Hvem skal sjekke faktasjekkerne?

60
Slik presenterer Faktisk seg på nettet. De skal altså dele ut diplomer til "sann" og "usann" informasjon. Noe sier meg at vi har sett det før.

(Opprinnelig publisert 22. mars 2017. Like aktuell i dag.)

Så er turen kommet til Norge. Dagbladet, NRK og VG oppretter en institusjon som angivelig skal bekjempe og avsløre «falske nyheter». Dette skriver avisa VG.

Nå har mediehusene VG, Dagbladet og NRK blitt enige om å gå sammen om tjenesten Faktisk, som skal motvirke feilinformasjon, enten den er bevisst eller utilsiktet, ved å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.

Institusjonen med det krevende navnet Faktisk.no skal ifølge ansvarlig redaktør for prosjektet, Dagbladets Kristoffer Egeberg:

Vi skal faktasjekke det politiske ordskiftet. Vi skal faktasjekke også mediene. Vi skal faktasjekke påstander, poster og saker i sosiale medier, spesielt de postene og sakene som trender. Vi skal faktasjekke debatter og kommentarer som får stor oppmerksomhet. Og vi skal også avdekke falske nyheter, sier han under dagens pressekonferanse.

Sjefredaktør Gard Steiro sier at:

Vi håper at Faktisk skal styrke redaktørstyrte mediers stilling som leverandører av kvalitetssikret journalistikk, og med det bidra til et mer opplyst ordskifte i Norge.

Allerede her ble målene til Faktisk noe uklare. Skal Faktisk drive kritisk granskning av alt som hevdes i offentligheten, også fra de store «redaktørstyrte mediene» eller skal de «styrke de redaktørstyrte medienes stilling»?

Er det gitt a priori at de store mediene sier sannheten, bare fordi de er styrte av en redaktør? Er det ikke faktisk sånn at alle disse tre mediene for eksempel systematisk spredde løgnene som førte opp til bombinga og ødeleggelsen av Libya i 2011?

Er det ikke sånn at de alle gikk god for USAs løgnaktige påstander om Saddam Husseins angivelige «weapons of mass destruction»? Dagbladet spredde den falske nyheten om at Russland hadde hacket et strømselskap i Vermont. Alle tre spredde ukritisk den fullstendig manipulerte historien om «gutten i ambulansen», helt uavhengig av at kilden var al-Qaidas PR-avdeling De hvite hjelmene. Og der gjentok de bare det samme som main stream media gjorde over hele verden.

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen sier at han er «overbevist om at dette er et viktig bidrag for å styrke tilliten til norske medier». Han har altså innsett at tilliten til norske medier er på et lavmål. Men han tror tydeligvis det kommer av «falske nyheter» på sosiale medier. Kan det ikke tenkes at den sviktende tilliten kommer av den lave kvaliteten på norske medier og deres utrolige mengde av egenproduserte eller innkjøpte falske byheter og annet søppel? Hans egen Dagsrevy burde jo granskes for seg som et sløvt tilfelle av systemlojal infotainment.

Marsjordre fra USA

Egeberg sier at Faktisk skal jobbe uavhengig. Men initiativet til Faktisk er alt annet enn uavhengig. Begrepet «fake news» ble en stor sak da Hillary Clinton tapte valget i USA.

VG skriver:

På spørsmål fra VG etterpå bekreftet Egeberg at valget i USA har hatt litt å si for at dette prosjektet ble en realitet.

– Selvølgelig var dette bakteppet tydelig for oss alle. Alle vi som jobber innenfor journalistikk har sett med skrekk hvordan utviklingen var med valgkampen i USA, men vi har også sett det samme i Europa med Brexit. Og vi ser tendenser i ordskiftet i Frankrike, Tyskland, Nederland og Belgia.

Første jobb for Faktisk kunne være å faktasjekke påstanden om at Clinton tapte valget på grunn av falske nyheter. Og at Cameron tapte folkeavstemninga om brexit på grunn av falske nyheter. Det kan ikke tilfeldigvis være sånn at de tapte, Clinton, fordi hun, hennes løgner, hennes korrupsjon og hennes kriger var blitt ekstremt upopulære? Eller at arbeiderklassen og de lavere klassene i Storbritannia simpelthen brukte sin anledning til å si nei til EU-unionen?

Da Clinton aksepterte nominasjonen på demokratenes landsmøte var det kanskje så mange som 500 delegater som marsjerte ut av salen mens de ropte: No more war! No more war!

Fikk vi vite dette gjennom NRK, VG og Dagbladet?

VG rører ved rå nerve her, for Faktisk er alt annet enn uavhengig som fenomen. Marsjordren kom fra Obama-administrasjonen.

Militarisering av meningsdannelsen

Rett før han gikk av sørget Barack Obama for å få vedtatt en lov som gjør kampen mot såkalte «fake news» til et nasjonalt sikkerhetsspørsmål for USA. Kongressen vedtok loven 23.12.2016 og den gir presidenten fullmakt til å opprette et Globalt handlingssenter som skal ha til oppgave å «å lede, synkronisere og koordinere innsatsen til den føderale regjeringen for å oppdage, forstå, avsløre og slå tilbake mot fremmede stater og ikke-staters forsøk på propaganda og desinformasjon rettet mot undergraving av USAs nasjonale sikkerhetsinteresser.»

Denne loven er et opplegg for informasjonskrig. Og USA vil bruke penger og press for å «å skaffe til veie bidrag eller inngå kontrakter om finansiell støtte til sivile samfunnsgrupper, innholdsleverandører til media, ikke-statlige organisasjoner, regjeringsfinansierte forskings- og utviklingssentra, private selskaper eller akademiske institusjoner».

Lovteksten finne på norsk her.

Umiddelbart etterpå fulgte partiet Høyre signalet fra Washington.

Mediepolitisk talsmann i Høyre, Kårstein Eidem Løvaas, sier til avisa Dagbladet at Høyre vil opprette et statligfinansiert fond for gravende journalistikk. Begrunnelsen han gir er ar at han er skremt av graden av «rykter og falske nyheter» i valgkampen i USA.

«- En åpen og opplyst offentlig samtale er en forutsetning for demokrati. Nå er det en veldig åpen samtale, men det er variabelt hvor opplyst den er. Rykter og falske nyheter florerer på nettet, sier mediepolitisk talsmann Kårstein Eidem Løvaas (H), til Dagbladet.
Han mener skrekkeksemplet er den amerikanske valgkampen hvor falske nyheter florerte og til og med store mediehus lot seg lokke.»

For å skape en motvekt mot dette vil Høyre opprette et fond for gravende norskprodusert journalistikk.

Norske nyhetsmedier er svært tilfredse med å formidle akkurat det samme som de dominerende mediene i USA, helt ned til pinlige enkeltformuleringer. Helt ned til de groveste falske nyhetene som er produsert, ikke av bloggere, men av US State Department, av reklamebyråer og av main stream media. Det er ikke alle som har glemt «kuvøsebarna» i Kuwait eller «Iraks masseødeleggelsesvåpen» eller «De hvite hjelmene».

«Faktisk» har globale storebrødre

Ingenting av det som kommer fra de tre mediehusene og ledelsen for Faktisk er funnet opp av dem sjøl. Sannhetsminister Egeberg sier til VG:

Prosjektet skal, i tillegg til Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten, også forholde seg til den internasjonale «Fact-checkers code of principles».

Faktasjekk: Hva er «Fact-checkers code of principles»? Det virkelige navnet er Poynter’s International FactChecking Code of Principles. Og hva er så det og hvem er Poynter?

Poynter sier sjøl at de er finansiert av

Arthur M. Blank Family Foundation, the Duke Reporters’ Lab, the Bill & Melinda Gates Foundation, Google, the National Endowment for Democracy (NED), the Omidyar Network, the Open Society Foundations (OSF) and the Park Foundation.

Her kan man jo merke seg verdens rikeste ektepar, ekteparet Gates, verdens mektigste meningskontrollør Google, CIA-organisasjonen NED og George Soros’ OSF.

Betenkelig ureflektert

Faktisk skal altså intervenere nærmest i sann tid og dele ut stempler som sier hva som er fakta og hva som ikke er det. Det er noe så naivt ureflektert over dette, som om sannheten finnes i en eller annen fasit. Alle vestlige medier kunne umiddelbart, over natta, slå fast at det var Russland som hadde skutt ned det malaysiske flyet MH17 over Ukraina i 2014.

Slik ser altså fri og uavhengig presse ut

Den dag i dag, to og et halvt år etter, finnes det ikke noe som kan kalles et ugjendrivelig bevis for hva som skjedde. Det eneste som er tilnærmelsesvis helt sikkert er at det ikke var Russland som gjorde det. Hvordan skulle «Faktisk» ha brukt sine stempler i slutten av juli 2014?

Nå er det seks år siden Norge gikk til krig mot Libya for å ødelegge det landet. Men til nå har ikke de tre initiativtakerne til Faktisk tatt et oppgjør med sin rolle i den løgnkampanjen som gjorde det mulig å starte denne krigen. Jeg har en oppgave til Egeberg og hans faktasjekkere: Jeg har i disse årene uten hell forsøkt å finne fram til hvem som faktisk vedtok at Norge skulle gå til krig, hva som er ordlyden på vedtaket og hva slags dokumentasjon som lå til grunn for det. Det som er helt sikkert er at vedtaket ikke ble truffet på regjeringsmøtet bare noen få timer før beslutningen ble fattet.

Jeg jobber daglig med å analysere nyhetsbildet. Jeg bringer alltid lenker til kildene mine, og i den grad jeg lykkes i å finne dem, foretrekker jeg å bruke stoff fra mine motstandere, slik som Financial Times, CIA og Pentagon. Men det er utrolig vanskelig å skille mellom etterretningsorganisasjonenes plantede nyheter og de faktiske forhold. Ofte kan det ta mange år før tåka virkelig letner. Løsninga på dette er ikke å lage et presteskap som hevder at det har tilgang til den «faktiske» sannheten, men å drive ærlig, undersxøkende og kritisk journalistikk hver dag – og så la leserne dømme.

Egeberg og hans kolleger har skapt seg en betydelig fallhøyde. Hvor mange feil kan de gjøre før den «faktiske» fasaden sprekker? Hvor mange kuvøser og masseødeleggelsesvåpen tåler de før deres troverdighet er like lav som de mediene de springer ut av? Og hvem skal sjekke faktasjekkerne?

 

Les også:
Militarisering av opinionsdannelsen og det hjernedøde begrepet «fake news»
Kritiske situasjoner og ukritiske medier – fortellingene som dreper


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Start diskusjonen på forum.steigan.no

Historisk kommentararkiv

60 KOMMENTARER

  • «We can readily imagine a series of possible responses. (1) Government might ban conspiracy theorizing. (2) Government might impose some kind of tax, financial or otherwise, on those who disseminate such theories. (3) Government might itself engage in counterspeech, marshaling arguments to discredit conspiracy theories. (4) Government might formally hire credible private parties to engage in counterspeech. (5) Government might engage in informal communication with such parties, encouraging them to help.» However, the authors advocate that each «instrument has a distinctive set of potential effects, or costs and benefits, and each will have a place under imaginable conditions. However, our main policy idea is that government should engage in cognitive infiltration of the groups that produce conspiracy theories, which involves a mix of (3), (4) and (5).»
   Sunstein and Vermeule also analyze the practice of recruiting «nongovernmental officials»; they suggest that «government can supply these independent experts with information and perhaps prod them into action from behind the scenes,» further warning that «too close a connection will be self-defeating if it is exposed.»[35] Sunstein and Vermeule argue that the practice of enlisting non-government officials, «might ensure that credible independent experts offer the rebuttal, rather than government officials themselves. There is a tradeoff between credibility and control, however. The price of credibility is that government cannot be seen to control the independent experts.»
   Cass Sunstein (gift med Obamas FN ambassadør Samanthe Powers)
   https://en.wikipedia.org/wiki/Cass_Sunstein#.22Conspiracy_Theories.22_and_government_infiltration
   Tja

 1. For et års tid siden beskrev NRK det politiske landskapet i Israel slik; «venstresida og dei høgreekstreme». Så hva sier sannhetsministeriet om dette – er det sant eller usant? Vel, vi vet jo allerede svaret, ikke sant?

 2. Jeg tror dette kommer til å backfire. Når noen oppdager at MSM lyver kommer «Faktisk» til å få press om å sette merkelappen falsk nyhet på VG/Dagbladet/NRK sine artikler. Nekter de, kommer de til å bli totalt diskreditert og må etterhvert være stille siden de drar oppmerksomhet mot falske MSM nyheter, noe det er forferdelig mange av.

 3. Igjen, veldig bra Pål! «Onde tunger» har tidligere hevdet at BBC var britenes «sannhetsministerium» og at NRK var deres norske underavdeling! Nå viser det seg altså at NRK har sviktet sin «oppgave», og derfor tas deres kontrollerende «myndighet» bort fra Marienlyst og over i et nytt «sannhetsministerium» de faktisk kaller Faktisk! De kunne like gjerne ha kalt det Sannhet (Pravda på russisk)!

 4. Mediene vil at alle som ikke skriver det de er enige i skal slettes, stenges ute, ikke publiseres! Det er en ting med feil informasjon i en kronikk, men langt mer beklagelig med falske nyheter på redaksjonell plass , og det er her disse medier later til å tro at alt de publiserer som » siste nytt» er sant. Hvis vi ser hva som skjer er det snart ikke mulig noen steder for «vanlige folk» å publisere noe som helst av meningsytringer, » vi overvåker debattene kontinuerlig » opplyser moderatorene, de som ennå ikke har stengt for allmenheten. Selv en sportslig begivenhet skal modereres! Det er jo bare å erkjenne at vi er på full fart inn i kontroll samfunnet og en totalitær medieverden i det vi trodde var land med full ytringsfrihet, en kontrollert medieverden som norske og andre vestlige medier er snare til å kritisere andre land for å ha! Og det er ikke bare dette med troverdige » nyheter» men det dukker stadig opp nyheter som har tittel som » spekulasjon», som da en riksavis for en tid tilbake publiserte en sak om president Putin og om han har en pistol under dressjakka overalt hvor han beveger seg. Dette er faktisk alvorlige spekulasjoner, en anklage mot en president som går bevæpnet, ikke bra! Facebook skal luke ut » fake news», mens islamister fritt kan herje med sin absurde propaganda, de som er imot skal bort! Er dette den nye islamske fascismen vi ser kommer mer og mer frem i lyset overalt, ikke bare i sosiale medier?

 5. Dette tiltaket er bare nok et nytt forsøk på å skremme oss til bare å bruke USA/NATO-vennlige medier. Altså: NRK, Dagbladet, VG osv vil at vi skal bruke dem og ikke konkurrenter som Steigan, som både er mer maktkritiske og mer kunnskapsrike.

 6. Ja, hvem skal gjøre det, opp igjennom årene har jeg sett flere hundre artikler i, for å nevne noen: aftenposten, vg, db, dagsavisen, NRK som har vært: helt feil, usant, delvis feil, usant, meninger basert på meninger som ga et helt annet bilde enn hva va, og for ikke å snakke om vinklinger og utelatelser. Blant de bedre har vært: DN, Nationen, vårt land og mange lokalaviser.

 7. Amerikanske presidenter har hatt en lei tendens til å lyve, og burde nok vært faktasjekket. I farten kommer jeg på Truman som løy om Hiroshima, Nixon – Watergate, L.B. Johnsen – Tonkin Bay Vietnam, Reagan – Iran Contras, Clinton – sex, Bush – Irak, Obama – Libya.

 8. Endelig har Norge også fått sitt sannhetsministerium!
  Nå får det norske folk servert god gammeldags krigspropaganda, og til dessert en fullstendig forvrenging av virkeligheten. Hipp Hipp Hurra!

 9. Denne nyheten knyttet til lanseringen av dette nye overvåkningsorganet inneholder alle elementer av Fake News.

 10. Jeg syns vi skal skille mellom redaksjonelle tiltak knytta til kildekritisk analyse, som dette, og faktiske sensurlover mot «fake news», som også diskuteres i flere land. Det førstnevnte kan bidra positivt, ikke minst fordi det er mulig å føre en offentlig debatt om hva «faktasjekkerne» bruker som grunnlag for sin faktasjekking, og påtale det offentlig når de selv bidrar til å spre falske narrativer. Det siste bør vi derimot rope høyt varsku mot, for det gir bestemte personer anledning til å vedta hva som er fakta og ikke, og kneble dem som har en annen vurdering fra å delta i det offentlige ordskiftet både omkring selve saka, og «faktasjekkinga» i saka. Man kan si at både slike tiltak som diskuteres her, og sensurlover, diskuteres i lys av det samme tvilsomme narrativet, men det betyr ikke at tiltakene er ett og det samme, eller engang bidrar til å dra utviklinga i samme retning. For mens økt fokus på kildekritisk analyse faktisk er en strategisk fordel for venstresida, er sensurlover som vedtar hva som er sannhet og løgn ganske åpenbart det motsatte. Teoretisk er det selvsagt mulig å bruke et slikt mediesamarbeid som redskap for en framtidig sensurlovgiving, men det er verken noen nødvendig følge eller en forutsetning for å iverksette sensur.

  • Det var en gang for mange år siden, (jeg har muligens vært litt naiv) der mediene hadde et ansvar for det de publiserte, og kildekritikk var en del av journalistikken. Der media ikke ble brukt som rene mikrofonstativ for politiske utspill og kampanjer, men stilte kritiske spørsmål. De avisene som hadde en politiske agenda synliggjorde det klart og tydelig, så leserne var klar over dette. Alt dette er forsvunnet, og media mister troverdighet. Vi ser det tydelig i TV2s reklamestunts for nyhetssendingene, i et fortvilt håp om å få seerne tilbake.
   Men istedet for å gjeninnføre den gode journalistikken og vinne tilliten tilbake, så innføres begrepet Fake News, som om det er noe nytt at propaganda har eksistert i alle år. Vinklingen her er at det er Internett som er trusselen og som må sensureres. Det ble slått stort opp at Kina prøvde å sensurere Internett. Nå skjer det fra USA. Facebook og Google er i gang allerede. Fb er verdens største mediehus, og Googles algoritmer styrer informasjonen vi får når vi søker på nettet. Informasjonsflyten og teknologien kontrolleres av noen få aktører uten demokratisk forankring. Og main stream media over hele den vestlige verden henger seg på. Dette er den største trusselen mot ytringsfriheten vi noensinne har sett. I tillegg ser vi at teknologien er utformet med overvåking for øyet. All elektronisk informasjon er tilgjengelig. Både det vi ytrer, hvor vi beveger oss, hva vi gjør, hva vi forbuker, alt er tilgjengelig. Orwells spådom går nå i oppfyllelse

  • Tommel opp!

   Seriøse media må faktasjekke, og det er viktigere enn noengang. «Faktisk» er greit nok for meg, hvis det betyr at man setter større ressurser inn. Sensurlover er noe ganske annet.

