville kanskje gi noe mediasuksess til å begynne med, men det vil samtidig overbevise den kinesiske ledelsen om at de ikke har noe å hente i forhandlinger og at de må svare like brutalt. Forskjellen er at mens ledere i USA har en tendens til å tenke i to trekk, har Kina tradisjon for å tenke i så mange trekk som spillet måtte kreve. Kina ville nok oppleve en del tap om Trump-administrasjonen skulle finne på noe slikt, men den store langsiktige taperen ville være USA sjøl.

Les også om dette i steigan.no:

Det synkende imperiet


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for runeulv runeulv says:

  Kina er skyldig i å stenge ned for innenlandstrafikk mot Wuhan, mens de holdt internasjonal luftfart åpen, slik at kinaviruset ble spredt til hele verden, slik at alle land havnet i samme båt som Kina.

  Ikke at jeg er sjokkert over at Steigan ikke nevner dette.
  made in china

 2. Hvis USA gjør det, er det “game over” for dollaren. I dag er det ingen som er så avhengig av sitt gode navn og rykte, som USA. I stedet valgte de Trump.

 3. Avatar for ArFra ArFra says:

  Det er vel ikke en reell problemstilling. Slik gjeld er bare et tall i regnskapet. Kina trenger ikke pengene, har dollar nok. Hvis noen krever dem, kan Fed bare trykke dem opp, slik de gjør i dag for å dekke Trump underskudd. Kina kan dumpe Usa statsobligasjoner, men de også er intressert i å ha en kjøper til varene sine.

 4. Kina hatet. All den frustrasjon og irritasjon som finnes i USA forsøker team Pompeo-Trump-Navarro å kanalisere til hat Kina-prosjektet.
  Krigsskipene USS Bunker Hill og USS Barry ligger og vaker i omstridte territorier i SørKinahavet. USA spiller ikke bare ut økonomiske kort,men også militære. Som jeg ser det er det så godt som umulig å unngå militære sammenstøt i begrenset målestokk -foreløpig.
  Det som gir meg assosiasjoner til Norge i 1930 årene,er at det nå vokser fram en anseelig fraksjon på document og resett som faktisk agiterer for at USA/Trump må se til å knuse de fordømte kinesiske kommunistene som bevisst lager biokrig mot verden.
  Her finnes ikke antydninger til kritisk tenkning rundt denne nå main stream påstand. Selv Søreide jamrer seg over all den desinformasjon og falske nyheter som bestrider offisiell sannhet.
  Det er nå helt unødig å forflytte seg utenlands for å finne krigsgale og krigskåte miljøer. Var det en “venstreside” i Norge,var det mer enn nok å sloss mot her hjemme.

 5. Avatar for Mikkel Mikkel says:

  USA forsøker nå å samle vesten mot Kina. Det er produsert mye løgnpropaganda i samløp med viruset, for å ramme Kina. Dette ligner et nytt «911».

  Kina varslet verden bare få dager etter at viruset var identifisert. Kina har publisert masse forskningsarbeid. Påstanden om kinesisk tilbakeholdelse holder ikke.

  Det er produsert mange åpenbare løgn-historier i tilknytning til den påstanden. Da disse avsløres framstår USA som løgnaktig og med andre motiver.

  Kina stengte av Wuhan helt, f eks i motsetning til New York som altså lar smittede reise til og fra byen.

  Nord-Korea er eneste land som umiddelbart stengte sine grenser etter at Wuhan ble avstengt, og tok en sånn avgjørelse for å sikre sitt folk.

  Alle land har selvfølgelig ansvar for sine egne grenser.

  Hele Kina innførte mange tiltak i januar og februar 2020, også provinser som ikke var rammet. Resten av verden burde antakelig også gjort dette.

  Resten av verden begynte ikke testing før langt ut i mars. Da regnet eksperter med at det var millioner av smittede, bare i USA. Ingen vet hvor mye smitte som var i omløp før.

  I vår verden kan smitte flytte seg verden rundt på få dager.

  Jeg tror mest at viruset fra starten av var et amerikansk angrep på Kina, Iran og Italia. Det er likevel mye som tyder på at viruset egentlig ikke startet i Kina.

  En Cambridge studie deler viruset til tre hovedtyper der USA og Spania har mest av den mest orginale typen A, en type som er nærmest typen virus en finner hos flaggermus. USA og Spania har også mest smitte i dag. Kina derimet har mest av ’type B’ som er en variant som stammer fra type-A-viruset.

  Annen undersøkelse tyder på at Frankrike trolig har hatt mye smitte tidligere enn antatt og smitte som ikke stammer fra Kina.

  Merkelig er jo også at USA varslet Israel i november 2019 om dette viruset, ifølge israelske medier. En hel måned før Kina oppdaget viruset. Det tyder på at viruset er sluppet av USA og at det er USA selv som har holdt tilbake informasjon til alle bortsett fra Israel.

  Enig med Pål Steigan i at USA selv nok blir store taperen. De som er dumme nok til å følge denne konflikt-kampanjen vil nok også tape stort.

 6. Akkurat nå skal USA forsøke å få Kina til å kjøpe flest mulig av de nye obligasjonene for 3 tusen milliarder dollar for å “finansiere” sitt økte underskudd pga. korona. Det er derfor IKKE tiden å rokke ved troverdigheten til disse obligasjonene fra USA sin side. Om andre land etterhvert stiller spørsmål ved USA sin økonomi, blir en annen sak, men redselen for å komme med ned i dragsuget gjør at nasjoner stiller lydig opp…

 7. Avatar for Slangen Slangen says:

  Made in USA. Distribuert av Israel.
  Amerikanarane drep for det meste fattigfolk rundt i verden.
  Israelarar drep helst amerikanarar, og arabarar.
  Kristne amerikanarar tør ikkje sette verden i husarrest og starte eit globalt massedrap med biovåpen utan jødisk hjelp.

  Ein sentral tanke er å gjere innbilt demokratisk global middelklasse til lydige slavar utan makt.
  Menneskeforakt!
  Arbeid, skatt, tv skal vere ditt liv, kua av staten som lyg deg full kvar dag.
  Historia, framtida og notida er ei løgn som du forsvarar fordi du trur alt du blir fortalt.

  Krigen mot Kina er uunngåeleg, men atomkrigar varer ikkje så lenge.
  Du har ingen ting du skulle ha sagt.
  Derfor held du kjeft.

  USA dumpe gjeld til Kina?
  Kina eig USA!

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere