Espen Barth Eide om kraftkabler – myter om krafteksport

20
Espen Barth Eide (Ap) med verdiløst innspill om Northconnect.
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Espen Barth Eide, Aps energipolitiske talsperson på Stortinget, trekker en halvriktig konklusjon i Aftenposten 19. desember 2019: Den planlagte kabelen til Skottland bør utsettes i påvente av «erfaringer fra de kablene som allerede er under bygging». Men ellers er resonnementet fullt av gamle myter om krafteksport. Den seiglivde myten om «Norge som batteri for Europa» dukker opp i en ny versjon.

Skjermdump fra Espen Barth Eide i Aftenposten.

Barth Eide prøver å innbille oss at Norge kjøper billig kraft fra Danmark når det blåser mye sør for Skagerak og at vi selger dyr kraft når det blåser lite:

«Når det blåser mye i Danmark, importerer vi til lav kostnad. Når det ikke blåser i Danmark, kjøper de vannkraft av oss, og da er prisen til norske krafteiere gjerne høyere. Med denne utvekslingen har Danmark dertil kunnet trappe ned bruken av kullkraft».

Dette stemmer selvfølgelig ikke. Den krafta Norge importerer er ikke billig vindkraft fra Danmark, men dyr «elektrisitet» som er som er produsert av kull og gass (og MYE flis fra Canada). Danmark er selvfølgelig interessert i å bruke egen vindkraft når den fungerer. Danmark selger oss derfor i stedet den «balansekrafta» Danmark IKKE trenger når det blåser mye. Når Danmark kan «trappe ned bruken av kullkraft» og annen fossil energi, så skyldes det at denne fossile «elektrisiteten» eksporteres til Norge. Og den er slett ikke billig – den er faktisk ganske dyr. Det har vi alle sett på strømregningen i 2019. – Årsaken er at EU har innført avgifter på fossil energi, noe som merkelig nok smitter over også på vår fornybare energi via det «geniale» markedssystemet for kraft vi har viklet oss inn i (NordPool).

Barth Eides myteskriving om Skottland er ikke stort bedre når han skriver:

«Fornybarandelen i Skottland er mangedoblet på under ti år, som følge av en rask utbygging av vindkraft, og er nå oppe i ca. 75 prosent. Målet er 100 prosent. Et vindkraftdominert skotsk kraftsystem vil bety at Skottland blir mer som Danmark: et land vi i perioder importerer billig fra og i andre perioder selger dyrere til, ettersom vår vannkraft kan brukes når det passer, men vindkraften må brukes når det blåser».

Feilen her er at Barth Eide «glemmer» at vindkrafta kun produserer strøm tredjeparten av tiden, og at man i Skottland – som i alle andre land – må ha minst like mye reservekraft/balansekraft til disposisjon når vinden ikke produserer strøm. Og slik balansekraft produseres i hovedsak fra kull og gass. Mulighetene for effektive alternativer finnes ikke, ettersom kjernekraft i de fleste land er uaktuell og fordi det begynner å bli lite uran igjen på kloden.

Debatten om kablene til EU fortsetter for fullt – bidraget fra Barth Eide er verdiløst.

Les flere artikler av Odd Handegård på steigan.no her.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Banner-Steigan-1024x546.png
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Mitt-innlegg-7-1024x1024.png
KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for veto veto says:

  Norges goda, internationalistiska och EU-solidariska nya kjempe-innovation inom handel och ekonomi: sälj billigt och köp dyrt!

  Som en av de där Norgevitsarna man brukade berätta när man var liten. Jag tror de har slutat med dem i Sverige, dock. That joke isn’t funny anomore. Sverigevitsarna kanske fortfarande är gångbara i Norge.

 2. Avatar for SHO SHO says:

  Når strømmen feks i Norge er billigere enn strømmen i Danmark, så må vi regne med at det vil foregå strømeksport fra Norge til Danmark (jmfr kjøpe billig og selge dyrt). Dette fører til høyere strømpris i Norge (og norsk strømpris beveger seg dermed oppover mot europeisk nivå), mens strømprisen i Danmark derimot trolig vil bli noe lavere. Det skjer altså en viss utjevning av strømprisene på tvers av landene. Altså: dyrere strøm i Norge.

  Når strømmen feks i Danmark er billigere enn strømmen i Norge, så må vi regne med at det vil skje strømeksport motsatt vei fra Danmark til Norge. Dette skjer når det er overproduksjon av strøm i Danmark fra bla vindkraft. Mulig at slik strømeksport fra Danmark vil føre til at strømprisen i Danmark øker fra et veldig lavt nivå, men hva med strømprisen i Norge? De store vannkraftmagasinene i Norge fungerer som et batteri. Når Norge importerer (billig) strøm fra Danmark så skulle man tro at det vil føre til lavere strømpris i Norge. Men det som isteden kan skje er at uttaket av vann fra vannkraftmagasinene heller blir (kraftig) redusert, slik at norsk strømpris fremdeles kan holde seg høy til tross for altså import av mye billig strøm fra Danmark. Altså: ikke (noe særlig) billigere strøm i Norge.

  Men en god del av kabelinntektene fra utenlandskablene kan (inntil acer sier stopp?) brukes av Statnett til å redusere den norske nettleien. Altså: fortjeneste fra import og eksport av strøm er med på å redusere norsk netteleie for utenlandskablene og for oppgraderingene av landnettet knyttet til utenlandskablene (og trolig ikke så mye mer enn dette).

 3. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er en samfunnsøkonomisk lov at ett market betyr en pris, så når Norge og Europa blir ett market, vil vi få samme pris.

  Om noen skulle prøve seg på noe annet, bør de kalles for bevisste løgnere, for det er akkurat hva de er.

 4. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Gass er en billig kilde til oppvarming. Da skulle en tro at Hammerfest har billig oppvarming - egen gass. Nei. De bruker strøm. Nå dobler strømprisene seg. Gassprisene holder seg lave.
  Med nok billig gass kan Hammerfest også starte banan-produksjon.

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Jeg bruker ved, da man like godt tilpasse seg de Europeiske strømprisene som kommer først som sist, men ved er det vel lite av i Hammerfest?

  I det hele tatt så tilpasser jeg meg en fremtid hvor vanlige folk vil skatt og avgiftsbelegges langt hardere enn i dag, da noen må betale for at importen har 70-80 i IQ, og derfor ikke kan brukes som netto skatteytere slik som de hjernevaskede antirasistenes planer forutsetter for at regnskapet skal gå opp.

 6. Avatar for SHO SHO says:

  Her er to linker fra E24 som kan være av interesse.
  Det dreier seg om elektrifisering av norsk sokkel beregnet av E24 og hvor lønnsomt dette kan bli for en del av olje/gass-feltene.

  En slik elektrifisering kan også betraktres som å være en (skjult) form for strømeksport til utlandet.
  Det sies at gassturbinene på sokkelen i dag leverer 54 TWh, altså veldig mye energi/kraft. Samtidig ligger forbruket av landstrøm i dag på 8 TWh (det også ganske mye).

  Gamle olje og gassfelt opplever trykkfall og trenger strøm til pumping og kunstig trykkstøtte for å opprettholde sin utvinningstakt. Det kan være problematisk å bygge ut nye gassturbiner på platformene pga vekt og plass, og da må strømmen isteden hentes fra land. Og er anlegget et subsea anlegg må altså all strøm hentes fra land. Troll-feltet måtte øke sitt forbruk av strøm fra noe som tilsvarer halve Bergens strømforbruk til det som tilsvarer hele Bergens strømforbruk pga trykkfall (og Hardangerlinjen måtte bygges). Noe tiilsvarende gjelder også for Ormen Lange som må øke sitt strømforbruk med halve Bergens strømforbruk (og Fosen-halvøya bygges nå ut med vindmøller).

 7. Landstrøm vil jeg tro er nok et eksempel på symbolpolitikk i likhet med så mye annet. Man kunne oppnådd bedre virkningsgrad med bruk av kombikraftverk hvor man tar vare på avgassenes varme, også fordi mange plattformer har et stort varmebehov.
  Plattformene må dessuten ha gassturbiner installert i tilfelle noe skjer med kraftforbindelsen til land.

  Til syvende og sist vil det kanskje ende med at vi går mot kraftunderskudd i Norge hvis vi ser bort fra vindkraft, og at dette vil bli brukt som argument for at vi må installere flere vindturbiner.

 8. Avatar for SHO SHO says:

  Kanskje blir det slik at man i første omgang øker bruken av landstrøm med feks 8 TWh. Men når trykkfall settes inn for fullt på sokkelen så må bruken av landstrøm kanskje økes med ytterligere 8 TWh. Istedenfor å snakke om økt behov for strøm i selve olje/gass virksomheten (noe som kan kreve utbygging av nye vindturbiner og nye overføringslinjer på land) så kan man heller fremstille saken som at det dreier seg om et rent miljøtiltak og altså ikke om et tiltak for å opprettholde utvinningstakten i gamle felt på sokkelen.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

12 flere kommentarer

Deltakere