Hva krever Fridays for Future?

0
Fra en av demonstrasjonene til Fridays4Future i Tyskland. Shutterstock.

Bevegelsen Fridays for Future arrangerte en global streik- og demonstrasjonsdag 20. september 2019. Denne bevegelsen er direkte inspirert av den unge svenske miljøaktivisten Greta Thunberg, som på rekordtid er blitt et ikon for klimaaktivistene.

Til nå har kravene til denne bevegelsen vært svært uklare. De har gitt uttrykk for frykt og svært alvorlig bekymring, slik som i talene til Thunberg: I want you to panic!

Men den tyske seksjonen av Fridays for Future er derimot nokså konkrete i sine krav, som de la fram allerede i april 2019. De er også presentert på deres hjemmeside.

  • Innen 2035 skal Tyskland ha null utslipp av klimagasser.
  • Innen 2030 skal all kullutvinning være stanset.
  • Innen 2035 skal all Tysklands energi være fornybar.
  • I 2019 skal alle subsidier til fossilindustrien oppheves.
  • En firedel av alle kullkraftverk skal stenges innen utløpet av 2019.
  • Det må settes en avgift på CO2-utslipp som gjør «kostnadene så høye som det utslippene vil koste framtidige generasjoner».

Hvordan er så energisituasjonen i Tyskland etter 10 år med Energiewende?

Tysklands energimiks er fullstendig dominert av fossil energi.

Rundt 80 prosent av Tysklands energi kommer fra olje, kull og gass. Det har ikke endret seg vesentlig de siste ti årene. Fornybar energi, hvis den nå er det, utgjør 13 prosent. Kravet er altså at i løpet av 15 år skal den erstatte all den fossile energien (og kjernekrafta?). Tyskland har ikke mange muligheter til å øke vindkrafttilgangen, derfor har tyske energiselskaper kastet seg over Norge. Noe særlig mye mer solenergi er det vanskelig å tenke seg. Så man må spørre hvor denne fornybare energien skal komme fra.

Hvis det ikke kommer en teknologisk revolusjon av typen fisjonsenergi i stor målestokk i løpet av disse 15 årene, er det vanskelig å se for seg hvordan Tyskland skal nå målet uten å drastisk redusere energibruken. Det kan lettes oppnås ved å legge ned industrien.

Det lar seg nok gjøre å kutte ut kull i energimiksen innen 2035, men det vil gjøre Tyskland enda mer avhengig av import av olje og gass. Skal den importen kuttes er det vaskelig å se for seg hvordan energiforsyninga i landet skal kunne opprettholdes.

Hva betyr det å prisen CO2-utslipp slik at «kostnadene så høye som det utslippene vil koste framtidige generasjoner»? Den tyske regjeringa har kommet til et tall på 180 euro per tonn CO2, eller totalt 164 milliarder euro.

Kravene til FridaysForFuture virker utopiske og urealistiske, og dersom man skulle forsøke å gjennomføre dem vil det kreve en nærmest militær ledelse av staten og samfunnet.

Forrige artikkelNord-Amerika har tapt tre milliarder fugler siden 1970
Neste artikkelHvor i verden er det mest rasisme?