Bashar al-Assad om Syria, Kina og silkeveibeltet

0
Syrias president Bashar al Assad intervjues av den kinesiske TV-kanalen Phoenix. Skjermdump.

I sitt tredje internasjonale TV-intervju på kort tid diskuterer Syrias president Bashar al-Assad Syrias forhold til det kinesiske Belt and Road Initiative, «silkeveibeltet», gjenoppbygginga i Syria og USAs aggresjon. Intervjuet ble gjort av den kinesiske kanalen Phoenix Television. Vi gjengir et par utdrag av intervjuet:

Syria og «silkeveibeltet»

President, jeg vil spørre Dem om Belt and Road Initiative. Hvordan ser De på dette initiativet generelt?

President Assad: Fra et strategisk perspektiv utgjør det en verdensomspennende transformasjon, en transformasjon i hvordan internasjonale relasjoner utvikles. Hvis vi ser på dagens situasjon i verden, ser vi at den styres av vestlige forsøk på dominans, særlig fra USAs side. Tidligere, under den kalde krigen, var det en periode med konflikt mellom stater. Denne konflikten var basert på graden av dominans av hver pol, særlig den vestlige polen over en gruppe stater, for å oppnå sine interesser mot den andre polen.

Før andre verdenskrig og den foregående perioden handlet det om full kolonisering; stater okkuperte andre nasjoner, og uansett hvor det var, definerte de interessene til disse folkeslagene under sin egen dominans. I de fleste tilfeller var det ingen gjensidige interesser; disse menneskene ble slavebundet av de mektigere statene.

I dag ser vi at det er en supermakt – Kina, som prøver å styrke sin innflytelse i verden. Men hva slags innflytelse? Det er ikke den negative innflytelsen vi har blitt vant til, men snarere en innflytelse i betydningen å stole på venner og en innflytelse basert på gjensidige interesser. Når vi i Syria tenker å være en del av Silkeveien, og Syria er et lite land – etter internasjonale, geografiske, demografiske, økonomiske og militære standarder …

Intervjuer: Men historisk sett er det på Silkeveien.

President Assad: Ja, Syria ligger nøyaktig på Silkeveien, men det som er viktigere er at denne nye tilnærmingen som riktignok er avledet fra historien, er tilpasset det 21. århundre; er at det er en tilnærming bygd på likeverd. Når vi er en del av denne veien, behandler Kina oss som likeverdige og ikke som en supermakt som handler med et lite land. Det er gjensidige interesser: det er gunstig for Kina, Syria og alle landene på denne veien.

Et annet aspekt er at det ikke er begrenset til Kinas bilaterale forhold til disse landene, men snarere er det et forhold mellom alle landene på denne aksen. Så det er et forhold mellom kultur og sivilisasjon som til slutt fører til større velstand og investeringer, og forbedring av de sosiale, økonomiske og sikkerhetsmessige forholdene i disse landene. Dette betyr mer stabilitet i verden, noe som er i strid med hva vi har kjent i vår moderne og nyere historie. Dette er hva vi ser i Silkeveien (Belt and Road Initiative): stabilitet og velstand.

Syria kan bli et strategisk knutepunkt på den sørlige delen av silkeveien.

Gjenoppbygging og samarbeid

Intervjueren spør også om når Syria vil starte gjenoppbygging etter krigen og Assad svarer at gjenoppbygging starter umiddelbart etter at et område er frigjort, og først er det naturligvis infrastrukturen som må gjenoppbygges, ikke minst vann- og elektrisitetsforsyning. Så kommer arbeidet med å få igang igjen skoler, helsesentra og sjukehus. Deretter er det å få igang igjen dagliglivet, boligene, jobbene. Her peker Assad på at sanksjonene er et kjempemessig problem fordi de hindrer gjenoppbygging på så mange måter.

Og vår kommentar til dette er at dette er noe Norge, norske organisasjoner og norske politikere bør merke seg. Gjennom at vi deltar i sanksjonene mot Syria er vi både med på å drepe folk langsomt, og vi er med på å hindre det normale livet i å komme igang igjen.

Assad forteller også om hvordan det praktiske samarbeidet med kinesiske bedrifter er kommet igang. Også dette arbeidet blir hindret av sanksjonene, for eksemepl når det gjelder pengeoverføring, men man jobber med løsninger og finner måter å komme rundt dem på.

Det er et interessant intervju. I likhet med i intervjuet med den italienske TV-kanalen RAI er det en argumenterende og diskuterende Assad vi møter. Vestlige stormakter og deres kjøpte mediefolk ønsker ikke at vi skal få dette inntrykket, siden de har bygd hele sin fortelling om krigen mot Syria på demonisering i form av «diktatoren Assad», «monsteret Assad» og liknende.

Se hele intervjuet her.

Her er intervjuet som Paris Match hadde med Assad.

Og her er intervjuet som italienske RAI hadde med ham.

Monica Maggioni fra italienske RAI intervjuer Syrias president Bashar al-Assad

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Banner-Steigan-1024x546.png
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Mitt-innlegg-7-1024x1024.png
Forrige artikkelApple og Tesla saksøkt etter at barnearbeidere døde i koboltgruver i Kongo
Neste artikkelTyrkia vil etablere en militærbase i Libya