Covid-19 – hvordan skal man forstå statistikken?

0

Vi overøses med dødstall fra dag til dag og nesten fra time til time. Slikt kan skape grunnlagg for panikk og panikk kan føre til at folk godtar diktatoriske tiltak fra myndighetene som de ellers aldri ville ha godtatt. Det er derfor nødvendig å bringe en smule edruelighet inn i bruken av tallene, ikke for å hevde at koronaviruset ikke er farlig, men for å bidra til å forstå tallene riktig.

Dr. John Lee, som er nylig pensjonert patolog, har skrevet om dette i to artikler i magasinet The Spectator.

How deadly is the coronavirus? It’s still far from clear. Og: How to understand – and report – figures for ‘Covid deaths’.

Dr. Lee poengterer at det ikke gir mening å snakke om dødelighetsrate hvis man ikke gjør det klart hva man regner i forhold til. En sak er å snakke om hvor mange som er døde av dem som er testet positivt, en annen sak er å snakke om hvor mange som er døde av de som faktisk er smittet (men som stort sett ikke er testet).

  1. Hvorfor er tallene på koronasmittede voldsomt undervurdert?

Den eneste måten å vite om folk er smittet på er å teste dem med vitenskaplig holdbare metoder. Men hittil i pandemien har det ikke vært nok testutstyr til å teste andre enn dem som er kommet inn som pasienter. Ved enhver epidemi vil det være masser av folk som er smittet, men som ikke utvikler sjukdommen. Sir Patrick Vallance, som er den britiske regjeringas sjefrådgiver, sier at tallene på smittede kan være 10 eller 20 ganger så høyt. Det vil i så fall gjøre dødsraten 10 eller 20 ganger mindre. Som lege Hans Husum pekte på: Hvis du ikke vet hvilket tall som står i nevneren, kan du ikke regne prosent.

2. Hvorfor er dødstallene overvurdert?

Professor Neil Ferguson ved Imperial College London sier at to tredeler av de som dør med koronaviruset ville ha dødd uansett. (Tall fra Italia viser at rundt 75% av de døde der hadd to eller flere andre sjukdommer). Under denne epidemien blir ofte pasienter som har viruset registrert som å ha dødd av det, sjøl om dødsårsaken kan ha vært en annen. Kanskje en tredel av det oppgitte talle, kanskje mindre, skriver dr. Lee.

3. Covid-19 over tid

Per 29. mars hadde Storbritannia 1019 døde av 17.089 bekreftet sjuke, en dødsrate på 6%. Hvis en tredel av dem faktisk døde av koronaviruset, altså 340, og tallet på faktisk smittede er undervurdert med en faktor på 15, vil dødsraten være 0,13%. Dette må igjen settes i perspektiv av at det nprmalt dør 46.000 mennesker i Storbritannia de første 28 dagene av mars.

Et stort problem i dagens samfunn og den offentlige debatten er at matematikk og statistikk er felter der det er svært små kunnskeper i befolkninga, og det står ikke stort bedre til i mediene. Derfor er det viktig at fagfolk som dr. John Lee og andre seter tallene i perspektiv, slik at man i hvert fall ikke få mer panikk enn man behøver.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.