Rødt ber om at norske styrker hentes hjem fra Irak

0
Irak har krevd at alle utenlandske styrker trekkes ut av landet – det gjelder også Norges. Bakgrunnsfoto: Forsvaret. Innfelt: Bjørnar Moxnes.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber innstendig om at norske styrker hentes hjem fra Irak. Nå ber Rødt om en åpen redegjørelse fra både forsvars- og utenriksministeren i Stortinget. Dette kommer fram i et intervju med Dagbladet 6. januar 2020. Moxnes sier til avisa:

«– Når USA utfører attentat mot iranske og irakiske ledere i Irak og det varsles gjengjeldelse, så er det en åpenbar risiko for at det kan ramme norske styrker i Irak. Det er både farlig for soldatenes sikkerhet og framfor alt øker det risikoen for at Norge dras inn i USAs krigshissing, som kan utløse en ødeleggende krig

Moxnes sender i dag 6. januar 2020 et brev til både forsvars- og utenriksministeren der han ber dem om å komme til Stortinget for å redegjøre om tre spørsmål:

  • Hva skjer med norske styrker i Irak og hva gjør regjeringen når konflikten eskalerer?
  • Hva vil Norge foreta seg i Nato?
  • Rødt ber også om en avklaring på om Norge vil delta eller ikke i den amerikanske styrken i Persiabukta.

Også SV-leder Audun Lysbakken sier: «Nå må vi hente soldatene hjem og prioritere vårt nasjonale forsvar.»

Den påståtte opposisjonslederen Jonas Gahr Støre har, så vidt vites, ikke reagert på dette. Det eneste vi har hørt fra ham er dette: «Svært bekymringsfull utvikling i Midtøsten. Irans revolusjonsgarde spiller en negativ rolle i en lang rekke konflikter i Midtøsten.»

– Bryt det militære samarbeidet med USA i Midtøsten

I en uttalelse som ble vedtatt etter drapene på Qassem Soleimani og ni andre militære ledere på Bagdads sivile flyplass stilte Rødt følgende krav:

«Rødt fordømmer USAs folkerettsstridige angrep i natt som kan utløse en stor internasjonal krig. Vi krever også at Solberg-regjeringa

  • klart og tydelig fordømmer USAs folkerettsbrudd og bruk av terrormetoder som drapsattentater mot sivile internasjonale flyplasser.
  • Kaller USAs ambassadør inn på teppet.
  • Åpent avviser norsk deltakelse i den varslede amerikanske militæroperasjonen i Persiabukta, som Norge ble oppfordret til å delta i
  • Umiddelbart avbryter alt militært samarbeid med USA i Midtøsten og trekker alle norske soldater ut av regionen for å unngå at Norge trekkes inn i konflikten.
  • redegjør for Stortinget om hva regjeringa vil gjøre for å hindre at Norge rammes av konflikten USA nå har fremprovosert.»

Gyldig vedtak i parlamentet eller ei?

Noen kommentatorer har prøvd å bagatellisere vedtaket i Iraks parlament, med å si at det foreløpig «bare» er et vedtak i parlamentet, og at det siden må godkjennes av regjeringa. Enten har de ikke forstått situasjonen, eller så driver de bevisst desinformasjon. Det var Iraks statsminister som reiste dette forslaget overfor parlamentet og ba det om å godkjenne kravet om at alle utenlandske styrker skal trekkes ut. Det var altså regjeringas forslag et enstemmig parlament i Bagdad har stilt seg bak. Dermed er saka avgjort, og det foreligger et gyldig vedtak som gjør USAs – og Norges – fortsatte tilstedeværelse i Irak ulovlig. Etter FN-charteret har de ganske enkelt å pelle seg ut.

Så er det noen kurdervenner som sier at vedtaket ikke er gyldig fordi de kurdiske representantene boikottet møtet, i et forsøk på å gjøre avstemninga ugyldig. De mislyktes. Et klart flertall av representantene var til stede, og samtlige av dem stemte for. Dermed ble det et enstemmig vedtak. Sånn er det i Norge også. Fraværende representanter telles ikke.

Det er greit å eksportere demokrati, så lenge kolonibefolkninga bøyer nakken, men det må være ergerlig når koloniene er så frekke at de bruker demokratiet mot oss.

Hvis du ønsker å bidra med en stor eller liten gave kan du betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050

Fra utlandet: IBAN-nummer: NO5590013089050

SWIFT/BIC for SpareBank 1 Oslo Akershus: LABANOKK

Vipps: 116916

Forrige artikkelOver 200 biler brent i EU-hovedstaden Strasbourg, og det er knapt en nyhet
Neste artikkelDanmarks Radio (DR) hylder igen USAs trusler og krig