Ledelsen i OPCW anklaget for å ha doktorert rapporter om syriske kjemiske våpen

0
Illustrasjon: Wikileaks

Av Wikileaks.

Wikileaks publiserer i dag 24. november 2019 en e-post, som et medlem av OPCWs undersøkelsesgruppe til Syria har sendt til sin overordnede, der han uttrykker sin største bekymring for forsettlig skjevhet som er ført inn i den redigerte versjon av rapporten som han var medforfatter av.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen sendte et team av eksperter for å undersøke påstander om at et kjemisk angrep fant sted i den syriske byen Douma 7. april 2018. Forfatteren av e-posten var medlem av det teamet og hevder den redigerte foreløpige versjonen av rapporten gjengir feil informasjon om fakta han og kollegene oppdaget på bakken. E-posten er datert 22. juni. Det er adressert til Robert Fairweather, Chief of Cabinet, og videresendt til hans stedfortreder Aamir Shouket og medlemmer av faktaoppdraget til Douma.

Han sier at denne uriktige framstillingen ble oppnådd ved selektiv unnlatelse, og innføring av en skjevhet som undergraver rapportens troverdighet. Videre hevdes det at avgjørende fakta, som har fortsatt i den redigerte versjonen:

    «… har blitt omgjort til noe ganske annet enn det som opprinnelig ble utarbeidet.»

Dette sies å ha blitt gjort etter anmodning fra generaldirektøren (et innlegg som ble holdt av den tyrkiske diplomaten Ahmet Üzümcü på den tiden, han har siden blitt erstattet av spanjolen Fernando Arias).

Det aktuelle angrepet ble i stor grad tilskrevet den syriske hæren, basert på rapporter fra opprørsstyrker som var til stede i Douma den gangen, og denne påstanden ble støttet av USAs, den britiske og den franske regjeringa. Disse tre landene gjennomførte luftangrep mot syriske regjeringsmål som svar 14. april 2018. Dette var før fakta-teamet hadde fått tilgang til stedet i Douma, oppdraget der ble forsinket i nesten to uker av opprørere som hadde forskanset seg og påfølgende sammenstøt mellom opprørerne og regjeringsstyrker som rykket inn i området.

Ved ankomst fant teamet at mye av de fysiske bevisene, inkludert avdødes kropper, ikke lenger var tilgjengelige. Det ble påstått at 49 hadde omkommet og opptil 650 hadde blitt alvorlig påvirket av en militær kjemisk gass frigitt i et spesifikt område i opprørskontrollerte Douma den dagen i april. Opprørere hevdet at gassen kom fra sylindere som ble droppet fra fly, noe som tydelig impliserte syriske regjeringsstyrker som hadde full luftoverlegenhet.

Den redigerte rapporten så ut til å støtte disse konklusjonene, men forfatteren av den utgitte e-posten skisserer noen spesifikke aspekter ved den som han anser: «spesielt bekymringsfull.»

For det første er det en uttalelse i den redigerte rapporten. Den sier at det er tilstrekkelig bevis for å bestemme tilstedeværelsen av «klor eller et annet reaktivt klorholdig kjemikalium.»

E-posten påpeker at dette var:

    “Sannsynligvis ett eller flere kjemikalier som inneholder et reaktivt kloratom. Slike kjemikalier kan omfatte … hovedbestanddelen av klorbasert blekemiddel til husholdningen. Å utpeke klorgass som en av mulighetene er ubetydelig. ”

Den omredigerte rapporten fjernet også konteksten fra et utsagn i det opprinnelige utkastet, som gjaldt sannsynligheten for at gassen hadde kommet ut fra sylindre som ble funnet på åstedet i Douma. Den originale teksten sies å man med vilje hadde lagt vekt på at det ikke var tilstrekkelig bevis for å bekrefte at dette var tilfelle. Dette er «et stort avvik fra den opprinnelige rapporten» ifølge forfatteren.

Han siterer også problemer med avsnitt i den redigerte versjonen, som sier:

    ”Basert på høye nivåer av forskjellige klorerte organiske derivater som er påvist i miljøprøver”.

Dette sies å overdrive saken. I følge e-posten:

    «De var i de fleste tilfeller bare til stede i deler per milliard rekkevidde, så lave som 1-2 ppb, som egentlig er spormengder.»

Et bevis, som ble vist på nyhetskanaler over hele verden, var en video som sies å vise ofre som ble behandlet på et sykehus i kjølvannet av angrepet i Douma. Symptomene som vises, var imidlertid ikke i samsvar med det vitner rapporterte om å se den dagen. En detaljert diskusjon om dette ble tydeligvis utelatt fra den redigerte versjonen av OPCW-rapporten.

E-posten slår fast:

«Å utelate denne delen av rapporten (inkludert epidemiologien som er fjernet i sin helhet) har en alvorlig negativ innvirkning på rapporten, siden denne delen er uløselig knyttet til det kjemiske stoffet som er identifisert … I dette tilfellet har tilliten til identifiseringa av klor eller et hvilket som helst annet kvelende stoff blitt dratt i tvil nettopp på grunn av den manglende sammenhengen mellom de rapporterte og observerte symptomene. Denne manglende sammenhengen ble ikke bare bemerket av det faktasamlende eamet, men ble sterkt støttet av tre toksikologer med ekspertise i virkningen av eksponering for kjemiske krigsføringsmidler. ”

Nok et omstridt punkt er plasseringen og tilstanden til sylindrene som rapporteres å ha inneholdt det kjemiske middelet. Det har blitt påstått at tilstanden deres kanskje ikke stemmer overens med at de har blitt droppet fra lufta, sammenlignet med å ha blitt skadet i umiddelbar nærhet. Dette ble diskutert i en uutgitt ingeniørrapport fra OPCW som ble lekket og som Wikileaks publiserte i oktober 2019. Den indikerer at det er usannsynlig at sylindrene ble sluppet fra lufta (se forrige utgivelse: OPCW Whistleblower Panel on Douma attack of April 2018)

Avsnitt som diskuterer dette er i stor grad fraværende i den redigerte rapporten. «Denne informasjonen var viktig for å vurdere sannsynligheten for ’tilstedeværelse’ av giftige kjemikalier kontra» bruken «av giftige kjemikalier,» heter det i e-posten.

Forfatteren avslutter brevet med en appell til ledelsen om å la ham knytte sine forskjellige observasjoner til dokumentet.

Den årlige konferansen for landene som deltar i OPCW starter mandag 25. november i Haag.

Mediesamarbeid og koordinering: La Repubblica (Italia), Stundin (Island), Der Spiegel (Tyskland), Mail on Sunday (Storbritannia).

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Konferansebanner2020-1024x546.png
Forrige artikkelTillbaka till Ryssland: Kriminvånare berättar sanningen om folkomröstningen 2014 och hur det blev sen
Neste artikkelSverige bør innføre en fransk sexkjøpslov