Energipolitikk eller klimapolitikk?

13
Illustrasjon: Shutterstock
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Debatten i det siste illustrerer hvor lett det er å avspore en viktig diskusjon om fornybar, norsk energi. Opprettelsen av organisasjonen «Folkeopprøret mot klimahysteriet» (FMK) er for mange sikkert et forståelig uttrykk for en naturlig frustrasjon over den offentlige klimapolitikken. Men FMKs forestillinger om at klimaendringene ikke er menneskeskapte, blir dessverre et umulig utgangspunkt for en politisk strategi mot vindkraft i Norge.

Det ser vi av de debattene man har hatt i flere ti-år mellom grupper som ofte kalles «klimahysterikere» og «klimafornektere» (selv om ingen av de to gruppene liker disse begrepene). Debattene har vært ført fra skyttergravene, ingenting har skjedd og politikerne har uhindret kunnet fortsette sin meningsløse energi- og klimapolitikk. Debatten har vært dødfødt.

Dette har trolig sammenheng med at befolkningen i Norge etter alt å dømme er delt i tre grupper i synet på klimautviklingen: Vi har «klimahysterikerne» (35 %) og «klimafornekterne» (10 %) på hver sin side, og ei stor gruppe i midten med folk som er usikre på hva de skal tro (45 %), eller som mener at klimaet endres av flere ulike årsaker. I en debatt om norsk fornybar energi, lider begge ytterstandpunktene av åpenbare handikaps – det nytter ikke å delta i en debatt med standpunkter som framstilles som selve SANNHETEN om de grunnleggende spørsmål. Da blir det litt for «religiøst» for de fleste.

Løsningen er både enklere og vesentlig mer logisk: I stedet for den håpløse debatten om ytterstandpunkter, burde debatten fokusere konsekvensene av de energitiltakene som foreslås – i den grad de offentlige tiltakene angivelig skal bidra til å redusere klimagassutslipp. Her er det mer enn nok å ta av. Vindmølleproblematikken er bare ett spørsmål, og det henger sammen med en rekke andre: Eksporten av vannkraft, strømprisen til folk flest, hvordan strømtariffen ser ut, naturraseringen, elektrifiseringen av Norge, hvordan kraftmarkedet er organisert, hvordan norsk kraftpolitikk gradvis underordnes kraftforvaltningen i EU osv., alt til ugunst for de aller fleste nordmenn.

Man bør altså gjøre som jeg har gjort på Facebook-sida Myter i norsk politikk – holde årsakene til klimautviklingen utenfor debatten, og heller se på problematiske sider ved norsk energipolitikk. Da vil vi naturligvis ofte skrense inn også på klimaet ettersom den normale påstanden i mye av energipolitikken ofte er at bestemte energitiltak er viktige for utviklingen av klimaet. Da må dette undersøkes, og evt. forkastes. Fokus må være på de ENERGITILTAK som angivelig skal tjene klimautviklingen – der har vi mulighet for å nå fram til mange fordi tiltakene da kan relateres til folks interesser.

Alle i mellomgruppa ovenfor (45 %) burde i prinsippet være deltakere i en fornuftig energidebatt, men også mange i yttergruppene burde kunne delta. Både «klimahysterikere» og «klimafornektere» (i alle fall mange av dem) burde kunne delta i samme debatt om energipolitikk, hvis de legger bort sine primærstandpunkter som det aldri kommer noe fornuftig ut av i en mediedebatt (om klimaendringene er menneskeskapte eller ikke).

Altså: Jeg har ingenting imot at «klimafornekterne» oppretter sin egen organisasjon der de konsentrerer seg om sitt hovedpoeng og argumenterer for det (klimaendringene er ikke menneskeskapte). Det ville rydde opp i relasjonene til andre organisasjoner som jobber med «tilsvarende» spørsmål.

Ellers har jeg lagt merke til at yttergruppene naturligvis har mistanker til hverandre som kan gjøre debatten om energipolitikk vanskelig å få i stand. Særlig venstresida i norsk politikk (der også undertegnede mener han hører til), har dessverre utviklet holdninger om at folkelige bevegelser ofte er «høyreekstreme», og at man må styre unna all form for kontakt, samarbeid og debatt med slikt grums. Dette har utviklet seg til et problem for venstresida som er i ferd med å miste kontakten med «folk flest» og evnen til å delta i tverrpolitisk samarbeid. Venstresida må virkelig skjerpe seg…


Andre artikler av Odd Handegård, les her.

Les også: Nå handler det ikke lenger om klima. Dette er rå klassekamp.

Nå skal statskassene tømmes – fordi «klima»


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Debattene har vært ført fra skyttergravene, ingenting har skjedd og politikerne har uhindret kunnet fortsette sin meningsløse energi- og klimapolitikk. Debatten har vært dødfødt

  Dette er en korrekt observasjon av Handegård mener jeg. En amper og livlig debatt som aldri forlater de fastsatte pratepunktene og all informasjon som kan gjøre at noen klarer å se ut over sandkasseperspektivet blir sensurert bort.
  Hovedfokus blir alltid værende rundt hvorvidt menneskelagd co2 Er driver av klimaendringer. Og av en eller annen grunn er det ikke lov å nevne ting som https://www.forbes.com/sites/trevornace/2018/05/10/china-is-launching-a-massive-weather-control-machine-the-size-of-alaska/#5c23a9556315
  Da det nok er veldig ubeleilig for dem som mener at menneskene ikke KAN påvirke klimaet. På den annen side så skjønner jeg veldig godt at folk ikke tror på co2 regnestykket.(Militære utslipp av co2 untatt fra regnestykkene f. eks.)Siden det så tydelig har en helt annen agenda i bunn enn miljøvern. Takk for at du tar opp denne problemstillingen, la oss håpe det kan få flere til å se på ting med nye øyne.

 2. Snodig at klimanazistene og natur terroristene kaller seg grønne, de som vil ha mindre CO2 får jo det stikk motsatte.

  CO2 er molekylet som gjør kloden grønn og frodig, gir oss mat i overflod, jo mer CO2 jo mer mat og grønnere planet.

  CO2 har så kart ingenting med været å gjøre.

  De bør helle kalle seg de sorte, de brune eller de grå for det er nettopp slik planeten blir uten CO2!

  Naturvernere bør vi støtte, klimanazisme er det motsatte, de bør man sende til månene så de får sin drømmeplanet der isteden for å plage oss andre som ønsker en grønn og frodig planet der menneskeheten kan trives i fred og harmoni. .)

  Menneskeskapte klimaendringer har vi hatt lenge, men det skyldes geoengineering, climate engineering utført av psykopater med psykopati på høyt nivå.

 3. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Vi lærte fotosyntesen på skolen.


  Schematic of photosynthesis in plants. The carbohydrates produced are stored in or used by the plant.

  EAT-dietten er 90% vegetarkost. Den professoren som presenterte EAT-dietten omtalte at å være vegan var “helt ok”, altså 100% vegetarkost.

  Selv om grønt har alle vitaminer/mineralene vi trenger, minus b12, flere av mineralene er ikke opptagelig for kroppen. Bare kjøtt tilbyr et fullt spektrum av bio-opptagelig mineraler. Soyaolje/rapsolje som fett er opplegg for genocide.

  Hva EAT-dietten er full av, “fullkorn”, er det som vi ikke trenger i det hele tatt. Hva som av vitalt for å unngå inflammasjoner og hjertekarsykdommer, animalsk fett, mangler i EAT-dietten. Margarin idag er et fabrikkprodukt laget for å ligne smør. Margarin erstatter ikke smør. På sykehus og eldrehjem fores pasientene med plantemargarin 3 ganger om dagen. Levetiden er ca. 4 år -> død av alle mulige sykdommer som har rot i kostholdet og piller.

  Hva som er helsedirektoratets kostholdsråd i Norge stammer fra USA, og de følges ganske godt i USA av folk. Forbruk av korn, grønt, frukt og margarin økte som resultat av kostholdsrådene i USA.
  Nye opplysninger: 75% av dem over 65 år i USA har 2 eller flere kroniske problemer.
  Totalt antall som har 2 eller flere kroniske problemer i USA er astronomiske 100 mill.
  Kornprodukter fører til fedme og inflammasjoner.
  Gjør en enkel sjekk på egen familie: Hvor mange spiser brød, og hvor mange har fedme og inflammasjoner?

 4. “- og ei stor gruppe i midten med folk som er usikre på hva de skal tro (45 %), eller som mener at klimaet endres av flere ulike årsaker”.

  Til de som usikre på hva de skal tro:
  Norge trenger ikke vind eller bølgekraft, vannkraftverkene produserer mer enn nok i dag til industri og husholdninger. Hvis vi trenger mer kraft har forskning vist at vannkraftverkene kan oppgraderes til å produsere 22-30 TWt mer uten å beslaglegge naturareal.

  Vind og bølgekraft her i Norge som optimistisk skal gi 50-80 TWt vil ikke hjelpe kontinentale Europa i det hele tatt, som har et forbruk på mange tusen terrawatttimer. 50-80 TWt kan hvilket som helst av de store landene spare inn med enøk tiltak.

  Det er storkapitalens politikere og MSM med sitt “Norge grønt batteri for Europa” som har rundsnakket mange til å tro at kraftkabler til Europa fra “energirike Norge” til “energifattige” Europa hjelper klimaet uten å fortelle at Europa har et kraftforbruk og produksjon på mange tusen TWt.

  ACER og utenlandskabler er et påfunn fra storkapitalen for å få kontroll og etterhvert eierskap til Norsk vannkraft, og få pålitelig og billig Norsk vannkraft kraft inn på et europeisk kraftmarked, hvor kraftspekulantene på kraftbørsen kan tjene mye på den. Siden Norge da blir en del av et europeisk kraftmarked, må vi betale samme pris som andre, feks for tiden er prisen per TWt omtrent det dobbelte i Tyskland.

 5. Hvis vi trenger mer kraft har forskning vist at vannkraftverkene kan oppgraderes til å produsere 22-30 twt mer uten å beslaglegge naturareal.

  Akkurat det er ikke 100% riktig. I det tallet du viser til er det tatt med at endel vannmagasiner vil få økt tilførsel av vann fra vassdrag som i dag ikke er regulerte, herunder også vassdrag som ligger noe lavere men hvor vannet kan pumpes opp og gi en nettogevinst fordi fallhøyden fra hovedmagasinet er høyere. Men for svært mange vannkraftverks del dreier det seg bare om tekniske forbedringer slik som særlig nye eller forbedrede vannveier, nye generatorer og turbiner framfor alt.
  Jeg tror det blir mer riktig å si at ny arealbruk vil bli veldig begrenset ift. den store energimengden ny kraft, og i forhold til vindkraft bare småtteri.

 6. Avatar for Mari Mari says:

  Det er da ikke uten grunn det kalles New World Order :wink:

 7. Avatar for Mari Mari says:

  Det er der jeg hører hjemme. Ja, klimaforandringer er naturlige MEN menneskeskapt forurensing er et reelt påvirkende faktum og det meste kommer fra krig, ikke landbruk eller familiehandleturer.
  Og ja, det finnes mer enn nok kraft så ja, eliten er ute etter å melke oss som de alltid er.

 8. Enig med Handegård bortsett fra at det svakeste punktet i klimapolitikken er nettopp CO2-teorien.

  Derfor er heksejakten i full blomst mot professor Lennart Bengtsson , professor Judith Curry , Professor Roger Pielke jr. , Richard Lindzen (bakgrunn fra bl.a. UiO) osv - mange med et par hundre fagfellevurderte artikler om klima bak seg og bakgrunn nettopp fra IPCC - og vært med i Senathøringer , blitt blokkert i vestlige vitenskapstidskrifter , publisert i kinesiske journaler osv.

  Hvorfor denne desperate jakten på de som våger å stå opp?
  Kan det være fordi tungvektere kunne trekke seg fra IPCC på faglig grunnlag uten konsekvenser - så kunne kanskje flere gjøre det samme.

  Kjernepunktet i debatten er klimafølsomheten for CO2 .

  Slå opp på redigeringsiden på Wikipedias profil for Lennart Bentsson , så kan man ut fra aktiviteten se hvilken dato han trakk seg fra IPCC og gikk sammen med gruppen av professorer som går mot IPCC. Det er helt tydelig at svertekampanjer av denne typen er organisert.

  Det verste i Wikipedia er pyntet på , så det ikke skal se ut som undermålere redigerer klimadelen.
  De som har startet Facebook-gruppen mot klimapolitikken vil bli forsøkt hetset , svertet og mistenkeliggjort med alle kunstens midler.

  Menneskeskapt:
  Human activity has been 100 % proven to be responsible for all propaganda.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

5 flere kommentarer

Deltakere