Drives norske smelteverk av dansk vindkraft – om natta?

2
Stefan Heggelund (H) forteller eventyr i NRK i beste sendetid. Skjermdump
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Det er ganske ufattelig hva norske politikere kan få seg til å si på Dagsnytt 18 om norsk energipolitikk. Det skjedde også da Stefan Heggelund (H) startet med å påstå at den foreslåtte kabelen til Skottland ville være «samfunnsøkonomisk lønnsom med en gevinst på 10 milliarder» som ville komme som inntekter til velferdsformål i kommuner i Agder og Rogaland (feilsnakk for Eidfjord i Hordaland, ettersom krafta skal komme fra Hardanger). Men han han glemte å si hvorfor kabelen (tilsynelatende) vil bli «lønnsom». Den blir «lønnsom» for de selskapene som står bak fordi norske husholdninger vil få flerdoblet strømprisen og nettutgiftene som følge av et ventet underskudd på kraft i Norge når alle tre nye eksportkabler kommer i drift om noen få år.

Heggelund hevdet også at Norge i fjor importerte mer strøm enn vi eksporterte – feil det også, ettersom eksporten og importen var nøyaktig like stor, nemlig i underkant av 12 TWh – med like store energitap begge veier. Han påsto også at Norge importerte såpass mye kraft i fjor fordi det hadde vært lite snø i fjellet – magasinene var visstnok nesten tomme – men også det er feil. Norge hadde slett ikke noe «tørrår» i fjor – det var faktisk ganske mye vann igjen i magasinene da snøsmeltingen startet. Men Norge valgte altså å importere strøm fra EU til tross for bra med vann i magasinene. Om den importerte krafta var billigere enn den norske, er ikke godt å si – norske forbrukere merket i alle fall ingenting til det, ettersom strømprisen til oss vanlige forbrukere var det dobbelte av hva den burde ha vært, hele året.

Men den største blunderen, som ser ut til å ha limt seg fast som ei av de virkelig urokkelige mytene i norsk energipolitikk, formulerte Heggelund slik: Vi «importerte billigere kraft enn vi selv produserte», og han føyde til at Norge etter hvert ville kunne få «billig overskuddskraft fra Skottland».Han fikk støtte fra Espen Bart Eide (A) som sa at «hver eneste natt går (norske) smelteverk på utenlandsk strøm – det renner inn billig dansk vindkraft som er billigere enn norsk vannkraft». Ufattelig at de tør å dikte opp slike fordeler av krafteksporten, når de helt sikkert vet bedre. – De må nesten tro at norske velgere er så naive at vi kan lures av det rene sludder?

De som har fulgt litt med i mine artikler, vet at det ikke er vindkraft fra Danmark som importeres. Vi importerer den strømmen med vanlig EU-miks (80 % fossilt) som befinner seg på EUs kraftnett. Dette er slett ikke dansk vindkraft, men den brune «balansekrafta» som EU trenger for å for å holde hjulene i gang når det ikke blåser på kontinentet. EU må bli kvitt balansekrafta si (lagd av kull og gass) når det blåser på kontinentet. Det er denne krafta som eksporteres til Norge – litt av et «klimatiltak». Eller som Heggelund fantaserte: Kabelen til Skottland er ikke bare et klimatiltak, men «et klimatiltak vi tjener penger på».

Dessverre deltok også Arild Hermstad (MDG) i debatten. Han mente at Stortinget ikke må «stoppe kabelen til Skottland». Også han mente at kabelen er «et klimatiltak som er lønnsomt for oss». Han og MDG mente åpenbart at Norge først skal eksportere halvparten av den norske vannkrafta til EU, og deretter bruke kraft vi ikke har til å elektrifisere Norge. Hvor Hermstad har gjort av kalkulatoren sin, er ei gåte: De norske kraftmagasinene er ikke ei Zareptas krukke som aldri blir tom – vi kan selvfølgelig ikke bruke mer kraft enn den vi har. MDG oppfatter seg jo som et parti som er opptatt av den globale klimautviklingen, og import av fossil balansekraft fra EU burde ikke være et alternativ for MDG. – Og en videre utbygging av vindkraft i Norge, vil etter alt å dømme bli stoppet av lokale initiativ. Det burde MDG være klar over.

Siste deltaker i debatten var Bjørnar Moxnes (Rødt) – han uttrykte stort sett fornuftige synspunkter, spesielt belyste ha de problemene som er knyttet til Aps standpunkt til Skottlandskabelen (om at den bør eies av Statnett): Det er viktig, ifølge Moxnes, at Stortinget allerede nå sier nei til konsesjon, for å forhindre at kabelen dukker opp igjen om et par år – med Statnett som eier.


Les flere artikler av Odd Handegård på steigan.no her.

Hvis du vil støtte vår uavhengige og kritiske journalistikk, kan du sende oss et bidrag på

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Dessverre er det akkurat det de gjør, spesielt når det blir servert på NRK. Eldre over 70 har sett på NRK Dagsrevyen siden begynnelsen av sekstiårene, og for de fleste av dem er NRK og nyheter ensbetydende, de stoler på NRK som mange andre. NRK gir derfor det som sies autentisitet når det ikke korrigeres av programleder eller andre.

    I NRKs program Debatten om vindkraft for et par måneder siden, var en -1- vindkraftmotstander invitert, hun hadde bare vært på tv et par minutter tidligere, og syv -7- talsmenn for vindkraft, drevne rikspolitikere og ledere av organisasjoner som er for vindkraft, hun ble overkjørt som en kunne forvente. 7 mot 1, dette er altså NRKs ide om en balansert debatt.

    Etter dette skulle det derfor ikke være noen overraskelse at Hegglund, Hermstad og Barth Eide fikk komme med sine uriktige påstander uimotsagt, det var ingen med kunnskaper som Handegård som kunne korrigere det de sa til seerne. Moxnes uttale seg mest om spørsmålet om eierskapet til kablene. Selv om NRK er statseid har den globale storkapitalen hatt sine agenter her i lang tid, NRK er ingen motmakt til storkapitalens MSM, NRK er en del av deres MSM.

  2. Avatar for Tellef Tellef says:

    Si det som det er. Denne Høyre-politikeren bedriver regelrett desinformasjon og kommer med falske nyheter.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere