17. mai-talen som aldri blir holdt

0

Av Øyvind Andresen.

Kjære alle sammen!  Gratulerer med dagen!

Vi står festkledd på denne vakre vårdagen for å hylle vår frihet og vår selvstendighet. Det er ingen selvfølge at det er slik. Nordahl Grieg skreiv en måned etter at de tyske okkupantene hadde hærtatt landet vårt, sitt kjente dikt «17. mai 1940». Åpninga er slik:

I dag står flaggstangen naken

blant Eidsvolls grønnende trær

Men nettopp i denne timen

vet vi hva frihet er.

«Langsom ble landet vårt eget», skrev han videre i diktet.

Langsomt ble landet vårt eget …

Grunnlovsdagen 1814 tok vi farvel med den danske firehundreårsnatten. Vi fikk vår egen folkevalgte nasjonalforsamling, Stortinget, og i 1837 folkevalgte lokale forsamlinger, kommunestyrene.

I 1884 tok Stortinget et oppgjør med embetsmannsstaten,  og vi fikk parlamentarisme og partisystemet.

I 1905 ble unionen med Sverige oppløst.

Langsomt ble landet vår eget ……

I 1913 fikk også alle kvinnene stemmerett. Vi fikk lover som beskytta vår fossekraft mot utenlandske kakser.

Og 17. mai 1945 kunne flagget igjen vaie blant Eidsvolls grønnende trær.

Langsomt ble landet bygd opp etter ødeleggelsene under krigen. Og etter hvert fikk vi lover som beskytta oljeressursene mot utenlandske kakser. Og vi fikk statseide selskaper som skulle føre rikdommen fra oljeplattformene tilbake til folket.

Men noe endra seg. Importerte nye tanker fortalte oss at det var gammeldags å tro at fisk, olje og fossekraft  tilhørte det norske folket. Fellesskapet var gått av moten. Det var mer effektivt å privatisere og sette alt på børs.

Langsomt ble landet vårt eget – og langsomt ble landet vårt avvikla.

Den elektriske kraften ble gjenstand for kjøp, salg og spekulasjon. Fisken ble fratatt kystfolket og overlatt til kvotebaroner og trålerredere. Statsselskapene ble satt på børs og skulle ut i verden og ete seg feite og skulle tjene aksjeeierne – og ikke folket.

I skolen skulle alle konkurrerer mot hverandre: elev mot elev, lærer mot lærer, skole mot skole, fylke mot fylke. Og skolen skulle styres etter mål og tester – nasjonale og ikke minst: internasjonale.

Økonomien skulle styres av EU – og ikke av nasjonalforsamlinga.

Langsomt ble landet vårt avvikla…

Og det vokste fram en ny embetsmannsstat: Det er blitt mange høytlønte, nye direktører og byråkrater i  helse, utdanning, kommuner, jernbane, kraftselskaper, bistand, kultur og ellers overalt. De sitter i lukkede rom og fatter vedtak som angår lokalsamfunn og hele nasjonen. De folkevalgte toer sine hender og frasier seg ansvaret.

Norges Statsbaner ble Vy  – og Statoil ble Equinor. Posten skal slutte med post. Nasjonalmuseet, som skal ivareta kulturarven, blir brukt til utstillingslokale og pengemaskin for en av verdens rikeste familier.

Langsomt ble landet vårt avvikla – og vi avvikla også andre land.

Norge gikk til krig på kommando fra verdens største krigshissere og bomba sønder og sammen et selvstendig afrikansk land med enorme konsekvenser, som endte i en tragedie som ikke tar slutt.

Langsomt ble landet vårt avvikla ….

Vi har fått en elite som har forlatt ideen om at «Norge» er en egen nasjon.

I dag, 17. mai, ser vi at flagget foran Eidsvollsbygningen henger på halv stang. Og løvet har begynt å falle av bjørkene allerede i mai.

Og vi veit at denne 17 mai-talen, til tross for at Grunnloven garanterer ytringsfrihet, vil være bannlyst fra alle talestoler over hele det vakre landet vårt.

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Øyvind Andresen.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.