Erna Solberg selger unna: Nå splittes Telenor

5
Telenor er et multinasjonalt konsern med den norske staten som dominerende eier. Her fra Telenor i Beograd. Shutterstock.

Erna Solbergs regjering fortsetter sin rasering av de norske statsbedriftene. NSB er slaktet og blitt til Vy, og nå skal Telenor splittes opp og klargjøres for salg. Telenor eies i dag av staten gjennom Næringsdepartementet med 54% av aksjene og Statens pensjonsfond – Innland med 5%.

Nettavisa E24 skriver:

Telenor Norge splittes opp: Flytter mobilmastene over i nytt selskap

Etter over ett års intern jobbing trykker Telenor-ledelsen nå på knappen: Konsernet skiller eiendom og mobil-, radio- og bredbåndsnettet ut i et eget infrastrukturselskap. Det kan åpne for et fremtidig nedsalg i milliardklassen.

Selskapet skal etter det E24 forstår få ansvaret for all passiv infrastruktur i Telenors norske telenett. Det betyr at man flytter over:

 • Alle mobilmaster og -basestasjoner i det norske mobilnettet fra Telenor Norge
 • Fastnettsiter (sentraler og koblingspunkter til kabel- og fibernettet) fra Telenor Norge (tidligere Canal Digital)
 • Tilhørende eiendommer som tidligere var eid av Telenor Eiendom-selskapet
 • Norkring og deres radio- og tv-master

Det nye Telenor Infra-selskapet er heleid av Telenor-konsernet, men det er ikke underordnet Telenor Norge. Derfor blir Telenor Infra og Telenor Norge liggende som to sidestilte enheter i konsernstrukturen.

Når man har fulgt prosessene i andre tidligere statsforetak er det ingen tvil om at Telenor Infra er klargjort for salg.

Konserntillitsvalgt Esben Smistad opplever Telenor Infra som synliggjøring av verdier for investorer, skriver Fri Fagbevegelse. Telenor-ansatte frykter opprettelsen av Telenor Infra kan bety rigging for salg og krav om høyere utbytte. Det har de all grunn til.

I tillegg til å skille ut mobilmastene har Telenor også sagt at de vurderer å selge hele den enorme eiendomsmassen de sitter på rundt i Norge. Her ligger det an til gigantiske gavepakker til eiendomsspekulanter i inn- og utland.

Erna Solberg og hennes mannskap vanskjøtter Norge, men de vet å skuffe milliarder over i hendene på sine venner milliardærene. Nå er det Telenors tur.


På steigan.no følger vi med på privatiseringa av Norge som har pågått både under Arbeiderpartiet og de rødgrønne og nå under den blå regjeringa. Det er nyanser i retorikken, men kursen er den samme: det norkse arvesølvet selges ut og det norske folket sitter fattigere og mer maktesløse tilbake.

Les om det her.


Hvis du vil støtte vår uavhengige og kritiske journalistikk, kan du sende oss et bidrag på Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Her et Trygve S. Vedum på ballen (E24) og siterer grunnleggeren av Huawei.
  “Grunnleggeren av Huawei sa at det å ha kontroll over telenettet er like viktig som å ha kontroll over hæren. Tele- og datakommunikasjon blir bare viktigere og viktigere og det er helt definerende for et samfunn å ha kontroll, sier Slagsvold Vedum.”

 2. Betalingssystemer via mobil-apper blir mer og mer vanlig, styring av funksjoner i bilen og smart-huset. Det er klart at telekommunikasjoner blir en mer og mer sentral del av infrastrukturen for et vestlig liv. Mobilen blitt en online håndholdt personlig datamaskin som en også kan ringe med.

  For den globale storkapitalen og makthaverne er den da blitt et enormt viktig instrument for kontroll og påvirkning. Når folk kommuniserer mest med mobilen blir språket forandret, tekstingen gjør at folk vil ha korte meldinger, og dermed nyheter og informasjon vist som korte meldinger, de vil ikke ha lang tekst. Unge og yngre kan påvirkes med meldinger på bare noen linjer.

  Plattformene folk kommuniserer på, hvem eier dem og hvordan de sensureres, er ikke først og fremst det spesielt unge og yngre tenker på. “Greta Thunberg generasjonen” er drevet til hysteri over klimaet på grunn av meldinger på sosiale medier på nettopp mobilen. Eier og kontrollerer en medieoverflaten gitt av skjermen folk holder i hånden mye av tiden, kontrollerer en også befolkninger.

  Thunberg generasjonen er engasjert over klimaet, men tenker de på at den elektromagnetiske strålings-tåken i millimeterbåndet fra 4G og 5G mobilen som de er uadskillige fra, er hovedmistenkt for desimeringen av pollinerende insekter som humler, bier og veps? Over 50 prosent av insektene er borte, og forsvinner pollinerende insekter, forsvinner maten som er livsnødvendig for milliarder av mennesker. Et mye større problem enn at havet har steget noen millimeter det siste hundreåret.

 3. Politikerne representerer ikke folk og land, de representerer den globale storkapitalen, og utfører det oppdraget de har for dem, som er å åpne økonomiene for privatisering så storkapitalen kan kjøpe landressurser og infrastruktur, demontere sosialstaten og implementere neo-liberal markedsøkonomi.

  Statoil endret navn som en del av en psy-ops operasjon. Statoil er satt sammen av stat og oil, som sier at det er folkets eiendom, og som minner folk på hvorfor Norge er et rikt land. Når detalj-butikkene ble solgt til Circle K, forsvant de store Statoil skiltene fra byer og tettsteder. For de yngre er Statoil allerede glemt, et godt eksempel på at “out of sight is out of mind”.

  Noen år etter skiftet moderselskapet navn til Equinor, og når regjeringen “selger seg ned” i Equinor, blir det ikke så stor oppstandelse når folk har fått distanse og ikke føler at det er folkets eiendom de selger til storkapitalen, hjulpet av deres MSM som nevner salg i bisetninger.

  Navneendringen av Norges Statbaner til Vy har samme strategi. Først privatiserte de en strekning uten store protester, og etter suksessen med det fortsetter de privatiseringen med hele syv nye strekninger. Senere vil det høst sannsynlig følge utskillelse av personalet i egne selskaper, hvor de skal presses på lønn og betingelser som vi ser ellers i EU.

  Vannkraften som var et fellesgode har Stoltenberg-regjeringen gjort til et kraftmarked, og andre i AP har lurt den norske befolkningen inn i ACER, og folket har ikke lenger selvråderett og suverenitet over det sentrale i den norske arvesølvet. Godt hjulpet også her av MSM som NRK er en del av, det gikk nesten bak ryggen på en mett og trett politisk uinteressert befolkning, som våkner nok når de må betale samme pris for strømmen som i EU, det blir ikke 40 øre kilowatttimen.

  Det er skremmende hvor raskt de borgerlige partiene som AP, H, V, Krf og Frp har klart å selge ut eller klargjøre så mye av infrastrukturen for salg. Bla planlegger Høyre også å privatisere drikkevannet. Like skremmende er mangelen på reaksjoner fra befolkningen, det virker som de fleste ikke forstår konsekvensene.

  Grunnen er at storkapitalens MSM, de har også sine agenter i NRK, underrapporterer og underkommuniserer dette, de avleder med sport og underholdning til en befolkning som stoler på at hvis MSM og NRK ikke nevner det, så er det vel ikke så farlig. Spesielt eldre stoler på NRK, for dem er NRK og nyheter ensbetydende, og eldre har stemmerett, en stemmerett de skulle ha brukt på partier de ikke vet noe om, partier som Kystpartiet som vil ut av EØS/EU, TTIP og ISDS etc.

 4. Det er langt verre enn folk tror, virkeligheten overgår fantasien.
  Vi så alle hvordan TV2 var med på å myrde Jan Wiborg sammen med AP. litt av et media, men tusen takk til TV-Norge for avsløringene i den grundige dokumentaren sin om Jan Wiborg. Ikke alle er en del av dypstaten.

  Nå når de har klart å skattelegge luft og tatt eierskap på den til evig tid så går de etter vannet vårt. vann er ikke gratis sier Fjerna.

  Vi har vel hatt Jura tiden, kritt tiden osv, nå er vi inne i starten på høygafflenes tid.

  STOPP! Er dette statsminister Erna Solbergs skjulte plan med å tvinge det norske folk til å installere vannmålere? At drikke og bruks vann nå også skal på børs?

  På denne måten henter Erna og regjeringen sin tenkte profitt til et «olje-pensjonsfond» som ikke kan investere i Norge.

  1. Brennpunkt på NRK2 avdekker den 16/1-2020 at VI ER HELT I STARTEN av at de skal gjøre vanlig vann til et finansprodukt. På linje med olje og gass.
  2. City Bank, en av de største bankene i USA hevder det blir slutt på gratis vann! Vannprising vil komme sier de.
  3. Vi må aldri akseptere å få vann gjort om til en algoritme/gambling på børs, denne utviklingen må avskaffes/forbys omgående. Våkn opp verden!
  4. Rent vann til husstander er ingen handelsvare for børs, og må aldri bli gjort til det. Det er et 100% offentlig ansvar for alle regjeringer i hele verden å sørge for vann til alle verdensborgere. Det er det aller viktigste! Vann må mennesker ha uansett økonomi og sosial status!
  5. Vann er helt uforenelig med privatisering, konkurranse eller kommersialisering, hvor alltid kortsiktig profitt er motivet.

  Programmet avslører bekymringsfulle sider ved FNs rådgivere og mange blant eliten. Nobel-eliten er en elite som tror det beste er å gjøre vann til en vare som olje og gass. Denne eliten må stoppes! Til informasjon: Dette er ikke fredsarbeide, men full krig mot menneskehetens beste og solklare menneskerett!

  Det er ditt og mitt ansvar å sørge for å stoppe denne utviklingen umiddelbart!
  Det er ille nok at strøm kom på børs via Jens Stoltenberg på midten av 90 tallet, den gangen det var en hemmelighet at Norge var netto importør av strøm.

  Lytt til denne videoen: En av de som startet humbuget med C02 kvotemarkedet, er i front for denne utviklingen i bakvendtland.

  ER det TO TING enhver stat må ha full råderett over og tilrettelegge for befolkningen på billigst mulig måte, så er det STRØM OG VANN! Det er en selvsagt menneskerett!

  Dette er helt i starten og utviklingen må forbys fra alle omgående!
  • Alle må ha og sikres vann for å leve på jorden!
  • Jorden er for alle, og vannet får alle gratis for å fordele det til alle.
  • Vann er den viktigste varen på jorden og et selvsagt offentlig ansvar!
  • Vann er en offentlig ressurs som ALLTID skal være gratis for alle på jorden, og fordeles rettferdig.
  • Rent vann må ethvert menneske ha for å overleve.
  • Vann må vernes som fellesgode og et offentlig/statlig felleskaps ansvar.
  • Vann er et fellesgode alle skal ha lik tilgang til.
  • Rent, rimelig, tilgjengelig offentlig vann for alle, til alle tider og alle steder må være målet for alle verdens regjeringer.

  STOPP mantraet politikere bruker:
  Sitat: “Hvordan skal vi ellers få folk til å bruke mindre, hvis vi gir det gratis!” sitat slutt. Eller dette sitatet profittmakerne bruker: «Tar vi mer betalt så vil folk skjønne at når de tar seg en slurk vann koster det penger»…

  Passende ordtak her er: «Veien til «helvete» er som kjent brolagt med de beste intensjoner!»
  Er oljefondet inne og investerer i dette såkalte nye blå gullet?
  Krev svar av Erna i dag og forby utviklingen med rent vann på børs!

  Den politiske utviklingen skaper såkalte «miljøproblemer» som «frukt». Tiår etter tiår med å legge elver i rør, demninger etc, skaper ubalanse i naturens kretsløp.

  Forstå årsak/virking må bli fokus! Naturen og fremtiden vil alltid slå tilbake på løgn og bedrag med den «frukten» og konsekvensene på et senere tidspunkt. Ofte 7 til 14 år senere!

  Derfor alt annet enn sannheten er politikerskapte strafferunder som kommende generasjoner må ta oppvasken etter! Det er ikke de samme politikerne som har skapt problemene og surdeigen som er de rette til å rydde opp når «frukten» kommer.

  Dette er organisert kriminalitet!

  FN vedtok i 2010 at vann er en menneskerett. Ifølge FN er vannmangel en av jordens verste plager. Denne utviklingen er helt i starten og må forbys umiddelbart! R. H.

  https://www.youtube.com/watch?v=qdF2nLWZZag
 5. I Virginia i USA har de satt inn tanks mot eget folk for å ta fra dem alle våpen, dette er en test, går det greit der uten for mange drepte så blir det innført i hele USA, så kommer de etter oss.

  Smart meter, smart vannmålere mm… hele verden, alle som bor her og alt som elektrisk skal kobles opp til database så hele verden kan kontrollese til minste detalj fra denne. Nå går det fort i svingene her.

  Aldri glem at det alltid uten unntak er denne oppskriften som brukes til ett og alt av dypstaten.
  Det er alltid Hegeliansk Dialektikk de bruker. Problem → Reaksjon → Løsning (Tese → Antitese → Syntese). Med andre ord, de som er i en maktposisjon skaper et problem i påvente av publikums reaksjon på det, og bruker denne reaksjonen til å generere etterspørsel etter “løsningen” som var det tiltenkte programmet makthavere ønsket å gjennomføre i første omgang. :wink:

  Kanskje på tide folk begynner å engasjere seg i egen og sine barns fremtid istedenfor hvor mye silikon Sophie Elise har i rompa ?

  https://www.youtube.com/watch?v=RyHnfrNXtgA https://www.youtube.com/watch?v=GVgG95VCcxE https://www.youtube.com/watch?v=rapWVyiyZJU

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere