Sverige bør innføre en fransk sexkjøpslov

38
Kajsa Ekis Ekman

Av Kajsa Ekis Ekman.

Alle som blir utsatt for sexkjøp av har rett til erstatning, oppholdstillatelse, bolig og behandling.

For to år siden lød overskriftene i svenske aviser: Frankrike kopierer den svenske modellen! Frankrike får svensk sexkjøpslov! Det ingen fikk med seg var at Frankrike ikke hadde tatt i bruk noe «sexkjøpslov» i det hele tatt. Men en abolisjonistisk modell – og dermed gått mye lenger enn oss. Den svenske loven er bare en kort paragraf som sier at «den som mot betaling skaffer seg en tilfeldig seksuell forbindelse, dømmes til bot eller fengsel i maksimalt ett år for kjøp av seksuelle tjenester». Den franske modellen er noe helt annet!

Den har nemlig som mål å avskaffe prostitusjon som et system, ikke bare å slå kjøperne på fingrene med bøter. Den franske modellen fra 2016 innebar å skrive om ni kapitler i straffeloven. Dette ble etterfulgt av 200 høringer i parlamentet som førte til konklusjonen om at prostitusjon er en form for systematisk vold og uforenlig med den franske grunnloven.

En viktig del av den nye modellen er å straffe kjøpere, som må betale 1500 euro i bøter og gå på skole for sexkjøpere som de selv betaler for. Alle som kjøper sex av mindreårige blir dømt til minst tre års fengsel. Men – dette er ikke det eneste! Støtte til ofre ble også skrevet inn i loven. Alle som blir utsatt for kjøp av sex har rett til erstatning, oppholdstillatelse, bolig og behandling. Ofrene får også avskrevet sin skattegjeld. Hallikvirksomhet er straffbart med fengsel i minst syv år og en bot på € 150.000.

Opplæringsloven ble også skrevet om, slik at respekten for menneskekroppens ikke-salgbarhet nå skal inngå i den seksuelle kompetansen.

Det vi snakker om her er intet mindre enn en revolusjon som har som mål å avskaffe prostitusjon som et system. Det er også grunnen til at den kalles abolisjonistisk – som også er betegnelsen som brukes i Spania, England, USA og Tyskland hvor det nå diskuteres.

Når jeg er ute i verden og holder foredrag, er det mange som tror det er det vi har i Sverige – og blir sjokkerte når de hører at det eneste vi har er en enkel paragraf, og at vi aldri har snakket om abolisjonisme. Jeg skammer meg når jeg forteller at hallikvirksomhet ofte blir straffet med ett eller to års fengsel, og at den vanligste straffen for sexkjøpere er 2500 svenske kroner i bot, ikke noe kurs eller noen ting.

Dessverre betyr vår magre lov at støtte til de utsatte er helt avhengig av kommunens velvilje. Hva dét går ut på er at Mika-mottaket kan slaktes fordi sosialtjenesten ikke innser viktigheten av det, og en omorganisering av politiet kan få prostitusjonsgruppen til å forsvinne. Ofrene for kriminalitet får heller ingen erstatning, men overlates til sin egen skjebne. Spesialisert hjelp er forresten bare tilgjengelig i tre byer, og veldedige organisasjoner som Talita må bidra med innkvartering – skammelig for en velferdsstat!
Og mens nettstedet Rich Meet Beautiful ble straffet for hallikvirksomhet i Frankrike og forbudt – selv sjåførene som kjørte lastebilene med reklame på ble arrestert – får det ustraffet herje i Sverige. I noen kommuner regnes prostitusjon som en inntekt, noe som betyr at de utsatte ikke har rett til sosialbidrag.

Vår lov var et forbilde da den kom. Betydning den har kan ikke overvurderes. Men nå er det på tide å trappe opp. Vi trenger en helhetlig avskaffelsesmodell av den franske typen. Støtte til utsatte må skrives inn i loven. At lovens være eller ikke være fortsatt blir debattert som om det var 1998, er pinlig. Det er på tide å løfte blikket og se hva som skjer internasjonalt. Det er ikke lenger vi som leder kampen mot menneskehandel og prostitusjon.

*Norge har samme type lov som i Sverige

Denne artikkelen ble først publisert av ETC.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Når et system (velferdssystem) ikke makter å ivareta menneskets livskvalitet og levevilkår, vil et kynisk lovverk få en negativ konsekvens for de svakeste som må overleve, eller forsøker å gi familien en framtid ved å selge sex. Trafficking og hallikvirksomhet er kynisk utbytting av artsfeller, på lik linje med sosial dumping i andre arbeidsrelaterte miljøer, hvor det er fare for liv og helse. Her kan straffutmålinga være knallhard. For å kunne håndheve et strengt lovverk må ihvertfall menneskets grunnlegende behov innfris, og det synes temmelig far away. Det går an å regulere dette kraftig hvis noen tar tak i debatten med målsetting om å forbedre livskvaliteten til de svakeste - inntil visse livsgarantier finner sted.

 2. “Og fordi kvinner blir gjort spesielt utsatte når land selges og forringes, bærekraftige levemåter blir ødelagt, lønningene stuper, og det er vanskeligere å få tilgang til velferds- og helsetjenester, er prostitusjon en av industriene som har profitert mest på nyliberalisering”. Fra et foredrag av Renee Gerlich, oversatt av Kari Jaquesson.

  I land som har innført neo-liberal markedsøkonomi som feks Frankrike, øker prostitusjonen voldsomt, noe som også en kan se i Asia når “tigerøkonomiene” falt som følge av spekulasjon mot valutane fra hegdefond og etter IMF reformer*, og som i Russland, Øst-Europa og Latin-Amerika.
  *Les utdrag om dette fra Naomi Kleins bok sjokkdoktrinen del 3.

 3. Avatar for Jette Jette says:

  Virkelig godt indlæg, tak for det.

  Hvad betyder Mika-mottak?

 4. Avatar for INK INK says:

  Jeg er ikke så helt sikker på at dette gjelder alle jødiske retninger:
  “Judaism teaches that the body and soul are separate yet indivisible partners in human life. Rather than imprisoning or corrupting the soul, the body is a God-given tool for doing sacred work in the world. It requires protection, care, and respect, because it is holy.”
  (…)
  Judaism offers an optimistic view of life, the union of body and soul. The body is a gift from God to be protected and tended. Only with our pure, holy bodies can we bring the commitments and truths of our souls into every action."

  " In this Torah portion there is a law against making gashes in one’s flesh and also against tattooing oneself. We are commanded to be holy, and one of the ways to become so is through treating the body as sacred, not permanently marring it in anyway. No matter what its size, shape or appearance, the body, just as it is, is considered holy."

  Det er vel neppe dypt troende jøder som har vært involvert i sex-industrien, vil jeg tro.

 5. Avatar for INK INK says:

  I Tyskland har forholdene for prostituerte blitt verre - ikke bedre - som følge av legaliseringen og markedsliberalismen. Prisene presses ned på grunn av innvandring av østeuropeiske “sexarbeidere” (der man også finner en del traffickingofre som tvinges til å prostituere seg) og kvinnene presses til å betjene flere kunder for å betale leien til bordellene.
  http://business.time.com/2013/06/18/germany-has-become-the-cut-rate-prostitution-capital-of-the-world/

 6. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Selvfølgelig, for det er en vare som er attraktiv for eliten, og de som ønsker kontrollen med dem. Jfr. Epstein/Mossad - forbindelsen. I tilllegg er den lite forpliktende. Prins Andrew er nok ærlig når han hevder at han ikke kan huske å ha hatt sex med Virginia Guffre.

 7. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  De omgår det ved å kalle det kort-tids ekteskap. Det samme gjør muslimer.
  Og de har ingen hemninger når det gjelder oss shiksas.

 8. Avatar for INK INK says:

  Alle mennesker velger vel strengt tatt hva slags moral de vil følge, og opportunister finnes vel overalt og innenfor alle livssyn. (For øvrig er det vel strengt tatt en viss fornuft i å finne en rabbi, mullah, imam, sheikh, pir, prest, sjelesørger, veileder eller guru som er mest mulig enig med ens egen tolkning dersom man tilhører et religiøst livssyn. Opportunisme blir det vel strengt tatt først dersom man velger noen som støtter en i noe man egentlig selv tenker er galt, men har lyst til likevel)

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

30 flere kommentarer

Deltakere