Apple og Google med «kontaktsporing»

0
Illustrasjon: Shutterstock

Med koronaepidemien som påskudd jobber nå flere teknologiselskaper med programvare som skal bli i stand til å spore alle kontaktene dine. I en fellesuttalelse skriver Apple og Google:

«Over hele verden jobber regjeringer og helsemyndigheter sammen for å finne løsninger på COVID-19-pandemien, for å beskytte mennesker og få samfunnet i gang igjen. Programvareutviklere bidrar med å lage tekniske verktøy for å bekjempe viruset og redde liv. I denne ånden av samarbeid kunngjør Google og Apple en felles innsats for å muliggjøre bruk av Bluetooth-teknologi for å hjelpe myndigheter og helsebyråer med å redusere spredningen av viruset, der brukernes personvern og sikkerhet er sentralt i designet.

Siden COVID-19 kan overføres i umiddelbar nærhet til berørte individer, har folkehelsetjenester identifisert kontaktsporing som et verdifullt verktøy for å bidra til å begrense spredning. En rekke ledende offentlige helsemyndigheter, universiteter og frivillige organisasjoner rundt om i verden har arbeidet for å utvikle frivillig kontaktsporingsteknologi. For å videreføre denne saken vil Apple og Google lansere en omfattende løsning som inkluderer applikasjonsgrensesnitt (API) og teknologi på operativsystemnivå for å hjelpe til med å muliggjøre kontaktsporing. Gitt det presserende behovet, er planen å implementere denne løsningen i to trinn, samtidig som man opprettholder sterk beskyttelse av brukernes personvern.«

I klartekst betyr dette at de utvikler en app som virker sånn at den registrerer hvilke mobiltelefoner du beveger deg i nærheten av og slik bygges det opp en database over ditt og alle andres kontaktnett. Rasjonalen er at dette skal gjøre det mulig å kartlegge hvem en bærer av viruset har vært i nærheten av.

Fra før av vet vi at Apple og Google er godt integrert med CIA og NSA og at de utleverer brukerdata til dem, så ingen behøver å være naiv overfor dette eller tro på forsikringene om personvern og frivillighet. Google ble skapt av CIA gjennom det samme selskapet som finansierte opp Facebook, nemlig CIAs eget venturkapitalfond, In-Q-Tel. Fondet gjør ingen hemmelighet av at det opererer på denne måten, og har til og med en nettside der det lister opp selskaper som er finansiert av fondet.

Edward Snowden advarer

Varsleren Edward Snowden, som slett ikke vil bagatellisere koronakrisa, kommenterer dette og tilsvarende tiltak og sier i et intervju med Vice at «regjeringer bruker koronaviruset til å bygge en undertrykkingsarkitektur.»

Snowden er også kritisk til Kinas håndtering av koronakrisa og tvilende til om man kan stole på informasjon om dette derfra. Og han mener at regjeringer over hele verden nå griper til autoritære tiltak:

«Når autoritære holdninger sprer seg, når unntakslovene spres, mens vi ofrer våre rettigheter, ofrer vi også vår evne til å stanse glidninga i retning av en mindre liberal og mindre fri verden. Tror du virkelig at når den første bølgen, denne andre bølgen, den 16. bølgen av koronavirus for lengst er et glemt minne, at disse mulighetene ikke vil bli beholdt? At disse datasettene ikke blir oppbevart? Uansett hvordan det blir brukt, det som bygges, er undertrykkelsens arkitektur.»

Dette er grunntesen i enhver sjokkstrategi. Det er når folk er satt i en tilstand av sjokk, forvirring og fortvilelse at det er lettest å dytte på dem løsninger de aldri ellers ville godtatt.

I Italia går alle som i det hele tatt beveger seg ute på gata med ansiktsmasker. Dette har ifølge Verdens helseorganisasjon ingen helsemessig effekt hvis man ikke sjøl er smittet eller skal behandle folk som er smittet. Men det har en stor politisk og sosial effekt som symbol på underkastelse og disiplin.

Appen fra Google og Apple vil sannsynligvis bli tatt i mot med glede av de fleste, av lett forståelige grunner, og den vil være enda et skritt nedover den sklia som fører oss inn i det totalitære samfunnet. Det neste blir antakelig at du må ha installert appen for å få adgang ulike steder, eller at du må la politiet laste den ned ved tilfeldige kontroller. Brave New World – here we come!


Forrige artikkelRand Corporation foreslår «å styrke avskrekkingen i Norge»
Neste artikkelI flerkulturens flammer: Arbeiderklassens biler