Kraftig fall i kinesisk økonomi

0
Hvordan går det med Kinas eksport i 2020? Foto: Xinhua

Tall fra første kvartal 2020 viser at Kinas bruttonasjonalprodukt falt med 6,8 prosent i forhold til samme peridoe i 2019. Dette skriver det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua basert på tall fra Kinas nasjonale statistiske byrå. Dette er kommentert i Bloomberg.

Dette fallet er uten sidestykke. Et tilsvarende fall i kinesisk økonomi må man tilbake til 1992 for å finne, men det var i en økonomi som var veldig mye mindre, og som ikke spilte på langt nær den rollen i verdensøkonomien som Kina gjør i dag. Sektormessig ser tallene slik ut:

  • Industriproduksjonen falt med 8,4 prosent.
  • Detaljhandelen falt med 19 prosent.
  • Investeringer falt med 16,1 prosent.
  • Eiendomsinvesteringer falt med 7,7 prosent.
  • Arbeidsløsheten økte med 5,9 prosent.

For verdensøkonomien er dette svært dårlig nytt. Kinas vekst har de seinere årene stått for rundt to tredeler av veksten i den globale økonomien, så Kina har langt på vei vært verdens økonomiske motor. Kinas BNP målt i kjøpekraft var etter Verdensbankens beregninger på 27.000 milliarder dollar i 2019. Tapet i første kvartal er beregnet til 200 milliarder dollar, noe som svarer til hele bruttonasjonalproduktet på New Zealand.

Den offisielle kinesiske nettavisa Global Times presenterer tallene slik:

Det var tidligere forventet en 6 prosent vekst i Kinas BNP. Nå justeres forventningene til 2020 som helhet ned til rundt 1,2 prosent, og det er hvis Kina skulle lykkes med å får økonomien i gang igjen for alvor.

Den kinesiske staten har muskler til å stimulere økonomien, og den har tradisjoner for å gjøre det, slik den gjorde både under den asiatiske krisa i 1997, da kinesisk stålindustri mistet 40 prosent av markedet sitt på noen måneder, eller slik den gjorde under finanskrisa. Men staten må også unngå å «overstimulere» økonomien slik at det bare kastes bort verdier, mens man får liten effekt. Det kinesiske industridepartementet sier at 84 prosent av lsndets små og mellomstore bedrifter er i gang igjen.

Og selv om Kina skulle lykkes i å gjenopprette forbrukernes tillit og få det indre markedet i gang igjen, vil etterspørselen fra omverdenen la vente på seg. Resten av verden er på vei inn i ei krise som bare kan sammenliknes med krisa på 1930-tallet – bortsett fra at den er verre.

Vi har tidligere lovt leserne en ting når det gjelder dette året: 2020 blir et interessant år. Litt for interessant, vil noen si. steigan.no vil holde deg oppdatert og levere analyser.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.