Covid-19 – hvordan skal man forstå statistikken?

11

Vi overøses med dødstall fra dag til dag og nesten fra time til time. Slikt kan skape grunnlagg for panikk og panikk kan føre til at folk godtar diktatoriske tiltak fra myndighetene som de ellers aldri ville ha godtatt. Det er derfor nødvendig å bringe en smule edruelighet inn i bruken av tallene, ikke for å hevde at koronaviruset ikke er farlig, men for å bidra til å forstå tallene riktig.

Dr. John Lee, som er nylig pensjonert patolog, har skrevet om dette i to artikler i magasinet The Spectator.

How deadly is the coronavirus? It’s still far from clear. Og: How to understand – and report – figures for ‘Covid deaths’.

Dr. Lee poengterer at det ikke gir mening å snakke om dødelighetsrate hvis man ikke gjør det klart hva man regner i forhold til. En sak er å snakke om hvor mange som er døde av dem som er testet positivt, en annen sak er å snakke om hvor mange som er døde av de som faktisk er smittet (men som stort sett ikke er testet).

 1. Hvorfor er tallene på koronasmittede voldsomt undervurdert?

Den eneste måten å vite om folk er smittet på er å teste dem med vitenskaplig holdbare metoder. Men hittil i pandemien har det ikke vært nok testutstyr til å teste andre enn dem som er kommet inn som pasienter. Ved enhver epidemi vil det være masser av folk som er smittet, men som ikke utvikler sjukdommen. Sir Patrick Vallance, som er den britiske regjeringas sjefrådgiver, sier at tallene på smittede kan være 10 eller 20 ganger så høyt. Det vil i så fall gjøre dødsraten 10 eller 20 ganger mindre. Som lege Hans Husum pekte på: Hvis du ikke vet hvilket tall som står i nevneren, kan du ikke regne prosent.

2. Hvorfor er dødstallene overvurdert?

Professor Neil Ferguson ved Imperial College London sier at to tredeler av de som dør med koronaviruset ville ha dødd uansett. (Tall fra Italia viser at rundt 75% av de døde der hadd to eller flere andre sjukdommer). Under denne epidemien blir ofte pasienter som har viruset registrert som å ha dødd av det, sjøl om dødsårsaken kan ha vært en annen. Kanskje en tredel av det oppgitte talle, kanskje mindre, skriver dr. Lee.

3. Covid-19 over tid

Per 29. mars hadde Storbritannia 1019 døde av 17.089 bekreftet sjuke, en dødsrate på 6%. Hvis en tredel av dem faktisk døde av koronaviruset, altså 340, og tallet på faktisk smittede er undervurdert med en faktor på 15, vil dødsraten være 0,13%. Dette må igjen settes i perspektiv av at det nprmalt dør 46.000 mennesker i Storbritannia de første 28 dagene av mars.

Et stort problem i dagens samfunn og den offentlige debatten er at matematikk og statistikk er felter der det er svært små kunnskeper i befolkninga, og det står ikke stort bedre til i mediene. Derfor er det viktig at fagfolk som dr. John Lee og andre seter tallene i perspektiv, slik at man i hvert fall ikke få mer panikk enn man behøver.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for FR.ED FR.ED says:

  Det er forskjell på å dø av viruset og dø med viruset.

 2. Det er to statistiske feilkilder til å kalkulere dødsrate ut fra andel smitta, og de jevner hverandre potensielt ut. På den positive sida, er det riktig, som artikkelen nevner, at antall registrerte smitta med stor sannsynlighet bare er en liten brøkdel av de som faktisk er smitta, slik at dødsraten dermed reelt vil være lavere enn det tallene tilsier. Men i motsatt retning er det at mange av de som er registrert smitta faktisk kommer til å dø i løpet av noen uker, eller kanskje måneder (dersom de overlever den første infeksjons-sykdomsfasen, men får ødelagt lungene i for stor grad til å kunne overleve på sikt). Hadde vi hatt et perfekt tall på antall smitta, og målt opp mot antallet døde til nå, ville vi derfor fått et mye lavere tall på dødsrate enn det som vil være realiteten. Et bedre tall i så måte, ville være å måle antall smitta for tre uker siden, opp mot antall døde i dag. Hvilken av feilkildene som vil vise seg å ha størst vekt, vet vi ikke enda. Det vi derimot vet, er at i underkant av fem prosent av alle som er testa i Norge, og som dermed har vært mistenkt å ha Covid 19, har hatt positiv test. Det betyr at en veldig liten andel av folk i Norge faktisk er smitta, så å sammenligne dagens dødstall (44) med influensa, hvor ti prosent vanligvis smittes (og i snitt 900 per år dør) gir absolutt ingen mening.

