Nord-Amerika har tapt tre milliarder fugler siden 1970

0
Helt vanlige fugler forsvinner i milliontall. Illustrasjon: Shutterstock

Nord-Amerika har mistet nesten 3 milliarder fugler siden 1970, sier en studie som ble publisert 19. september 2019, som også fant betydelig nedgang i populasjonene til hundrevis av fuglearter, inkludert de som en gang var ansett som svært vanlige.

Totalt sett har fuglebestandene i USA og Canada gått ned med 29% de siste 50 årene, ifølge studien, som forfatterne sier er et tegn på en utbredt økologisk krise.

«Flere, uavhengige beviser viser en massiv reduksjon i fuglebestanden,» sa forskningsleder Ken Rosenberg, seniorforsker ved Cornell Lab of Ornithology og American Bird Conservancy, i en uttalelse.

«Vi ventet å se fortsatte nedgang av truede arter. Men for første gang viste resultatene også omfattende tap blant vanlige fugler over alle habitatene, inkludert de fuglene som er vanlige i hagen.»

Funnene viste at av nesten 3 milliarder tapte fugler tilhører 90 prosent 12 fuglefamilier, vanlige, utbredte arter som spiller viktige roller i næringskjeden og økosystemene, fra frøspredning til skadedyrkontroll. Hardest rammet er fugler som holder til på åkrer og enger. Antallet deres er redusert med 53 prosent eller totalt 720 millioner fugler. Vadefugler og andre fugler i strandområdene er redusert med en tredel og for en del arters vedkommende er antallet blitt urovekkende lavt.

Forrige artikkelDen verkelege historia bak “den syriske revolusjonen”.
Neste artikkelHva krever Fridays for Future?