   Når jeg leser denne tråden får jeg inntrykk av mange glatt avfeier MSM fordi de ofte «tar feil». Men media har jo alltid gjort det. Det både spekuleres, fordreies og ljuges. Dette er da ikke noe nytt!! Kanskje var det bedre å holde oversikten før, da vi hadde en partipresse, for da hadde vi en politisk kontekst å forholde oss til. Mange antyder da også at media bør «tilbake dit», istenenfor å være «objektive». Kanskje det vil hjelpe litt.

   De som totalt avfeier MSM her inne er engasjerte oppegående mennesker, men hvem faktasjekker den informasjonen deres eget verdensbilde bygger seg på? Dem selv? Ok, jeg håper dere lykkes folkens, men selv har jeg et svare strev. Som Steigan selv sier; det er ikke lett å skille fakta fra etterettningsorganisasjonenes plantede nyheter. Ofte kan det ta flere år før tåka letter. Da er det for meg rart at Steigan så skråsikkert kan hevde at den nylige blokkaden mot Donbass er en strategi nazi-nasjonalistene har, som mål i å skape en stat i midten av Ukraina. Jeg har spurt hvor han har dette fra, uten å få svar.

   Jeg er egentlig bare genuint nysgjerrig, for han påstår at jobben hans er å analysere nyhetsbildet. Jeg prøver å følge med på Ukraina-spørsmålet, men har en full proletær jobb ved siden av, og er ganske sliten når fredagen kommer.

   Eller når han sier at det eneste som er «tilnærmelsesvis» sikkert når det gjelder MH17 er at Russland ikke sto bak nedskytingen. Kan Steigan være sikker på det? Har han faktasjekket norske medier? Har han faktasjekket russiske medier kanskje? Igjen; jeg er bare genuint nysgjerrig, æresord.

 11. Ekstremistene innen islam som får spalteplass og mikrofonstativ med sine absurde og uriktige informasjon, ofte helt sykt (fordi disse menneskene er jo syke), skal disse også gås etter i sømmene? Eller er det de som tar til motmæle mot en fanatisk religiøs ideologi som vil utrydde Vestens demokrati og kultur og innføre sharia lover, er det de som tar til motmæle mot denne farlige utvikling som skal utestenges fra de store mediehusene?

 12. Det er i det vide og det brede viktige og riktige problemstillinger som blir tatt opp i debatten. Ser man i et litt bredere perspektiv merket jeg at mulighetene til og kommentere ble sterkt innskrenket etter 22. juli. Før det fikk vi jo allerede tidlig på 2000-tallet en situasjon hvor valgloven ble innskrenket m.h.t muligheten til og stryke kandidater, angivelig i et snillistisk innfall om at kvotering er bra, da man fryktet at befolkningen ville stryke fremmedkuluturelle kandidater og kvinner fra listene. Dette faller innenfor begrepet sensur slik jeg har en forståelse av.
  Jeg synes dette iniativet på en side vitner om dårlig tillit til egen befolkning fra en elite hvor vi blant annet har valgt to kvinnelige statsministere og temmet villstyringene i ytterkantene til regjeringsansvar.
  At mainstream-media ellers nå inngår i et samarbeid ser jeg helt problemfritt på. Det gjelder og etablere et frittstående, privat iniativ som bør kalles Faktum – evt, Fakta. Ærlig talt, dette burde vel gå an?
  Det er uansett ikke til og stikke under en stol at vi er midt i et paradigmeskifte.

  • Når en person(er) bringer frem et budskap eller setning – og avslutter det hele med FAKTISK, høres det unektelig ut som om vedkommende har for vane å lyve – og bruken av begrepet «faktisk» vil i stedet så tvil om det som fremlegges er go`fisk. Faktisk.no representerer jo ovennevnte, og skal jeg gjette følger nok troverdigheten London&New York Stock Exchange…

 13. For å kunne lese vredens gnag og likesinnede – uten å gulpe lunjsen sin herfra til helvete – må man ha låst sjela inn i kjeller’n og kasta nøkkelen. The soul always knows what to do. The problem is to slience the mind……c»,)

 14. På forsommeren i fjord ble det sagt i Nrk nyhetene på radioen at alle Nav ansatte skulle få 40 000kr for godt arbeide det er i sannhet usant de må til å med kjøpe kaffen sin selv

 15. La oss ta en faktasjekk. Steigan skriver «Det eneste som er tilnærmelsesvis helt sikkert er at det ikke var Russland som gjorde det [skjøt ned MH17].» Hva er din begrunnelse for å trekke denne konklusjonen, Steigan?

  • Jag kan väl svara i stället för Steigan. Samma dag som nedskjutningen skedde flög Putin tillbaka till Moskva från Kiew. Det rådde klart väder och USA hade satellitövervakning över området. USA har fotfarande inte lämnat ut övervakningsbilder, inte ens till den nederländska kommissionen som undersökte nedskjutningen. Indikationer, inte mer. Men som pekar klart åt ett håll. Vilka indikationer eller/och vilka fakta pekar åt det andra hållet? Det enda som pekar åt det andra hållet är påståenden i västliga media att det är Ryssland eller rebellerna som ligger bakom nedskjutningen Utan minsta bevis. Men upprepade till förbannelse, så att det numera sitter i ryggmärgen på folk. Så att det numera räcker med att hänvisa till «…nedskjutningen. Ja, ni vet, Putin…». Ungefär som med ubåtarna och undervattensfartygen av främmande makt som siktats i Stockholms skärgård och vars nästan, nästan 100-procentigt fastställda närvaro och identitet trummats in i läsarnas medvetande så att numera alla «vet» att det var Putins ubåtar. Utan att det har kommit fram det minsta beviset.

   • Hyggelig du vil svare for Steigan, gmiksche. Jeg kjenner godt til saken om MH17. Poenget er at når Steigan trekker frem et eksempel om faktasjekk, så viser han til at norske medier angivelig har tatt feil og at det tilnærmelsesvis er helt sikkert at Russland ikke skjøt ned MH17. Det betyr at Steigan må være veldig sikker i sin sak, temaet faktasjekk tatt i betraktning. Derfor ville det være interessant å høre fra Steigans egen hånd hvordan han har faktasjekket norske medier i denne saken, og hvordan han har konkludert som han gjør.

    • Du har rätt. Jag ber om ursäkt,. Men man blir ju förbannad över alla dessa lögner i media. Så det känns skönt att tala ut. Den här sajten har dessutom fördelen att man blir bättre på norska. Varje gång som det talas norska eller danska i svensk radio eller TV blir det översatt. Det är bedrövligt.

 16. Dette kommer til å få motsatt virkning av hva disse nissene tror. Flere og flere vil forlate riksmediene etter hvert som de ser at de blir sensurert bort. Tåpelig flir av han nrk sjefen. Slike folk liker jeg ikke av natur.

 17. Hva skal til for at Steigan skal kunne lese en internasjonal havarikommisjon som konkluderer med at MH17 ble skutt ned av russisk produsert BUK mesil av de Russiskstøttede opprørerne. Dette utstyret ble brakt til separatistene fra Russland og brakt tilbake etter at de selv ser at de har skutt ned et passasjerfly (som sikkert ikke var meningen).

  For øvrig vil jeg gratulere Steigan så mye med utnevnelsen årets navn 2016 av nettstedet Taliban Norge.

  • En internationell haverikommission som Ryssland och de ukrainska separatisterna icke fick vará med i, utan enbart länder som redan dessförinnan tagit ställning för Ukrainas version. Någon fullständig rapport har haverikommissionen ej heller publicerat. Misstroendet mot Ukraina och dess stödtrupper har bidragit till att Nederländerna som enda EU-land röstade mot att Ukraina skulle bli kandidat för EU-medlemskap. En mycket stor del av passagerarna i det nedskjutna planet kom just från Nederländerna.

    • Det Ryssland har sagt nej till är att etablera en slags krigsförbrytartribunal under FNs flagg. Den nederländska kommissionen som gett sitt delbetänkande har försiktigt nog endast fastställt att planet blev nedskjutet och att vrakdelarna landade på rebellkontrollerat område. Det motsäger inte på något vis att planet kan ha skjutits ned över regeringskontrollerat område och av där stationerade förband, emedan det flög i riktning mot den ryska gränsen och vid en nedskjutning fortsätter det träffade planet/vrakdelarna en bra bit i samma riktning. I den nederländska utredningen deltar numera Malaysia, Australien, Belgien och Ukraina. I media finns motstridiga uppgifter om vilka länder som är med. Åtminstone Ukraina har från första stund anklagat Ryssland för nedskjutningen. Självfallet har Ryssland avböjt att vara med i en riggad utredning. Även från USAs sida har omedelbart efter nedskjutningen Ryssland resp de ukrainska rebellerna anklagats för nedskjutningen. Men USA har vägrat att ställa sina satellitbilder över området, vars existens inte förnekats, till förfogande. Det finns inga bevis än så länge som friar den ena eller andra sidan. Mens västliga PK-media från första början trummat in i sina läsare vem som är den skyldige. Vad gäller FN är Ryssland inte ensam om att sakna förtroende för en utredning från det hållet. Även den nederländska regeringen har avvisat ett förslag från anhöriga till offren att låta FN inleda en brottsutredning om nedskjutningen.

     • Nei, det er klart at alle som støtter de høgreeksteme sepratistene som støttes av Russland forsøker å slå tvil på en internajonal havarikommisjon. Er liksom lettere å komme med egne knsperasjonsteo

     • Högerextremister finns t o m enligt PK-media i västra Ukraina, inte i östra. Arvtagarna till Bandera. Hört det namnet förr?

     • Så du vil si at Strelkov ikke er høgreestrem? Strelkov russiske facisten som selv har innrømmet på Russisk TV at han sto bak planleggingen og oppstartet av dette facistiske opprøret i øst.

     • Du kan kalla upproret i östra Ukraina vad du vill, det ändrar ingenting i att kuppen i Kiev mot en laglig vald president ledde till att restparlamentet avskaffade direkt därefter likställigheten mellan ryska och ukrainska språken som landets officiella språk. De närapå 50 % etniska ryssarna i Ukraina blev från ena dagen till den andra medborgare av andra klass. Att de reagerade med uppror är förståeligt. Sen får du kalla dem nazister, nationalister, kommunister eller vad du vill. Det ändrar ingenting i sak. Det kännetecknande för PK-media som du verkar hålla dig till är att tillmälen är viktigare än fakta. Att sätta etikett på sina motståndare istället för att argumentera i sak. Jag är definitivt inte vänster, men jag uppskattar oerhört Steigans sajt. Ett informationsmässigt och diskussionsmässigt lufthål. Det finns faktiskt en parallell i Norge. Tänk på riksmål, landsmål, nynorsk och – danska. Nu är ju detta orealistiskt, men tänk om en norsk regering skulle fatta beslut om att återgå till danskan som landets förvaltningsspråk.

     • Mener du at det er et kupp når en nasjonalforsamlig ikke lenger har tillit til en president? Er det kupp når vanlige mennesker som er drit lei korrupsjon og Ukrainas ensidige tilkynytting til Russland vil ha en forandring? Ja, mange snakker Russisk i Ukraina, årsaken er at Ukrainsk språk og kultur har til dels vært forbudt opp gjennom historien de siste 200 årene. Vi i Norge ble Fordansket, vårt språk forsvant under tiden med union med Danmark. Er vi dansker av den grunn? De som snakker Russisk i Ukraina er IKKE etniske Russere, de fleste er Ukrainere som mistet sitt språk.

     • Kuppen var gatans kupp, presidenten avsattes av restparlamentet i efterhand. Flera parlamentsledamöter från Janukovitj parti har de senaste åren omkommit under icke redovisade omständigheter. Det ligger till hands att misstänka att de mördats. Janukovitj tog det säkra för det osäkra och flydde för sitt liv. Ta reda på vad som hände då det begav sig. Det räcker med att läsa vad som PK-media skrev, och de kan inte anklagas för att vara partiska för Janukovitj, snarare motsatsen. För övrigt så tycker jag att det meningslöst att diskutera med någon som enbart kommer med klyschor.

     • Parlamentet avsatte Janukovytsj etter at presidentens sikkerhetstjeneste slaktet 53 mennesker på Maidan 20 februar 2014. Også flere representanter for Janukovytsj eget parti mistet tilliten og var med å avsette ham. Ja, det er helt klart at en president som har blod på hendene slik Janukovytsj hadde er redd for eget liv. For sikker hets skyld tok han med seg mesteparten av statskassa da han dro.

  • Det er kort fortalt en internasjonal havarikommisjon, der de som har hatt motiver for å skyte ned flyet sitter å gransker seg selv, for så å gi skylden til dem de fører krig mot.

   Den er like interessant som hva nazister ellers mener om historiske hendelser, bortsett fra ett forhold: Hvis en gjentar en løgn mange nok ganger vil det før eller senere oppfattes som sannhet.

   Det gjelder bare å gjøre folk så dumme som overhodet mulig, som for tiden er oppgave nr 1 til de alle de vestlige hore-mediene. At hore-mediene allierer seg med nazister i Washington og Ukraina er i utgangspunktet naturlig. De deler verdigrunnlag. Folk skal vite så lite som mulig, siden det er lønnsomt. (I det amerikansk/britiske oligarkiet kalles dette fordummings-prosjektet «Savage Messiah»)

   En annen detalj: Storbritannia førte krig mot Tyskland, ikke nazismen. Det var Tyskland som ble bekjempet 1945. Nazismen var da allerede spredd over hele verden, og har levd i beste velgående siden, spesielt i toppen av maktpyramiden, som også var der Hitler ble finansiert.

 18. Högerextremister finnes ikke i østre ukraina, Gmiksche? Hvor godt kjenner du Ukraina? Putin og Russland vil fortelle oss at det er » fascistene» med base i Galicia som er kjernen i konflikten. Virkeligheten er noe mer komplisert! Temaet her er «faktisk», faktasjekk, fake news, og hvordan bekjempe dette. Russland propaganda-motor durer og går, og er en faktor her. Det må du da selv også anerkjenne som et faktum? Eller kanskje ikke? Når det gjelder løgner og fake news, er Russland på «hemmaplan». Dette kan de. Så utrolig utrolige naive dere er om dere ikke ser dette.

  Virkeligheten er en suppe med kjente og ukjente ingredienser.

  Bandera. Han var en militant faen, inspirert av fascismen. Han sto bak etninsk rensing. Han så for seg at Ukraina skulle være et hjem for ukrainere. La oss bare drepe polakkene og jødene.

  Ukraina var hardt rammet av den økonomiske nedgangen. Dessuten, under polsk styre var deres nasjonale identitet under press. Mens Galicia, altså det vestre Ukraina, hadde det relativt «bra» under Østerrike/Ungarn, ble mellomkrigstida under polsk styre et skritt tilbake. Og fascismen var på frammasj.

  Men den ukrainske nasjonalismen har en lang historie. Og denne historien er noe å være stolt av. De har kjempet for sitt eget språk. Taras Schevshenko, en helt på 1800- tallet, poet og maler, en opplyst vennlig fyr, ingen fascist, men sendt til Sibir, latterligjort og stemplet som fiende av Russland. Senere mange flere, for eksempel Ivan Franko, forfatter, sosialist og ukrainsk nasjonalist. Du kan selv, gmiksche, gjøre noen søk. Den ukrainske nasjonalismen er mycket mer enn fascisme. Først og fremst er den faktisk ikke fascisme.

  Bandera har tilhengere også i dag. Også i dag er Ukraina et fattig land, de er i krig, slik de ser det, med sin store nabo i øst. Oligarker og korrupte politikere styrer mot konkurs. Jeg er ingen fascist, men jeg kan forstå hvorfor Bandera for mange er et forbilde. Husk at Ukraina er et land med svake demokratiske tradisjoner og at de har en århundrelang historie med kamp for selvstendighet. Faktisk.

  Vi på venstresida har etterhvert blitt flinke til å forstå høyrepopulismen i Europa. Vi analyserer og forstår, forstår og analyserer. Den såkalte fascismen i Ukraina bør også forstås og analyseres. Det er fullt mulig. Men Russlands narrativ; at ukraina styres av nazister, og at maidan var et fascistisk kupp, det er rett og slett fake, eller i beste fall en provoserende enkel fremstilling. Denne fremstillingen tilslører også effektivt at Donbass-seperatistene også står for en ekstrem ideologi, og at Russland har en underskog av nasjonalistisk ekremisme.

  • Du menar således att det inte är den ukrainska högern som med USAs m fl hjälp störtat Ukrainas legalt valde president vid Majdanupproret? Vem var det annars? Nuvarande ukrainska regering har lagt locket på unsersökningen om vem som stod bakom skjutningarna i Kiev där omkring 100 människor dog. Inte en enda förövare har gripits eller ens offentligen identifierats. Du kanske kommer ihåg att anhängare till förre presidenten sökte tillflykt i en, om jag kommer rätt ihåg, fackföreningsbyggnad. De belägrades, huset tändes på och omkring 60 människor brändes inne. Medan polisen och brandkåren tittade på. Visst är det inte allt svart och vitt. Du har rätt. Ukraina styrs inte av nazister. Det styrs av oligarker, som använder sig av stödtrupper av olika slag när det passar. Med USAs och EUs benägna hjälp.

   • Vem annars enn den ukrainske høgern med hjelp fra USA? Det du glemmer er at opprøret på maidan hadde bred støtte. Å si det så enkelt som at det kun var det ukrainske høyre, med støtte fra USA, er naivt og enkelt. Jeg sier ikke at du er dum, men det som glemmes er at dette var en folkebevegelse. Faktisk. Det er selvfølgelig i Russland interesse å underkommunisere dette. Vi kan diskutere om det som skjedde de siste par dagene var riktig. Jeg kan godt være enig i at det var et kupp. Jeg blir ikke provosert av de som mener det. Ok!! Det som er min agenda er å få fram nyansene, og det faktum at Ukraina er et eget folk, har sitt eget språk og sin egen kultur, osv, osv. Simple as that. Disse momentene drukner lett i det geopolitiske bildet; geopolitikk er abstraksjoner, og viktig nok. Men det handler aldri om mennesker.

 19. Det er jo ikke rart Steigan er bekymret for faktasjekk, så mange usannheter jan kommer med på sin blogg. Steigans blogg har etterhvert dreid seg mer og mer i retning av å bli et rent Kreml-organ (holdningsmessig et underorgan av RT). Derigjennom støttes all fascistiske grupperinger som nå valfarter til Kreml for å fremsi sin støtte til den store tsar – motstander av alt som smaker av vestlig globalisering og demokrati. Det er også fullt ut akseptabelt for denne type blogger å støtte Putins imperialisme. Til info: de siste innlegg jeg har på denne blogg er blitt slettet av bloggeren. Og det vilbel overraske meg om denne ikke lider samme skjebne. Alternative fakta aksepteres jo ikke her.

  • Hvorfor er denne bloggen så viktig at du stadig er innom her? Det finnes mange blogger rundt omkring på nettet.

   • Jostein Bjørkmo: så denne bloggen skal være et lite menighetsforum for folk som dyrker Putin? I så fall har du helt rett: da har jeg ingenting her å gjøre.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.