  Det er all grunn til å anta at dette viruset er 20 ganger dødeligere enn influensa, og kanskje fem ganger så smittsomt. Det betyr at vi måtte regna med 100 ganger så mange dødsofre (altså 90 000) om vi slapp sykdommen fritt i samfunnet, slik vi gjør med influensa. Til sammenligning er det totalt omtrent 40 000 som dør i et vanlig år i Norge, av alle typer sykdommer og årsaker til sammen. Med andre ord; slipp viruset fritt og få en total katastrofe som vi må helt tilbake til sultkatastrofen under Napoleonskrigen for å finne maken til i Norge. Det er verdt å reflektere over før man sutrer over økonomiske nedgangstider og kjedsomhet i hjemmet.

 3. Avatar for Johnny Johnny says:

  Man må forholde seg til det man vet, eller de tallene man har, ikke leke ekspert og begynne med synsing/oppdiktede tall. Det er mennesker det er snakk om, og da skal vi gjøre alt vi kan for å berge liv, alder spiller da for pokker ingen rolle!!!

  I dag viser tallene at Italia har 13 155 døde og 110 574 smittede, og dette gir en dødsrate på 11,89%. For Spania er dødsraten på 9%, England 8%, Nederland 8,6%, Frankrike 7%, Sverige 4,83% og Norge 0,9%.

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  De beste tallene vi har er at det er ca 0.5-1% som dør om ikke helsevesent kollapser. Det sagt, så vet vi nesten ingen ting. Vi vet ikke om mange som overlever i første omgang, vil få senskader på lungene, og vi vet ikke om hvor lenge man er immun, eller om man blir immun ovenfor mutasjoner.

  Det lureste vi kan gjøre er å kjøpe oss tid ved å forhindre masseutbrudd, og så må FHI faen gi seg på at viruset ikke er luftbårent.

  Når vi snakker eller synger så vibrerer stemmebåndene med mange hundre Hz, og da lages det dråpesmitte så det renner etter, så det er ikke bare nysing og hosting som er smittefarlig, slik FHI hevder.

  FHI’s mål har hele tiden vært å smitte alle, og da blir det rasjonelt å nekte befolkningen å bruke masker, og lyve om hvordan viruset smitter, så de blir smittet uansett hvor mye de vasker hendene sine.

  FHI under globalisten Camilla Stoltenberg har allerede mistet massivt med tillit gitt at ALLE prognosene deres har slått feil, så hvordan hun fremdeles har en jobb, bør man lure på.

 5. Helt enig og som jeg tenker. Når man ikke vet sikkert så sjanser man ikke😖 Vi “kjøper tid” og… 1. Vi er forsiktige og skydder de som er utsatte. 2. bruker tiden til å bygge opp beredskapen for det som komme skal. 3. Vi låter andre land gjøre misstakene og lær oss hvordan vi hanterer situasjonen alt ettersom uten å riskere å drepe vår eigen befolkning. Bedre å bruke penger til å ikke sjanse tenker jeg da og vi ser om et få antall uker hvordan situasjonen utvikler seg. En tankegang som kommer tilbake i flere kommentarer…
  “Statsepidemiolog Anders Tegnell fra Sverige har stått i bresjen for svenskenes strategi for å bekjempe coronavirus-epidemien og covid-19” Oj jeg tokk feil🤔 = Hvorfor sjanse spesielt når statistikken er så usikker!

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  Jeg har fulgt med på dette siden utbruddet i Kina, og har visst at Kina ikke satte 600.000.000 i karantene for en influensa.
  CHEN QIUSH

 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  Ekvador ser ut til å bli rene skrekkfilmen, og hvor vi på det Eurasiske kontinent har vært utsatt for en haug med smittsomme virus siden tidenes morgen, er ikke det samme sant for urbefolkninger i andre deler av verden.

  Hva vi muligens kan være glade for, er at Nord-Europeere ser ut til å takle luftveisinfeksjoner best, da disse normalt ikke er like smittsomme i varmere strøk. Om dette er genetisk eller et reultat av et liv med et høyere smittepress, vites ikke, men uansett så er håpet om at koronaviruset skulle forsvinne med sommervarmen er nå borte.

  Hva det også har blitt spekulert i, er om Coronaviruset vil hoppe over til flaggermusene i Brazil og resten av Sør-Amerika, mutere, og så komme tilbake til menneskene igjen.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere