Jeffrey Sachs: USA forsvarer ikke lenger folkeretten

0
Jeffrey Sachs. Foto: Wikimedia. By Greg618 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60982728

Innledning

På 1980- og 1990-tallet Harvard-økonomen Jeffrey Sachs råd til Det internasjonale pengefondet, Verdensbanken, OECD og WTO. Fra 1989 til 1991 ga han råd til IMF om «sjokkterapien» i Jugoslavia, Polen og Jeltsins Russland som drepte så mange mennesker. Senere innså han konsekvensene av en slik økonomisk politikk og ba derfor i et åpent brev om å ettergi gjelden til det kriseherjede Hellas. I dag går Sachs, som nå underviser ved Columbia University i New York, inn for gjeldslette for fattige land, og er derfor også kritisk til IMF og den amerikanske regjeringen. I korrespondansen etter hans bemerkelsesverdige brev til redaktøren i Financial Times den 11. desember 2019, skrev han: «Jeg var alltid en sosialdemokrat, Sverige var alltid mitt forbilde».


Denne artikkelen er oversatt til norsk og publisert av Midt i fleisen.


Leserbrev: USA forsvarer ikke lenger internasjonal lov

Gideon Rachman bedømmer USAs utenrikspolitikk og europeiske interesser feil i artiklene sine Trump, Obama og deres kamp med ‘the blob’ («Blob» er en nedlatende betegnelse på de geskjeftige utenrikspolitiske ekspertene i Washington-eliten – tidligere sikkerhetsrådgivere, diplomater og akademikere; o.a.) fra 3. Desember og Hvorfor Europa vil velge USA fremfor Kina den 10. desember.

USA er en global militær supermakt som streber etter militær og geopolitisk overherredømme. De forsvarer ikke lenger systemet av internasjonale lover og  regler, ettersom dette nå er en hindring for den fortsatte eksistensen av USAs overherredømme. Gitt at USA bare representerer 4,2 prosent av verdens befolkning og 15 prosent av den globale produksjonen, og gitt den raske spredningen av digital innovasjon og teknologi, kan USA bare opprettholde sin overherredømme ved å bryte den internasjonale rettsordenen innen global handel, klimapolitikk, teknologipolitikk og mandater fra FNs sikkerhetsråd. USA ønsker å holde Kina tilbake for enhver pris, det være seg lovlig eller på annet vis. President Donald Trump har stor forakt for multilateralisme. Han etterapet George W. Bushs beryktede krav til Europa og andre: «Du er enten for oss eller for terroristene,» men i dag er USAs angrep rettet mot Kina, Iran og andre stater som er imot USAs dominans.

USAs aggressive og militariserte utenrikspolitikk er ikke i Europas interesse. USAs selvvalgte kriger i Afghanistan, Irak, Syria og Libya har destabilisert europeisk politikk. USAs tilbaketrekning fra klimaavtalen i Paris og fremmingen av fossile brensler truer miljøet i Europa og rundt om i verden. USAs forsøk på å utvide NATO til Ukraina og Georgia for ti år siden provoserte fram to regionale kriger. USAs tilbaketrekning fra viktige atomvåpenavtaler og utvidelsen av militæret ut i verdensrommet vil gi næring til et nytt og destabiliserende våpenkappløp. Den amerikanske regjeringen er i ferd med å integrere teknologisektoren i det militærindustrielle komplekset, og blir støttet grådig av sjefene for store teknologiselskap som Jeff Bezos fra Amazon. («Bezos advarer det amerikanske militæret om at det risikerer å miste sin teknologiske overherredømme,» 9. desember) På grunn av USAs tilbaketrekning fra atomavtalen med Iran, truer en ny regional eller til og med global krig, og en krig som USAs militarister faktisk oppfordrer til.

Rachman skildrer Europa som å ha valget mellom å følge USA eller Kina. Tull. Snarere bør Europa fokusere sin egen globale innsats på en fredelig, regelbasert og bærekraftig multipolar verden der ingen land har overherredømme. I denne verden vil Europa samarbeide med Kina minst like mye som med Trumps “America First”-politikk. Det er et presserende behov for at EU forsvarer FN-pakten, WTO, FNs sikkerhetsråd, Paris-klimaavtalen og rammeverket for internasjonal atomnedrustning. De bør arbeide konstruktivt med Kina og andre land for å oppnå disse globale målene, i stedet for blindt og uforsiktig dilte etter USAs forsøk på å opprettholde den utdaterte amerikanske militære og geopolitiske dominansen gjennom en ny kald krig med Kina.

Jeffrey Sachs, Columbia University

PS

Jeffrey Sachs har sin egen nettside der han går sterkt inn for EUs Green Deal samtidig som han går sterkt inn for et samarbeid mellom EU og Kina. Han er også en av dem som mener at han har en løsning for å skape «en karbonfri økonomi». Han er rådgiver for FNs generalsekretær António Guterres i arbeidet med FNs såkalte «tusenårsmål». Han samarbeider også nært med Islamic Development Bank for prosjekter i bankens medlemsland. I april 2018 støttet han Donald Trumps daværende utspill om at USA må trekke seg ut av Syria.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Banner-Steigan-1024x546.png
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Mitt-innlegg-7-1024x1024.png
KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelHva ser bankstrategene for seg som framtidas finanssystem?
Neste artikkelEspen Barth Eide om kraftkabler – myter om krafteksport