Politisk streik på jernbanen: Slik er de nye EU-reglene som setter sinnene i kok

1
EU skal ta styringa over norske jernbaner. Fagbevegelsen reagerer med streik. Foto: Shutterstock.

Den 10. oktober går de jernbaneansatte i Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) ut i en to timer lang politisk streik for å markere motstand mot at EUs jernbanepakke IV blir gjennomført i Norge. Fra klokka 12 til 14 vil togene stå, og det vil også bli markeringer foran Stortinget og andre steder i landet. Dette skriver Fri Fagbevegelse og fortsetter:

«Jernbanepakke IV vil pålegge konkurranseutsetting og legge den norske jernbanen under EUs jernbanebyrå. Det kan gå ut over sikkerheten og tilbudet til passasjerene, mener forbundene.

– Vi håper at vi skal få med oss opinionen, og at vi klarer å skape nok press på regjeringen til å få utsatt dette. Vi må få en evaluering av det som allerede er gjennomført før vi konkurranseutsetter mer, sier forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund til FriFagbevegelse.

Også Norsk Lokomotivmannsforbund sine medlemmer vil delta i streiken, og de to forbundene håper å få med seg flere forbund.»

Bakgrunnen for streiken er EUs jernbanepakke IV, som regjeringen ønsker å gjennomføre. Pakken består av seks direktiver og forordninger innenfor to felter: teknisk samordning og åpning av markedet for passasjertrafikk. Den tekniske delen handler om å samordne sikkerhetsregler og tekniske standarder, og gjør EU-byrået ERA (Det europeiske jernbanebyrå) til overordnet myndighet.

Kan sammenlignes med Acer

Forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk lokomotivmannsforbund mener at jernbanepakke IV vil frata nordmenn råderetten over egen jernbane, dersom den blir gjennomført.
– ERA er en ren EU-myndighet hvor vi bare får observatørstatus, sier Ringdal til FriFagbevegelse.
På denne måten kan ERA sammenlignes med Acer og EUs finanstilsyn, som også har utløst protester i Norge, mener han.

På sin nettside om jernbanepakke IV hevder regjeringa at den ikke vil svekke det norske regelverket. Ringdal mener at dette er feil. Jernanetilsynet skal bare drive tilsyn av EU-reglene, men regelverket vil bli lagd i EU og beslutningene vil bli truffet der, sier han.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. En jernbanestrekning er privatisert, syv andre er planlagt privatisert allerede. Privatisering av en og en går tydeligvis for sakte, de tar syv av gangen. Etter jernbanepakkene er innført, kan en regne med at personalet blir skilt ut i egne selskaper, slik som vi ser det ellers i EU land, og presses på lønn og betingelser hele tiden, og norsk personale byttes ut med utenlandske som EØS tillater.

    Arbeiderklassen presses hele tiden, men i et tempo her i Norge som ikke opprører befolkningen. Samtidig går boligpriser og strømpriser opp. Arbeiderklassen i EØS-Norge blir fattige som i EU land forøvrig, i det hele tatt et resultat av politiske beslutninger. For en av politikernes oppdrag for storkapitalen de representerer er privatisering av infrastruktur.

    MSM som NRK og TV2 intervjuet folk som var positive til privatiseringen, men hvor mange de måtte intervjue for å finne noen som var positive får vi ikke vite, så representerer MSM også storkapitalen og ikke befolkningenes interesser.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere