Nord-Amerika har tapt tre milliarder fugler siden 1970

4
Helt vanlige fugler forsvinner i milliontall. Illustrasjon: Shutterstock

Nord-Amerika har mistet nesten 3 milliarder fugler siden 1970, sier en studie som ble publisert 19. september 2019, som også fant betydelig nedgang i populasjonene til hundrevis av fuglearter, inkludert de som en gang var ansett som svært vanlige.

Totalt sett har fuglebestandene i USA og Canada gått ned med 29% de siste 50 årene, ifølge studien, som forfatterne sier er et tegn på en utbredt økologisk krise.

«Flere, uavhengige beviser viser en massiv reduksjon i fuglebestanden,» sa forskningsleder Ken Rosenberg, seniorforsker ved Cornell Lab of Ornithology og American Bird Conservancy, i en uttalelse.

«Vi ventet å se fortsatte nedgang av truede arter. Men for første gang viste resultatene også omfattende tap blant vanlige fugler over alle habitatene, inkludert de fuglene som er vanlige i hagen.»

Funnene viste at av nesten 3 milliarder tapte fugler tilhører 90 prosent 12 fuglefamilier, vanlige, utbredte arter som spiller viktige roller i næringskjeden og økosystemene, fra frøspredning til skadedyrkontroll. Hardest rammet er fugler som holder til på åkrer og enger. Antallet deres er redusert med 53 prosent eller totalt 720 millioner fugler. Vadefugler og andre fugler i strandområdene er redusert med en tredel og for en del arters vedkommende er antallet blitt urovekkende lavt.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. For før factory farming var det åkrer og enger med skog eller kratt nære ved. I skog og kratt hadde fuglene redeplasser, sove og hvileplasser og beskyttelse mot rovfugler. Fuglene fløy fra disse plassene ut i åkrene og spiste skadeinsektene som ødela avlingene. Etterpå fløy de tilbake i sikkerheten i skog og kratt.

    Factory farming, med enorme åkrer hvor skog og kratt er pløyd ned, og en monokultur av ett kornslag fra horisont til horisont, gir fuglene ingen tilholdssteder, og kjemikaliene i sprøytemidlene desimerer dem og insektene de spiser, også insekter som ikke spiser kornet. Vi har ikke en klimakatastrofe så mye som vi har en økologisk katastrofe forårsaket av rovdyrkapitalismen.

  2. Avatar for talfhild talfhild says:

    Da kunne #Naturstreik kanskje være en løsning? “Jobbstreik for Naturen!” høres sympatisk nok ut, og det rir også på en energisk samtidsbølge proppfull av positivitet. Samtlige arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter vil såklart stille opp med stor glede og entusiasme på et slikt tiltak, for det er vel ingen som er en så motbydelig person at man er motstander av naturen? Så hvis samtlige lønnstakere tar seg en streik, f.eks hver Fredag, eller kanskje flere dager pr. uke, alt etter behov, da bevaring av naturen såklart er viktigere enn å arbeide, så hadde man sendt en klar og tydelig beskjed til… … tja hvem? Seg selv?

  3. Avatar for runeulv runeulv says:

    Og det er vel derfor rovdyrkapitalistene selger klimakatastrofe?

  4. Helt enig, en klimakrise har vi ikke,men biologisk mangfold derimot!

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere