Panikk blant aktørene bak NorthConnect

0
Illustrasjon: Shutterstock

Av Odd Handegård.

Argumentene for å bygge en norsk eksportkabel til Skottland rakner. Se dette vedlegget. «NorthConnect» er av hele ekkokammeret i kraftbransjen systematisk blitt framstilt som et klimatiltak som angivelig skulle redusere klimagassutslippene i Europa. Resonnementet i vedlegget er at krafteksport til Storbritannia i hovedsak vil kunne redusere behovet for gasskraft (relativt små utslipp), mens eksport til kontinentet i hovedsak vil kunne erstatte kullkraft (relativt større utslipp), i alle fall i prinsippet. Økt eksport til Storbritannia antas nå av norske myndigheter å måtte resultere i redusert krafteksport til kontinentet. Men det trenger ikke å stemme – problemet er EUs kvotesystem.

Kvotesystemet til EU, som Norge har sluttet seg til, er så finurlig konstruert at det slett ikke er sikkert at økt krafteksport fra Norge vil føre til at CO2-utslippene i Europa blir redusert, uansett om eksporten går til UK eller til land på kontinentet, jfr. vedlagte uttalelse fra en av de fremste ekspertene på EUs kvotesystem, dansken Erik Schrøder Amundsen. For øvrig helt i tråd med synspunkter som tidligere har vært understreket på denne FB-sida – norsk vannkraft kommer i tillegg til den fossile energien i EU.

I tillegg til at utsiktene har styrket seg vesentlig for at NorthConnect ikke vil få konsesjon, er en beslektet konsekvens også kommet nærmere. Som kjent vil eksporten av norsk vannkraft øke betydelig med økt eksportkapasitet for vannkraft. Et eventuelt norsk kraftunderskudd er planlagt dekket av mye ny, norsk vindkraft (og av en del «elektrisitet» lagd av kull og gass fra EU). Når det nå er dokumentert at kabelbyggingen ikke har positive klimakonsekvenser, men utelukkende er et tiltak som skal drive opp kraftprisene til norske strømkunder, vil en stans i kabelbyggingen få mindre betydning for kraftprisen i Norge. Dette kan bli avgjørende for vandalenes investeringer i norsk vindkraft – de er jo avhengige av subsidier, avgifts- og skattefritak – og en vesentlig høyere strømpris.

Ut fra dette burde panikken virkelig også bre seg blant vindkraftvandalene.

Les mer om vindkraft på steigan.no.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.