Vil houthiene rette enda hardere angrep mot Saudi-Arabia?

23
Med forholdsvis enkle og billige våpen har houtigeriljaen lykkes med å rette strategiske og harde slag mot Saudi-Arabia. Vil de trappe opp? Illustrasjonsfoto fra geriljaens PR-avdeling.

Talspersoner for houthigeriljaen i Jemen varsler at de vil gå til nye angrep på Saudi-Arabia innen kort tid, skriver NRK. De har snakket med Abdulgudoos al-Shahare som er direktør for houthi-bevegelsens informasjonsdepartement i Jemen og presiserer at han uttaler seg på vegne av militsgruppen. Han har fått tillatelse av militsgruppens ledere til å la seg intervjue av NRK.

«– Om to dager kommer det et nytt angrep fra oss mot Saudi-Arabia hvis militærkoalisjonen fortsetter flyangrepene mot Hodeida, sier al-Shahare.
Hvilke mål vil dere angripe?
– Vi kommer til å fortsette angrepene mot flyplassene i Abha og Jizan i tillegg til havneområder. Senere vil vi angripe mål lenger inn i landet, sier al-Shahare.

– Vi har ikke mer å tape. Vi har mistet flere tusen av våre kvinner, eldre og barn. Dagliglivet har stanset opp. Vi har ikke så mye igjen å være redde for. De må snart forstå at det er folk de dreper og ikke dyr, sier al-Shahare.
Houthi-talsmannen forteller at de har plukket ut 295 mål i Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Han hevder samtidig at de har utviklet nye våpen og teknologi. De er klare for å fortsette krigen.»

I juli 2019 viste houthigeriljaen fram et utvalg av sine nye våpen. Southfront.

Dette motsier et annet utspill fra houtigeriljaen der de sier at de vil innstille alle angrep på Saudi-Arabia. Mahdi al-Mashat, som er leder for bevegelsens øverste politiske råd sier at de vil innstille sine drone- og missilangrep på Saudi-Arabia i påvente av at Saudi-Arabia innstiller sin krig mot Jemen.

Tilsynelatende er dette uforenlige uttalelser, men i realiteten er det ikke sikkert forskjellen er så stor. Houthibevegelsen ønsker antakelig å gjøre Saudi-Arabia klar over at de har et valg, enten å innlede fredsforhandlinger eller å bli utsatt for nye droneangrep. Velger Riyadh å fortsette krigen er houthiene klare til å ramme dem enda hardere enn de gjorde under angrepet på oljeanleggene i Abqaiq og Khurais.

Houthi-geriljaen slår til mot stort oljefelt i Saudi-Arabia

Hvordan houthiene veltet sjakkbrettet

Les om krigen i Jemen på steigan.no.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Sånn går det når vår store forsvarer USA velger å favorisere et brutalt og hensynsløst oljediktatur. Det er KUN Rødt som stiller spørsmålstegn ved vårt medlemskap i NATO! INGEN andre partier har ryggrad!

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  Men Rødt ønsker at nordmenn skal bli en minoritet i Norge, fordi nordmenn ikke eksisterer, så jeg klarer ikke helt å være så imponert.

 3. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er sosialistisk/marxistisk “vitenskap”, og tilsvarende som at meningmann vet men ikke forstår hvorfor jorda går i en ellipse rundt sola, forstår egentlig sosialister dette dogmet.

  Om dette er helt uforståelig for deg, så bør du søke etter “race doesn’t exist” og du vil finne at sosialistene har renset universitetene for rasister, og så kan du søke på “race split working class”, så du forstår at “rasisme” er et kapitalistisk påfunn for å splitte arbeiderklassen langs etniske og religøse skillelinjer, i steden for at alle de undertrykkede går sammen mot kapitalistene.

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Er det ikke akkurat det du forteller oss? Videre så ligger sympatien hos de fattige immigrantene, og ikke de svakeste av Engelskmennene, som ble presset ut i fattigdom og nød.

  Ikke forteller du at nordmenn eksisterer, og har rett til å være en majoritet i Norge heller.

