Automatisering og framtidssamfunn

6
Trond Andresen, NTNU

Av Trond Andresen, 1. amanuensis, dr. philos

Jeg holdt en presentasjon for Sp-politikere som besøkte vårt institutt (teknisk kybernetikk, NTNU) fredag 31/1:

Det var stortingsrepresentanter Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold og Sigbjørn Gjelsvik. Og politisk rådgiver Erling Laugsand. I tillegg var Roar Eilertsen fra De Facto – kunnskapssenter for fagorganiserte, med.

Vårt institutt er Norges fremste på alt som har med automatisering og robotisering å gjøre.

Hva bør de folkevalgte (og fagbevegelsen) mene om hvordan denne eventyrlige teknologiske utviklinga skal benyttes?

– Jeg ser to alternative framtidsscenarier: et dårlig og et godt, avhengig av hvilke politiske valg som tas. Det var mitt tema.

Video av presentasjonen på instituttets youtube-kanal.

Og her er presentasjonen som pdf. Lettere å se enn via skjermen i videoen. Og man kan klikke på lenkene i pdf-en.


KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. image
  “Personal Rapid Transport” :joy:

  Trond Andresen har gjenoppfunnet monorail’en.

  Umiddelbar innvending: samfunnet trenger uansett et veinett som transportsystem. Og da skal det godt gjøres å bygge enda ett transportsystem som rettferdiggjør kostnaden, sett i forhold til å bruke det man investerer på det eksisterende veinettet. T.d. er nytten av det begrensa jernbanenettet tvilsomt. Jernbana tar unna svært lite av person- og varetransporten i landet. Skulle man sprengt ut berg/fjell og bygd jernbane i dag, så ville ei jernbane helt klart vært sløseri. Tenk deg at det bare eksisterer en motorvei mellom Oslo og Trondheim, og at du så skulle sprenge berg/fjell og bygge en 500 km lang jernbane ved siden av motorveien, med all infrastrukturen (og alle jernbanedirektørene) du trenger til det - helt klart sløseri.

  Lange distanser: En stygg og kostbar affære. Du kan allerede fly fra Oslo til Trondheim på én time, om hastighet er vesentlig.

  Korte distanser: Ei umobil løysing. Jeg vil mye heller tinge en sjølkjørende bil med telefonen, som kan ta meg fra mitt presise punkt A til min presise destinasjon B. Med Andresen’s monorail kan man bare bevege seg langs punktene der den stygge innretninga er bygd.

  …men hvem vet. I dagens udemokratiske samfunn kan politikere synse og føle hva de ønsker å kaste penger etter uten at vanlige folk har noe de skulle sagt. Så jeg foreslår at konsulent Trond Andresen lager sin egen sang:

  https://www.youtube.com/watch?v=ZDOI0cq6GZM

  Som marxist uten respekt for andre individers frihet ønsker Andresen også at han og politikere skal tvinge folk til å gjøre jobbene som han mener skal finnes i det automatiserte samfunnet. Denne umoralske tankegangen belyser jeg mer i artikkelen Borgerlønn - en trussel mot marxisme.

  Det Andresen ikke forstår er at jeg ikke har behov for Trond Andresen’s synsing og føling, og at jeg gir fanden i hva Trond Andresen måtte synse og føle. Norske naturressurser er verdt over 200.000 kr per nordmann årlig, og det riktige er at hver nordmann sjøl mottar sin brøkdel av naturens verdi (utover det som trengs til nødvendig infrastruktur), og at hver og én kan sjøl reflektere sine subjektive behov.

 2. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Det beste vi kunne gjøre for å sikre ei framtid for alle , er å innføre full borgerlønn. Forutsetningen er at det ikke er knyttet andre betigelser til den, enn at du er borger av riket.
  Da først vil vi ha et reelt arbeidsmarked.
  Forutsetningen for det er nemlig at det er frivillig å delta.

 3. Den politisk-økonomiske maktkonsentrasjonen tinger ofte arbeid som har negativ verdi for folk, direkte og indirekte. Når folk kan velge sin egen atferd, uten å bli tvunget til en bestemt atferd gjennom økonomisk desperasjon, så vil man 1) fjerne den byråkratiske produksjonen av arbeid som folk egentlig ikke verdsetter, 2) fjerne produksjonen av arbeid for selskaper som ikke tilbyr et godt miljø, og 3) la folk få den generelle friheten til å skape det som oppleves å ha faktisk verdi, uansett om man definerer det som “arbeid” eller ikke.

 4. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Jeg skjønner ikke hva du snakker om. Muligens er poenget at veier er billige å bygge i motsetning til jernbane - alt sammmen utledet av fallacies logikk.
  Personal Rapid Transport ser mer ut som en simpel gondolbane … eller høyspentlinje. Naturinngrepet reduseres til de punktene mastene berører marka.

 5. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Det klarer de sikkert å få inn i en debatt om Trump’s fredsplan for Palestina også, at hva som betyr noe er hva ditt utbytte blir.

 6. Man trenger uansett veinettet som transportnett. En jernbane er et tilleggstransportnett. Om jernbana fra Oslo til Trondheim ikke fantes, og man skulle bygge den i dag, så ville det helt klart vært sløseri. Og jeg antar at å bygge en monorail fra Oslo til Trondheim også er sløseri, sett i forhold til hvor mye man kunne oppgradert veinettet med tunneller, motorvei, osv., med den samme kostnaden.

  Hmm…du sier noe…om man kunne kombinert monorail’en med strøm- og fiberkabel, så hadde det kanskje ikke vært så dumt likevel. Jeg vil si at monorail’en uansett er en bedre idé enn trikken.

  At enhver tar del i grunnrenta gjennom ei ubetinga grunninntekt er er det prinsipielt og moralsk riktige, og har store konsekvenser for den demokratiske styringa av samfunnet.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere