Staten selger seg ned i Entra – gavepakke til Wall Street

7
Foto fra nettsidene til Entra.

Torbjørn Røe Isaksen har nå solgt 11 prosent av statens eierandel i Entra og redusert statens portefølje fra 33,4 prosent til 22,4. Staten oppgir altså sitt «negative flertall» og det skjer med en rabatt på drøye 4 prosent. Det er en gavepakke til kjøperne, som nok vil bli de vanlige mistenkte på Wall Street.

Entra er et av Norges største eiendomsselskaper og eier eiendommer til en verdi av 46,4 milliarder. Entra ble skilt ut fra Statsbygg under regjeringa Bondevik i 2000. Under Erna Solberg ble selskapet børsnotert og statens andel solgt ned til 49,7 prosent. Staten solgte seg ytterligere ned i 2016. Fri Fagbevegelse skriver:

Regjeringserklæringa fastslår at regjeringa vil «gjennomføre en gradvis reduksjon i statlige eierandeler i bedrifter med forretningsmessig avkastning som hovedmål».
Disse selskapene er Entra, Mesta, Flytoget, Veterinærmedisinsk Oppdragssenter, Ambita og Baneservice. I slutten av juni i fjor solgte staten seg ut av SAS, et selskap staten har hatt eigarskap i sidan 1946.

Største utenlandske eier i Entra før nedsalget var State Street, et av de tre selskapene som eier det meste på Wall Street. Andre utenlandske eiere er Bnp Paribas, The Bank of New York Mellon og Citibank. Disse bankene har State Street, BlackRock og Vanguard som viktigste eiere.

Tre selskaper eier de største korporasjonene i USA

Røe Isaksen, en av de mange i Erna Solbergs regjering, inkludert statsministeren sjøl, som aldri har hatt et ærlig arbeid bortsett fra noen vikariater her og der, fortsetter nå å selge ut arvesølvet, slik Jens Stoltenberg og Kjell Magne Bondevik har gjort før ham. Det var under Stoltenbergs «rødgrønne» regjering i 2011 at Stortinget ga regjeringa fullmakt til å redusere statens eierandel til 33,4 prosent.

Som vi har påpekt før: privatiseringa i Norge har vært en lagtempo der Arbeiderpertiet og Høyre har vekslet om å ha ledertrøya, men kursen har alltid vært den samme.

Privatisering – lagtempo i flere etapper

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Det er hele poenget med privatisering. Å gi bankene makten til å monetisere. det er per definisjon en gavepakke til kapital-monopolistene.

 2. Fra den første lenka til dn.no:
  Aksjene blir solgt til kurs 123,5 kroner. Dermed selger staten aksjer for totalt 2,5 milliarder kroner. Det representerer rundt 11 prosent av aksjekapitalen og stemmerettene i Entra.

  Det er svært synd at våre regjeringer/den norske mafiaen har anledning til å gjøre dette, men jeg mener likevel at det viktigste er å bevare våre naturressurser i kollektivets eie. Det på toppen er litt mindre farlig å bytte litt på. Aksjer kan jo i teorien kjøpes tilbake. Sjølve summen det er snakk om dekker ikke mer enn et par trenings-bombefly:

  Den konvensjonelle F-35A-varianten er valgt til å erstatte Norges F-16-fly. Regjeringen foreslo opprinnelig å kjøpe 48 fly, men dette tallet er nå 52 fordi USA ikke kommer til å ha kapasitet til å låne/leie bort treningsfly til Norge. 48 av disse skal være operative, mens fire skal bli brukt utelukkende til trening og utdannelse.

  Forsvaret har beregnet at disse vil koste 69,7 milliarder 2016-kroner i innkjøp. Levetidsomkostningene for flyene, som dekker innkjøp og driftsomkostninger i 30 år, samt utbygging av basen på Ørland, beregner Forsvaret nå til å bli på 261,3 milliarder kroner eller drøyt fem milliarder kroner pr. fly. Utbygging av Evenes, som fremskutt base, kommer på toppen av dette.

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Den norske stat mangler ikke penger. Det er vel ikke pengemangel ligger bak nedsalget? Hele nedsalget er nok drevet av kun ideologi.

 4. I teorien ja. Og det blir også gjort over en lav sko, men kun for andres midler. Det er mange som holder kursen oppe, for å generere bonuser til seg selv. Jeg tror imidlertid ikke jeg kan huske at noe land har kjøpt tilbake på den måten. Det skjer vanligvis ved nasjonalisering.

 5. Den globale storkapitalen har sine agenter i alle politiske partier av betydning, og storkapitalens politikere har til oppgave å åpne økonomiene for privatisering, selge landressursene, infrastruktur og øvrige statlige selskaper til dem. Entra, Mesta, Flytoget, Vetrinærmedisinsk Oppdragssenter, Ambita og Baneservice er bare begynnelsen.

  De neste er Equinor, Vy og Telenor. Høyre vi avskaffe hjemfallsretten, og råderett og suverenitet over vannkraften er allerede underlagt Brussel. Det storkapitalens politikere også er i gang med, er å avskaffe blandingsøkonomiene og demontere velferdsstaten, med små skritt, så befolkningen ikke blir alarmert. Under påskudd av at staten har fått mindre inntekter. Mindre inntekter fordi de samme politikerne har solgt de statlige selskapene, så inntektene går ut av landet i stedet.

  Ikke fordi det mangler penger, men alt et resultat av politiske beslutninger som overfører enorme pengesummer fra lavere samfunnslag til overklassen. De vil fjerne gratis utdannelse etter grunnskolen, gratis helsevesen og statlige pensjoner, og innføre profittbasert utdannelse med skolepenger, helseforsikringer og pensjonsforsikringer, som skal kjøpes hos storkapitalens multinasjonale selskaper, og som bare middelklassen får råd til, ikke arbeiderklassen. Skal folket ha velferd, må de betale for det i den nyliberale markedsøkonomien.

  Dette ser vi er typisk i land hvor den nyliberale markedsøkonomien styrer, den globale storkapitalen går bare langsommere frem her i Norge. Deres politikere sammen med deres MSM skal få folket til å tro at det nødvendige endringer “for slik har verden forandret seg”. Men alt er politiske beslutninger til storkapitalens fordel som gjøres.

  Den globale storkapitalens mål er eierskap av alle landressurser, infrastruktur og selskaper verden over. I deres sosialdarwinistiske nyliberale markedsøkonomi, blir alt som folk må ha for å leve som vann, mat, bolig, strøm, brensel og drivstoff bak en kjøpmannsdisk hvor storkapitalen står bak disken og kan selge deg det, men bare til deres markedspriser, satt av profitt og spekulasjon.

  Kan folk ikke betale og forgår i elendighet, bryr de seg ikke. Det er tydelig i de landene de har overtatt, de ekstreme forskjellen mellom samfunnslagene blir bare større og større. Det mangler ikke penger, de er bare i hendene på den økonomiske elite.

 6. Du glemte å legge til at du kun kan kjøpe varer og tjenester fra storkapitalen med det du tjener ved å jobbe for storkapitalen. Men om du ikke kan skaffe en jobb eller får problemer og faller utenfor, så kan du jo alltids bo på gata og plukke tomflasker, selge kroppen din, eller rane folk.

  • Utvilsomt ‘matnyttig’ for typer som Solhjell å få anledning til å menge seg med
   karakterer som Heinz (Henry) og krabaten under, når vidre fremdrift diskuteres!:

  Nestl%C3%A8%20F%C3%A6lhoinn

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere