– Epidemien er ikke lenger en alvorlig trussel mot den friske delen av befolkningen

0
Fra Firenze. Byen ligger i Toscana som med sine 3,7 millioner innbyggere bare har hatt 220 dødsfall knyttet til koronaepidemien. Foto: Shutterstock

Det er lærdommen av dødstallene i Italia. Tiden er inne for å åpne opp i Norge, skriver professor Eiliv Lund i Aftenposten.

Eiliv Lund er professor i epidemiologi, Universitetet i Tromsø. Han tar utgangspunkt i statistikken over døde under koronaepidemien i Italia og skriver:

For å forstå alderens betydning og omfanget av risikofaktorer kan vi se på tall fra det italienske folkehelse instituttet Istituto Superiore di Sanita publisert 6. april.

Det omfatter enkle statistiske opptellinger av kjønn og alder, risikofaktorer og deres betydning for død. Figuren er hentet fra deres publikasjon.

Antall døde etter aldersgruppe og kjønn i Italia. Tall fra det italienske folkehelseinstituttet. For én av de døde er alder ikke kjent.

Gjennomsnittsalderen ved død er 78 år, og nesten 70 prosent er menn. Av de 14.860 døde var det 1 død under 20 år.

I aldersgruppen 20–29 døde syv italienere, og mellom 30–39 år døde 34. Først i aldersgruppen 40–49 stiger dødeligheten, med 136 døde.

Videre oppover i alder stiger dødeligheten raskt. Italia har en befolkning som er ti ganger så stor som vår, så tallene må deles med ti for å kunne forstå hva de italienske tallene betyr i norsk sammenheng.

Eksempel: I aldersgruppen 40–49 år ville en epidemisituasjon som i Italia ha medført drøyt ti døde hos oss.

Lund viser til den svært lave dødeligheten for folk under femti år og det faktum at gjennomsnittlig hadde de som døde, mer enn tre underliggende risikofaktorer.

I praksis betyr dette at disse aldersgruppene, som utgjør familier med småbarn, ikke løper noen dødsrisiko dersom de ikke har risikofaktorer. De kan alle vende tilbake til skole og jobb.

Å åpne opp er nødvendig av økonomiske forhold og av hensyn til den friske del av befolkningen. En dugnad kan ikke vare evig.

Professor Eiliv Lund skriver at regjeringens politikk var å nærmest utrydde epidemien ved å lukke alt ned over lengre tid for så å holde virus i sjakk. Dette forutsetter at det innen måneder kommer en vaksine eller ny behandling. Noen slik vaksine er det vanskelig å se i dag og da vil flokkimmunitet ta over, skriver han.

Lund peker også på at det er stor forskjell på land etter hvordan helsevesenet deres er:

I land med lite offentlig helsevesen og mange fattige ser vi utviklinger som minner om eksponentiell vekst, som i USA. Det norske samfunnet har en helt annen risikoprofil enn land som Kina, Italia og USA, og dette forklarer vår lave dødelighet.

Og han konkluderer slik:

Epidemien er ikke lenger en trussel mot den friske delen av befolkningen. Tiden er inne for å åpne opp. Betingelsene for å bruke smittevernloven som fullmaktslov og samtidig ha en særlov med meget sterke fullmakter, er i ferd med å ebbe ut.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelEnergieffektivisering gir straum og sparer naturen!
Neste artikkelBlackRock tar kontrollen