Tromsø kommune tvunget til å ta imot atomubåter fra Nato

0
Tromsø. Shutterstock

I strid med lokalpolitikernes ønske skal reaktordrevne ubåter fra Nato legge til kai i Tromsø kommunes havn. Forsvaret har solgt sine marinebaser i området. Dette skriver E24 som bygger på et oppslag i Klassekampen (bak betalingsmur.)

Ifølge avisa forhandler Forsvaret nå med de private eierne av Olavsvern, Forsvarets eneste marinebase i området, som ble lagt ned i 2009 og solgt som lager for motorsykler og bobiler i 2013.

Etter salget av Olavsvern har presset fra Nato økt om å få et nordligere anløpspunkt for reaktordrevne fartøy enn dagens eneste godkjente havn i Norge, som er Haakonsvern i Bergen.

– Dette er ikke en god løsning for oss. Vi skulle helst ha sett at denne havna ikke ble brukt til dette formålet, sier Jarle Heitmann, gruppeleder for Arbeiderpartiet og styreleder i Tromsø havn.

Jens Ingvald Olsen, kommunestyremedlem for Rødt i Tromsø, spør hva slags beredskapsplaner kommunen har i forbindelse med at amerikanske atomubåter skal legge til kai i byen.

I et innlegg i iTromsø skriver Olsen:

En militær oppbygging som den norske regjeringa, med støtte fra stortingsflertallet, har invitert USA til å iverksette nå, har vi aldri tidligere i historia opplevd fra norske myndigheter. I tillegg til den økte risikoen for uhell og ulykker med økt aktivitet med atomdrevne fartøy og atombevæpning, er det også en økt risiko for konfrontasjon mellom amerikanske og russiske atomenheter. Dette skjer i en periode der fylkene i nord, i følge regionreformen, skal få økt ansvar for nordområdepolitikken. Ikke bare det, for Troms og Finnmark skal nordområdepolitikken bli en vesentlig del av sin virksomhet.

Med det som har kommet til uttrykk gjennom tilløpene til militærpolitiske debatter i fylkestinget i Troms, lover dette ikke godt for utviklinga av det mellomfolkelige samarbeidet i nord. Det er en skremmende stor servilitet hos det store flertallet i fylkestinget i Troms overfor USAs militære offensiv i nord.

Fra å være et at de fredeligste områdene i verden, med et blomstrende og godt livsgrunnlag, med en stadig økende fiskeeksport og som et stadig mer attraktivt turistmål, trues vi nå av en farlig militær opprustning drevet fram av USAs innringing av Russland.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.