Vindkraft på Frøya: – Det er hærverk mot naturen vår her ute, og det er et hærverk mot våre liv.

0
Foto: Aksjonsgruppa mot vindkraft - Frøya

Utbygger av vindkraftindustri på Frøya fikk tillatelse til bygging av vindkraftanlegg til tross for at Frøya ikke er anbefalt areal for vindkraftutbygging. Dette skriver Steinar Petter Rabben i et leserinnlegg i avisa Hitra-Frøya. Han fortsetter:

«Med Frøyas størrelse, topografi og naturutforming er øya på ingen måte egnet som område for vindindustri. Frøya er ei svært lita øy. Innbyggerne bor i kystsonen rundt øya med et bitte lite område av uberørt kystnatur innenfor. Å bygge et vindkraftanlegg i dette lille og flate området er ensbetydende med å ødelegge Frøyas innlandsnatur for all framtid. Vindkraftlegget fratar oss og resten av Frøya den lille villmarksnaturen vi har. Dette er ille, alvorlig og ikke til å begripe.

Det er mye snakk om påstått hærverk mot vindkraftanlegget i disse dager.

Ja, det foregår hærverk på Frøya. Og det hærverket er det vindkraftutbygger med tillatelser fra storting, regjering, fylker, kommuner, de fleste politiske partier, OED, NVE mv. som står for. Folkevalgte organer i utakt med sine velgere, påvirket av storkapitalens lakeier, Norewa, Enerwa, presse, radio, TV medier mv. Et hærværk gjort i klimaets navn ut fra et forvrengt klimabilde som presenteres for folket av de overnevnte.»

Vi har tidligere påvist at den gigantiske vindkraftutbygginga som nå skjer over hele landet ikke har noen betydninger for klimaet, at det ikke er i samsvar med Norges energibehov og at det er en rasering av naturen som man vil se arrene etter om tusen år. Det er en voldtekt mot folk og natur, godkjent av regjeringa og gjennomført av vindkraftbaroner og multinasjonale kapitalinteresser.

Rabben avslutter slik:

«At vi som nærmeste beboere til vindkraftanlegget i det hele tatt ikke er blitt tatt kontakt med om alle fysiske og psykiske skadevirkninger, samt økonomiske konsekvenser og belastninger som vindkraftanlegget påfører oss, ja det er som om vi faktisk ikke eksisterer, finner jeg direkte forkastelig, umoralsk og en nedvurdering av oss som beboere på Frøya.

dere har tatt vårt liv
dere ha tatt vårt hjem
dere har tatt vår natur
dere har tatt vår framtid
dere har tatt vårt håp
det er ingenting igjen"

Frøya er allerede påført ubotelige ødeleggelser, men innbyggerne på øya har reist en modig kamp som har fått gjenlyd over hele landet. Grasrotnorge har reist seg mot miljøvandalene og Frøya har gått i spissen.

Les mer om vindkraft, energi og miljø på steigan.no


Hvis du vil støtte vår uavhengige og kritiske journalistikk, kan du sende oss et bidrag på Vipps (så lenge det er mulig): 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.