 5. Nasjonal sosialisme har nok et ufortjent dårlig rykte på seg. Mitt argument for nasjonalisme er som sagt at sosialisme forutsetter et vi. Klassetilhørighet har vist seg å ha et godt potensiale for internasjonal spredning av sosialisme. For eliten er det jo ingen tvil om ar klassetilhørighet er langt mer samlende enn nasjonal tilhørighet. Dette kommer tydelig frem i boken “Giants”, av sosiolog Peter Philips. Men som utgangspunkt er det aldri noen form for politisk gruppetilhørighet som har kunnet utkonkurrere nasjonalisme for arbeiderklassen. Det er rundt disse rammene vi har bygget identitet og kultur over lang tid, og det er også under rammene av det nasjonale at vi har politiske institusjoner som kan få til store politiske endringer med lav risiko for økning i konfliktnivå. Så er det også mulig å bygge internasjonal solidaritet og samhørighet, slik vi ser samholdet i motstanden mot krigen i Syria f.eks. Dette foregår i sosiale medier, og står i opposisjon til elite-eide og elite-kontrollerte mainstream. Da er det skremmende å se hvor hardt nettopp arbeiderpartiet kjemper mot mot denne internasjonale grasrotbevegelsen.

 6. Historisk sett har det aldri vore tvil om at “nordmenn eksisterer” frå sosialistisk hald. Eitt døme på dette er oppropet “Ingen Nordmann til salgs”, formulert tidleg i krigen for å setja fart i motstandsviljen - forfatta av ein knallraud norsk sosialist: Trond Hegna. Sjølvsagt var det naturleg å “reise sosialismen” på norsk grunn, i den norske arbeidarrørsla. “Internasjonal solidaritet” handla om fredsarbeid, i lys av første verdskrigen, der det var opplagt at arbeidarar var “brør” i kraft av eit felles klassefundament, og dei slik sett ikkje skulle kjempe mot kvarandre i krigar som tente borgarskap og kapital. Men det var postmodernistisk tenkning som “dekonstruerte” identiteten for å forsvara fri arbeidsinnvandring - nett med det føremålet å svekkje arbeidarrørsa nasjonalt i land etter land. Det som ofte hender i vår moderne tid, er å blande postmodernisme, som er eit reaksjonært straumdrag, med sosialisme. Nett denne mistydinga har svekka venstresidas argumentasjon, og det står ikkje tydeleg for nokon kva som er svart eller kvitt lenger i synet på nasjonalisme, nasjonal frigjering, sjølvstende, sjølvråderett - motsett sjåvinisnme, imperialisme, rasisme eller utbytting.

 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  Disse sosialistene er alle døde, og selv ikke du klarer å si at nordmenn eksisterer og har rett på Norge.

  Så derfor er det greit å gjøre hvite til minoriteter i egne land?

  Hovedpoenget her er at sosialister må mobbes litt før de overkommer rasismefrykten og tar til fornuften. Det er en ting å ikke ville behandle andre menneske rasistisk, men når man tar det til det ekstreme, og begynner med planer om å gjøre alle hvite til minoriteter, så har man plassert grensen for galskap for lenge siden.
  conspiracy%20theory

 8. Det ser ut som du har tenkt å leggja ord i munnen på meg her - og dette er ikkje nett ein debatt som er sentral for temaet i artikkelen: At houthi-militsen er i ferd med i vinne krigen mot Saudiarabia. Slik sett er denne undertråden eit spørsmål om avsporing av artikkelens - og debattens - opphavlege tema. Denne drøftinga har ingenting med situasjonen i Jemen å gjera. Det beste hadde dermed vore å stenge av denne sidediskusjonen, eller ta han i eit anna forum. Men sidan “Runeulv” er eit nett-troll som er særleg oppteken av å få oss andre på forumet til å gå i baret, slik at han eventuelt kan sladre etterpå om at vi som les Steigan.no er ein bunt med kjipe nasjonalistar, er det rimeleg at svaret er å hente i Ivar Aasens kjende dikt, og denne songen har vore nytta i venstreorienterte ungdomsmiljø i mange tiår (både Natur og Ungdom og Ungdom mot EF set pris på denne tekste), og eg har sjølv vakse opp med desse orda:

  Millom bakkar og berg utmed havet
  heve Nordmannen fenge sin heim
  der han sjølv heve tufterna gravet
  og sett sjølv sine hus uppå deim.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

15 flere kommentarer

Deltakere