Propagandaen i spillet rundt Syria og norsk selvforståelse

0
Basaren i Damaskus. Foto Gro Finne.

Tanker i forkant av demonstrasjonen i Oslo til støtte for en kurdisk stat.

Av Gro Finne.

De siste 20 årene har Nato /USA har vi vært vitne til USAs intervensjoner i midtøsten,10 år med sanksjoner mot Irak og invasjon i 2003, så krig mot Libya, deretter Syria, og nå spiller krigstrommene opp for et angrep på Iran.

I forkant av krigen mot Irak var det store folkelige demonstrasjoner over store deler av Europa, også i Norge, mot sanksjonene og mot invasjonen. Vi er fortalt den samme historien ved hver invasjon, «despot undertrykker og dreper sitt eget folk , vi kriger for demokrati og menneskerettigheter.»

Har vi lært av historien? Nei desverre! Invasjonen og destabiliseringen og ødeleggelsen av Libya som stat, fikk spake protester selv om Norge bidrog aktivt i krigshandlingene og slapp over 500 bomber hvorav over 400 uten definert mål. Offer for neste intervensjon var Syria.

Aleppo. Foto: Gro Finne.

Da hadde ikke opposisjonen bare stilnet. Nei krigen var og er ivrig støttet av den tidligere opposisjonen mot USAs imperialistiske intervensjoner, fra AUF til langt inn i partiet Rødt, og avisa Klassekampen som har fulgt opp Nato-narrativet, demonisert Assad og den syriske hæren og usynliggjort den syriske befolkningen.

Hva kan det komme av? At «venstresiden» ingenting har lært og ingenting har forstått av imperialismen? Er det et gammelt misjons-kompleks som gjør seg gjeldende? «Gud er norsk» sitat Trond Øgrim.

På veien fra Damaskus til Aleppo. Foto: Gro Finne.

I etterkrigstiden har Norge vært knyttet til USA og Nato. Hva har det hatt å si for vår selvforståelse?

Vi har søkt allianse med en stormakt på den andre siden av kloden og dyrket uvennskap med vår nærmeste nabo i nord, Russland. Var det Gerhardsen som gav oss velstandsutviklingen etter krigen? Eller solgte vi oss selv, med vår strategiske beliggenhet til USA?

Hvordan kan noen tro på noe så dumt som at vi er en humanitær stormakt? Vi er ingen stormakt, vi er et lite land uten en selvstendig utenrikspolitikk. Vi følger lydig USAsom vi har valgt som viktigste alliansepartner.

Vårt land har ingen politisk selvstendighet, men vi slår oss på brystet, moralskt indignert over hva som skjer i hver krik og krok ute i verden,  og tror vi kan bestemme hvordan andre land og riker skal løse sine motsetninger.

Samtidig er vi blinde for det som skjer rett for øynene på oss, i vårt eget land.  Og forstår ikke at vi i vår selvgodhet er nyttige idioter for imperialismen. At vi er brikker i et imperialistisk og farlig spill.

Propaganda-apparater i spillet om Syria har brukt forvirring som våpen . De forskjellige grupper involvert opererer med utallige navn og symboler for forskjellige grupper og fraksjoner. Hva er IS? En løst sammensatt gruppe. Væpnet og finansiert av Tyrkia, USA og Norge som alle de andre jihadistgruppene.

Free Syrian Army som Mani Hussaini og AUF har støttet og demonstret for, kjemper nå med tyrkerne mot kurderne. Deres flagg er til forveksling likt det offisielle og legitime syriske flagget, med tre stjerner i stedet for to. FSA militsen består av utallige fraksjoner, det muslimske brorskap og andre jihadistiske grupper som sloss for et islamistisk kalifat.

Markering for «den syriske revolusjonen». Mani Hussaini fra AUF taler. Flagget er Nasjonalkoalisjonens flagg og FSAs flagg, og ikke Syrias flagg. Det brukes ofte sammen med al-Qaidas flagg.

Navn på partier opprettet utenfor Syria, Syrian National Council, SNC har framstilte seg som Syrias legitime regjering og er støttet av Solbergregimet. Videre National Coalition for syrian revolution and opposition forces, dannet på konferanse i Doha i Qatar. Syrian Democratic Council, Syrian Interim government, Syrian salvation government etc etc.

Noe tilsvarende finnes i forhold til kurdiske partier og grupperinger.

I Nordøst-Syria, er minst 9 flagg og symboler for forskjellige regioner og for forskjellige kurdiske partier i bruk.

Plakat for demonstrasjonen. Ikke solidaritet med Syria, men med Nord-Syria.

Demonstrasjonen i Oslo, 19. oktober 2019, for Kurdistan, skal gå under flagget til et kurdisk parti, Tev Dem tatt i bruk 2012, brukes av YPG. Tev Dem har som mål å opprette Stor-Kurdistan hvor Nord-Syria er en av fire deler.

Kurdistan er et geografisk område, ikke et autonomt land. Det kurdiske partiet TEV-DEM har som program å opprette sin egen autonome stat i Nord-Syria, Vest-Kurdistan som en av fire deler av Stor-Kurdistan, som strekker seg over et område som berører Tyrkia, Iran, Irak og Syria. Av disse landene er ett Natomedlem, Tyrkia.

Det demonstreres for et Stor-Kurdistan.

Demonstasjonen i Oslo, «Støttemarkering for folket i Nord-Syria» seiler under falskt flagg! Det kommer ikke fram av plakaten, men arrangør er noe som kaller seg Solidaritet med Kurdistan. Det bor mange folkeslag i Nord-Syria, ikke bare kurdere.  Kuderne og YPG-militsen har styrt dette området med støtte fra USA og har nå gått i allianse med Assad og den syriske hæren. Assad erklærte 17. oktober at Syria vil frigjøre alle deler av syrisk jord.

Demonstrasjonen med banneret til det kurdiske partiet TEV-DEM later som om nasjonalstaten Vest-Kurdistan allerede er en realitet og at Tyrkias okkupasjon er rettet mot den og ikke landet Syria. Dette bidrar til mer forvirring.

Et Stor-Kurdistan vil strekke seg over deler av Nato-landet Tyrkia, Iran, Irak og Syria. Har vi ikke nettopp fått demonstrert at USA og Nato bruker kurderspørsmålet for å destabilisere  Midtøsten? Hva vil skje om de krigs-hissige Demokratene i USA kommer til makten?

Det ser ut til at demonstrasjonen har støtte langt inn i stopp-Nato-kretser. Hvordan er det mulig? Ja hvordan er det mulig å dele inn Nato i snille-Nato og slemme Nato? Og hvordan er det mulig, i den farlige situasjonen verden befinner seg i i dag at stopp Nato tilslutter seg en demonstrasjon som i innhold går inn for en nasjonalstat for kurdere. Er det ikke bra at de trekker seg ut? Er det ikke bra at kurderne har alliert seg med Assad? Hva er det den tidligere «venstresiden tenker på? På tide med selvransakelse!

Forrige artikkelDroppes den nasjonale rammeplanen for vindkraft?
Neste artikkelSpillet rundt våpenhvilen til Tyrkia og USA