– Zuckerbergs artikkel viser at Facebook bør splittes opp

4
Illustrasjon: Shutterstock

Mark Zuckerberg skjønner ikke hva privatliv er, så man kan ikke stole på at han kan definere det for alle oss andre, skriver MIT Technology Review.

Tidsskriftet viser til Zuckerbergs essay som ble publisert på Facebooks egen nettside i mars 2019. Vi blir oppfordret til å lese Zuckerbergs artikkel grundig fordi den er «en maktovertakelse kamuflert som anger». Når man har lest den, mener MIT-tidsskriftet er det umulig å komme til noen annen konklusjon enn at Facebook bør deles opp i flere selskaper. Selskapet er blitt så svært at det er vanskelig å plassere det i noen som helst bås. Det er en avis, et postkontor, en telefonsentral, et forum for politisk debatt, en sportskanal, en fødselsdagstjeneste, et kollektiv fotoalbum. Det er alt dette og mye til – og samtidig ingen av delene.

Facebook tjener 55 milliarder dollar på annonser og har en profittmargin på 45 prosent. Og selskapet er blitt så søkkrikt, ikke ved å respektere folks privatliv, som Zuckerberg skriver, men ved å selge folks privatliv.

I det siste er søkelyset blitt rettet mot den makta teknologigigantene har skaffet seg, og parolen er blitt reist om å splitte opp ikke bare Facebook, men også Amazon og Google.

Deres monopolposisjon er uten sidestykke. Nesten halvparten av all e-handel går via Amazon. Mer enn 70 prosent av all internettrafikk går gjennom nettsider som er eid av Facebook eller Google.

Anti-trust lovene

Det er et historisk sus over kravet om å splitte opp disse monopolene. Det bringer tilbake den prosessen som i 1911 førte fram til at USAs høyesterett slo fast at det Rockefeller-eide Standard Oil var å regne som et ulovlig monopol og at selskapet dermed ble dømt til å bli splittet opp i 34 selskaper.

Den loven som ble brukt for å splitte Standard Oil kalles Sherman Antitrust Act, og den ville kunne bli brukt mot teknologigigantene også.

Nå reduserte riktignok ikke oppsplittinga på noen måte Rockefellers rikdom. Hans inntekter fra de mindre selskapene var samlet sett større enn dem han hadde fra Standard Oil, og det gjorde ham til verdens rikeste mann.

Derfor bør man ikke ha verdens største forhåpninger til hvor mye en oppsplitting av Facebook, Google og Amazon vil bety overfor kapitalinteressene bak. Men det vil i det minste svekke det nærmest perverse monopolet de har i dag.

Ingen despot i verdenshistorien har hatt så stor kontroll over mediene som det disse selskapene har, og ikke noe diktatur har hatt så detaljerte kunnskaper om sine undersåtters tanker og følelser som nettopp disse gigantene.

Facebook trapper opp sensuren

Hun skrev Patriot Act, nå skal hun lede Facebook

Ny Facebook-leder i Ukraina kommer fra det fascistiske partiet Svoboda

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Nettopp det som er den økonomiske agenda hos eierne / ledelsen i Face-book.
  De vil minst doble om ikke tripler resultatet på bunnlinjen ved å splitte opp selskapet.

  Ikke sikkert CIA, som er den egentlige gründer, liker det, men det bryr ikke de private eiere seg om
  FB var / er en ‘‘test’’ gjennomført av CIA om hvor lett myndighetene kan ‘‘påvirke’’ ( les indoktrinere) folk igjennom det nye ‘‘World Wide Web’’.

 2. Avatar for Limert Limert says:

  På tide å partere hele sukkerklumpen, spør du meg, men ikke bare det. Selve måten selskapet drives på, og flere andre, bør forbys.

  For det første bør salg av brukernes data forbys. Brukerne bør beskyttes mot misbruk av deres innhold. Innholdet bør eies av brukeren, og bør ha lovbeskyttelse mot vilkårlig sletting, enten i form av sletting av enkeltposter, eller sletting av profiler. Eventuelt ulovlig innhold bør settes i karantene og anmeldes etter bestemte prosedyrer.

  Brukeren bør selv kunne bestemme hvilke logitaritmer som styrer hva hen ser, hva hen viser til hvem, og under ingen omstendigheter får selskapet sensurere, avmonetarisere eller på noen måte gjemme bort lovlig innhold.

  Brukeren skal ha full kontroll på hva hen får se av reklame, og om reklame får bli vist på hens innhold. Selskapet får ikke ødelegge brukeropplevelsen med reklame av noe slag uten eksplisitt samtykke fra både skaperen av innhodet og mottakeren av innholdet.

  Overskudd som selskapert har på inntekter fra innhold som skaperen av innholdet har publisert, bør i hovedsak tilfalle skaperen.

  Selskapet bør betale skatt og avgifter på all omsetning etter nærmere utarbeidede retningslinjer.

 3. Det er mulig det er CIA, men teknologi-bedriftene flytter til Israel. Hvor eierene hører hjemme.

  • Man skulle nesten tro det ikke lot seg gjøre å leve uten fjasbok og joogle . . . . .
   Opposites

  Fu*k the Zuck & his ilk!

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere