Sneversynt Raudt

3
Skattebetalerne betaler enorme subsidier til havvindspekulantene. Foto: Shutterstock
Svein Lund

Av Svein Lund.

Stadige krav om mer profitt og mer forbruk er i ferd med å ødelegge jorda. Barna våre vil vokse opp i en farligere verden på grunn av global oppvarming. Denne viktige innsikten står å lese på https://roedt.no/miljo. Men er det dette som pregar Raudt sin politikk i praksis?

Om ein les nettsida frå starten står det: «For Rødt er kampen mot Forskjells-Norge den aller viktigste – Les mer om vår hovedsak.» Raudt har altså EI hovudsak. Og det er altså verken jorda si framtid, dei fattige i verda eller Noreg si rolle i global utbygging og krig. Det er forskjellane innafor Noreg. Eg må spørre: Ser ikkje partiet lenger enn til landegrensene?
Sjølvsagt er Noreg eit klassesamfunn, der borgarskapet tener seg rike på arbeidsfolks arbeid. Forskjells-Noreg finst også mellom kjønn, landsdelar, etniske grupper m.m., men sett i den store globale samanhengen har dei fleste som bur i Noreg ei kjøpekraft langt over gjennomsnittet og forbrukar langt meir enn det som er bærekraftig i forhold til ressursane på jorda.
Eg les vidare på Raudt si nettside: Framveksten av et Forskjells-Norge er vår største utfordring som samfunn. Generasjonen som vokser opp i dag kan bli den første på over 100 år som får det mindre trygt enn foreldrene sine. Heldigvis er det mulig å skape et vendepunkt.

Vår største utfordring! At generasjonen som veks opp i dag får det mindre trygt enn foreldra er heilt sikkert. Men det skuldast i første rekke rovdrifta på naturen frå den internasjonale kapitalismen, det er ikkje bare spørsmål om auka lønsskilnadar i Noreg og privatisering av sjukeheimar og barnehagar.

Nylig såg vi kva partileiinga prioriterer. Det er å satse milliardar på å bygge ut havvind. Ikkje fordi vi treng energien, ikkje for å redde klimaet, men for arbeidsplassar og norsk teknologi. Dette utspelet har møtt mye kritikk. I Klassekampen har Raudt sine fylkestingsrepresentantar i Nordland offentlig kritisert utspelet. Innlegg frå underteikna har vore offentlig tilgjengelig i to veker. Partileiinga er direkte tilskrive, men svaret lar vente på seg. Derimot har vi 11.05. fått eit utspel frå AP-toppen som seier akkurat det same. Tilfeldig?

På nettsida er havvindutbygginga ført opp som det første «miljøtiltaket» Raudt vil satse på!

Kva dette vil kreve av utvinning av sjeldne jordmetall og koppar og kva det vil føre til for livet i havet og spreiing av mikroplast er ikkje nemnd. Heller ikkje raseringa av norsk natur som no pågår med vindkraft. Miljøet er underordna at oljearbeidarane skal få nye godt betalte offshore arbeidsplassar å gå til.

Dessverre trur eg ikkje dette er tilfeldige feil og manglar. Det synest å vere ein bevisst politikk for å nedtone miljøproblema til fordel for teknologi og arbeidsplassar for fortsatt uforsvarlig forbruk, bare med ein meir sosial profil. Likestilte og i fellesskap skal vi gå ut for stupet med det raude flagget til topps.

Dagens kapitalistiske samfunn kan ikkje fortsette. Vi treng revolusjonære endringar og vi treng eit parti som kan gå i spissen for eit samfunn som både fjernar klasseskilja, forbrukar mindre ressursar og legg til rette for vern og gjenoppbygging av natur. Eg hadde vona Raudt kunne bli det partiet, men no ser det dessverre dårlig ut.

Svein Lund


Ledelsen i Rødt er hjertelig velkommen til å svare på dette leserinnlegget til Svein Lund.

Red.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Nå har ikke afrikanere og asiatere stemmerett ved norske valg. Å appelere til hva som er godt for dem er ikke slik valgssystemet er bygd opp. Valgssystemet er mere bygd opp slik at bønder stemmer på dem som vil bevilge mere penger til bønder, fiskere stemmer på dem som vil bevilge mere penger til fiskere … (hvordan fordele skattepengene. Systemet er stort sett slik at offentlige ansatte får betalt for jobben de gjør + de får betalt de skattepengene de trenger for å betale skatt [50% er skatt] -> i sum forfordelt)

    Plutarch

  2. Monstervindturbiner til havs trenger enda mer svært kostbart vedlikehold enn de på land, salt sjøsprøyt og salt havluft gir mer korrosjon, og adkomst vanskeliggjøres ved høy sjø. Levetiden for hver mast er kortere enn på land. Hver monstermast har flere hundre liter hydraulikk olje som kan forurense blant annet.

    Det er bedre om Rødt prioriterer milliardene til oppgradering av vannkraftverkene som kan gi 22-30 TWh mer av den reneste og mest miljøvennlige kraften vi har, og går imot krypto-datasentrene som forbruker kolossale mengder strøm de får til en liten brøkdel av det norske husstander må betale, og som gir lite eller ingenting lokalt.

  3. Avatar for tjatta tjatta says:

    Rødt har nok fokus på anleggsperioden og omstilling for arbeiderne i oljesektoren. De trenger et “troverdig” alternativ for avvikling uten å virke arbeiderfiendtlig

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere