Hva skjer når et vindkraftanlegg legges ned – kaos?

0
Foto: Mot vindkraft på Kvaløya, Tromsø #motvira

Av Odd Handegård.

Mange har lenge vært bekymret over at Energidirektoratet (NVE) mangler konkrete, skikkelige avtaler med konsesjonshaver om tilbakeføring av et område dersom et vindkraftanlegg vedtas nedlagt, enten før utløpet av konsesjonstida (20-30 år) eller når konsesjonen utløper. De viktigste punktene i konsesjonsteksten er temmelig ulne og kan sammenfattes slik:

Standardteksten sier at det ved nedleggelse kun er aktuelt å «tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt dette er mulig». Kostnadsdekningen er også interessant. Konsesjonsteksten begrenser seg til at «konsesjonæren» (hvem nå det måtte være) skal «innen utgangen av det 12. driftsåret for anlegget oversende til NVE et konkret forslag til garantistillelse som sikret kostnadsdekning for fjerning av vindturbiner og tilbakeføring av området ved utløp av driftsperioden».

Foto: Mot vindkraft på Kvaløya, Tromsø #motvira

Disse to punktene – altså et «kostnadsoverslag for fjerning av vindturbiner» og «tilbakeføring av området til sin naturlige tilstand etc.» – er nå aktuelt for de eldste sju av de 36 utbygde vindkraftverkene (med 625 turbiner), men ingen kostnadsoverslag foreligger. Jeg har i øyeblikket heller ingen konkrete tilleggsopplysninger om noen av dem ut over dette – oppfølgning her må trolig bli ei av de første oppgavene for «Motvind» når organisasjonen formelt er etablert om noen dager.

I mellomtiden har «La Naturen Leve» og Vidar Lindefjell virkelig virvlet opp informasjon om planløsheten i NVE.

Vindkraftselskap gjør store inngrep i naturen, men har ingen plan for å rydde opp

NVE er åpenbart på defensiven, og har verken hatt tid eller kompetanse til å følge opp. «Ansvaret ligger på vindkraftverkene», hevder NVE, evt. risikerer kommuner og grunneiere å måtte ta kostnadene med tilbakeføringen av raserte fjellområder, særlig når det er uklare avtaler mellom flere eiere.

Mot vindkraft på Kvaløya, Tromsø #motvira

De opplysningene som nå er hentet fram, er oppsiktsvekkende. De krever ikke bare rask handling, men også endringer i regelverket for konsesjonsbehandlingen av vindkraftanlegg. Energiministeren har etter fiaskoen med den «nasjonale rammeplanen» flere ganger uttalt at regelverket må endres. Her har han mulighet til å plusse på et punkt om kostnadsoverslag, finansiering og ansvar for opprydding etter vindkraftvandalene.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Konferansebanner2020-1024x546.png

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.