Hjem Innlegg

Regjeringen: – Norge anerkjenner Syria som en suveren stat

0

Norge anerkjenner Syria som en suveren stat og Bashar al-Assad som landets overhode og ser ikke på opposisjonen som de formelle representantene for det syriske folk, melder NTB.

På regjeringens hjemmesider står det følgende 30. mars 2017:

Spørsmål fra NTB til Utenriksdepartementet og svar gitt fra statssekretær Marit Berger Røsland vedrørende Syria og folkerettslig anerkjennelse.

Spørsmål: Anerkjenner Norge folkerettslig Syria som en suveren stat og president Bashar al-Assad som landets rettmessige statsoverhode?

– Norge anerkjenner selvsagt Syria som en suveren stat, og vi har fra norsk side konsekvent forholdt oss til at det er Assad-regimet som i folkerettslig forstand representerer staten Syria overfor verdenssamfunnet.

Spørsmål: Norge anerkjente i 2012 den syriske opposisjonsalliansen Nasjonalkoalisjonen som legitime representanter for det syriske folk. Hva er status i dag?

– Da den daværende norske regjeringen ga støtte til den syriske nasjonalkoalisjonen i 2012, var dette uttrykk for at man anså Nasjonalkoalisjonen som en legitim representant for det syriske folk. Samtidig ble det gjort klart at dette ikke innebar noen anerkjennelse i folkerettslig forstand. Norge har ingen tradisjon for å folkerettslig anerkjenne regjeringer, vi forholder oss til dem. Konflikten har utviklet seg betydelig siden 2012. Norge har lenge ment at det ikke vil bli varig fred med Assad som president og at konflikten må løses gjennom en politisk prosess.

En helomvending

Dette er en gledelig og en smule sensasjonell uttalelse fra statssekretær Røsland. Den er gledelig fordi det blir slått uttrykkelig fast at Norge betrakter Bashar al Assads regjering som Syrias lovlige regjering. Røsland prøver å få det til å se ut som om dette har vært Norges linje hele tida. Det er imidlertid ikke så enkelt.

9.12.2012 sa daværende utenriksminister Espen Barth Eide på regjeringens nettsider:

– Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria samler opposisjonen i kampen for et demokratisk styre. Norge anser i dagens situasjon Nasjonalkoalisjonen som den legitime representanten for det syriske folket.

Espen Barth Eide var sentral i å få Norge med i krigen mot Syria

I motsetning til hva Røsland gir inntrykk av, står det ingenting i forbindelse med Eides erklæring om at det ble «gjort klart at dette ikke innebar noen anerkjennelse i folkerettslig forstand». Det er også en hårfin, men viktig, forskjell på Røslands og Eides uttalelser. Røsland snakker om «en legitim representant», mens Eide snakket om «den legitime representanten». På norsk er dette en meget viktig forskjell.

Men forsåvidt har Norge talt med to tunger om Syria, for samtidig som man har oppført seg som om Nasjonalkoalisjonen skulle være Syrias regjering, har man i FN forhold seg til Syria og Bashar al-Assads regjering som representanten for Syria.

Som jeg skrev i august 2016:

Ikke på noe tidspunkt har noe medlemsland i FN foreslått å frata Syrias regjering retten til å opptre på landets vegne i FN.

Store konsekvenser

Når Norge nå klart og tydelig slår fast at vi anerkjenner Syrias regjering som den legitime representanten for Syria, så får det store konsekvenser. Det betyr at den krigen vi støtter mot denne regjeringa er ulovlig ifølge FN-pakten, og det at Norge har soldater i landet mot viljen til landets lovlige regjering er også en alvorlig sak.

I 1970 vedtok FNs Hovedforsamling Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations.

I denne erklæringa heter det:

«No State or group of States has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all against its political, economic and cultural elements, are in violation of international law.»

Krigen mot Syria er altså et brudd på internasjonal lov ifølge bestemmelser som også Norge har stemt for – og ikke minst: som vi er forpliktet av.

forbrytelser mot freden

Etter internasjonal lov er dette dermed også en forbrytelse mot freden.

Forbrytelse mot freden er i internasjonal lovgivning en betegnelse på det å starte eller føre en krig mot en annen stats territorielle integritet, politiske uavhengighet eller suverenitet, eller krigføring i strid med internasjonale traktater, avtaler eller juridisk bindende forsikringer.

Men hvem regner så Norge som Syrias lovlige regjering? Jo, det framgår av medlemslista over FNs medlemsland. Syria er et av de landa som var med på å grunnlegge FN i 1945, og har altså vært medlem like lenge som Norge. De som forvalter dette medlemskapet er regjeringa til Bashar al-Assad.

Stans krigen, stans sanksjonene, hjelp til gjenoppbygging

En videre konsekvens av dette må være at Norge umiddelbart slutter å støtte denne ulovlige krigen, opphever de ulovlige sanksjonene og gir Syrias lovlige regjering hjelp til gjenoppbygging av landet.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.