Hva er agendaen til «klimaopprøret»?

61
Enden er nær. Foto: Shutterstock.

Noen grupper «klimaopprørere» vil at det skal erklæres «unntakstilstand mot klimakrisa». Men hva vil de? Den kapitalistiske rovdriften på mennesker og natur har skapt kriser som truer grunnlaget for menneskelig sivilisasjon. Dette har vi brukt mye plass og kilder på å dokumentere her på steigan.no.

Når vi likevel kan styre vår begeistring for en del av de nye «klimaopprørerne» har det mange grunner. De viktigste grunnene er politiske. Parolene til for eksempel Extinction Rebellion i Storbritannia ned til et koker ned til et krav om at det skal erklæres «unntakstilstand for klimaet» og at dernest skal det oppnås «nullutslipp innen 2025».

En unntakstilstand suspenderer alle vanlige politiske prosesser og i dette tilfellet er det i så fall nødvendig fordi et krav om nullutslipp innen 2025 er så ekstremt at det «i beste fall» bare kan gjennomføres gjennom diktatur. Det ville betydd en så total utsjalting av livsviktige samfunnsprosesser at det er tvilsomt om selv et diktatur ville ha klart å trumfe det igjennom.

Når det stilles så urealistiske og ekstreme krav uten at det settes et søkelys på de drivkreftene som har skapt og forsterker miljøkrisene, blir problemene med denne bevegelsen ytterligere forsterket. Er man ute etter å løse problemer, eller er det noe annet man ønsker å oppnå?

Rapport: En million arter truet med utryddelse

Det går ikke an å snakke seriøst om artsutryddelse, forgifting av miljøet, energikrise eller klima uten at man setter søkelyset på den mekanismen som har drevet fram den største rovdriften på jordas ressurser i menneskehetens historie, nemlig den profittdrevne kapitalakkumulasjonen. Extiction Rebellion og liknende bevegelser sier absolutt ingenting om kapitalismen. Derfor kan de også omfavnes av de store mediene, som jo eies av de største miljøkriminelle på kloden. Dette opprøret truer ikke interessene til finanskapitalen og våpenindustrien. Det leder tvert om oppmerksomheten vekk fra årsakene og over mot moralismen. Det skal mobiliseres på følelser og skam heller enn på løsninger.

Problemet med vekkelsen rundt Greta Thunberg

Vi ønsker ikke å si et negativt ord om den svenske ungjenta Greta Thunberg. Hennes engasjement er utvilsomt oppriktig og hun er et friskt pust i måten hun opptrer på og det hun sier.

Derimot vil vi kritisere den nærmest karismatiske vekkelsen som er skapt rundt Thunberg. Når den 16 år gamle klimaaktivisten bli utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Mons i Belgia har man forlatt virkelighetens verden og gått over i vekkelsen. Som Ann-Charlott Altstadt skriver i Aftonbladet:

Under snart ett år har mer profana skribenter krönt Greta till frälsare då hon lidande har tagit på sig våra klimatsynder, medan Limhamns församling, via Twitter, rakt upp och ner utnämnde henne till Jesu ställföreträdare på jorden. Och i Kyrkans Tidning menar nu Anna Ardin, diakon i Equmeniakyrkan och styrelseledamot i den inflytelserika organisationen Socialdemokrater för tro och solidaritet, på fullaste allvar att Greta är en profet med uppdrag från självaste Gud.  

Fra vitenskap til tro

I et intervju med BBC sier Greta Thunberg at vi skal lytte til forskerne, og det bør man jo gjøre. Problemet er at vitenskap er ikke et trosspørsmål. Vitenskapen skal være kritisk – også til sine egne resultater.

Klimaforskningen har brakt fram mange viktige kunnskaper. Men det er samtidig en svært ny vitenskap. Ingen forskere kan påstå at de egentlig forstår det uhyre komplekse økologiske systemet som jorda er. Oppvarming og avkjøling har pågått gjennom hele planetens historie. Det nye er at menneskehetens aktivitet er blitt så omfattende at også vi bidrar til denne prosessen. Men akkurat hvor mye og hvordan, og hvordan dette virker i samspill med naturlige forandringer er det mye usikkerhet om. Og vi vet lite om naturens tilbakekoplingsmekanismer der oppvarming føre til avkjøling blant annet.

En million arter i fare – en systemkrise

Vi tar klimaforskernes advarsler på største alvor, men vitenskap er verken politikk eller ideologi. Når noen vitenskapelige teorier opphøyes til tro kan de bli farlige.

Basert på teorier om den globale oppvarminga finnes det sterke krefter som vil begynne storstilt manipulering med klimaet gjennom å spraye atmosfæren med partikler som skal minske oppvarming fra sola. Da begynner man å «leke Gud». Det er ingen som har noen aneles om hvordan et slik manipulasjon vil slå ut.

Energisystemene

Den menneskelige sivilisasjonen slik vi kjenner den i vår tid er basert på energi fra karbon, eller det vil si for om lag 80-85 prosent er vi karbonbaserte. Også «miljøteknologi» som elbiler og vindmøller produseres ved hjelp av karbon. Verdens matforsyning er basert på karbon i alt fra maskinell behandling av jorda til gjødsling, plantevern, såing, vanning, høsting, transport, kjøling, frysing og distribusjon: karbon, karbon, karbon.

Det er ingen som har noen god løsning på hvordan man skal mette 7-8 milliarder mennesker, for ikke å snakke om 10-11 milliarder, uten bruk av karbon.

Store profittinteresser har lurt og eller bestukket politikerne til å starte gigantiske vindkraftprosjekter som for Norges del har null positiv miljøvirkning, og som eventuell løsning på klimaproblemet må sies å være en blindvei.

Den desidert største trusselen mot naturmangfoldet i verden er endringer i arealbruk. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Men de kan drive dette gjennom fordi det er skapt et slags hysteri.

Rasering av norsk natur og plyndring av arbeidsfolk gjennom bompengesystemer og innføring av politistaten for å forsvare dette mot det uverdige folket – alt dette begrunnes med klima – og har praktisk talt ingenting med klima å gjøre.

Avskaff kapitalismen så raskt og fredelig som mulig

Vi skulle ha tatt «klimaopprørerne» mer alvorlig hvis de hadde sagt «la oss avskaffe kapitalismen innen vår generasjon». Det hadde vært en parole for miljøet og det biologiske mangfoldet. I denne artikkelen viser vi hvorfor kapitalismens innebygde krav om kontinuerlig vekst i det lange løp er en umulighet:

Om dommedagsprofeter og den lille gangetabellen

Men selv vi som mener at kapitalismen må avskaffes og de nåværende energisystemene, transportsystemene, landbruket, bosettingsmønsteret og så videre må legges om, må innrømme at vi fortsatt mangler svar på akkurat hvordan dette skal gjøres. Det er uhyre komplisert, og kapitalismen har gitt oss en arv i form av problemer som er så innfiltrert i hverandre at det skal bli svært krevende å løse dem. Det betyr ikke at vi må vente med å gjøre det. Vi kan faktisk begynne nå, og det vi må gjøre er ikke så veldig forskjellig fra annen klassekamp. Motstanderne våre er finanskapitalen, det militær-industrielle komplekset, agrobusiness og deres globalistiske system med fri flyt av arbdeidskraft, kapital, varer, tjeneste, giftstoffer, våpen og hva det måtte være. Så det handler om å slåss mot deres agendaer.

At middelklassen reagerer på disse problemene med å demonstrere sin Angst, er ikke noe nytt. At man lager vekkelser og barnekorstog for å avlede oppmerksomheten fra grunnleggende maktforhold i samfunnet er heller ingen ny oppfinnelse.

Opprør mot miljøforbryterne er rettferdig og bra, men da må man sette bjella på katta og si hvem disse forbryterne er og hvordan de profitterer på oss alle. Hvis ikke er risikoen høyst reell for at man vil bli tatt til inntekt for den neste runden av diktatoriske fullmakter. Og retter man anklagene mot de virkelige miljøforbryterne, kan man være nokså sikker på at man verken får foretrede for paven eller blir invitert til å snakke på «prime time»-TV. Da havner man heller sammen med de gule vestene og andre «deploreables».

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AndersP AndersP says:

  Som ett exempel på fördummningen, dvs att tro ska ersätta vetande, kan vi ta ett inslag i svenska Rapport för ett par dagar sedan. En debattör från Sverigedemokraterna hade dagen innan hävdat att den globala medeltemperaturen inte hade ändrats på 18 år. Detta fick han dagen efter på fa-an för av Rapport. Han försvarade sig då med att han fått uppgifterna av en “norsk professor i fysik som fått Nobelpriset” .

  SVT kontade då med en finsk meteorologiprofessor i Lund som hävdade att Sverigedemokraten hade fel. Ord stod emot ord: det blev nu en fråga om man ska mer tro på en finsk professor än en norsk. Det naturliga hade ju varit att SVT visat temperatukurvan för den globala temperaturen. Den visar i stort sett oförändrade temperaturer de senaste 20 åren. 2016 var ovanligt varmt, men det berodde på en lite varmare El Nino än vanligt det året. Sedan dess har den globala temperaturen sjunkit.

  En av de frågor som vetenskapsmännen söker komma underfund med är hur intensiteterna av de återkommande episoderna med El Nino påverkas av förändringar i atmosfären i övrigt.

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er hva vi får høre hele tiden, men som oftest når de beløyede spytter ut dette memet om “helt overveldende dokumentasjon”, så er det ikke godt dokumentert. Om noe er godt dokumentert, så behøver man ikke spre memer om hvor godt dokumentert noe er.

  Jo mindre folk vet, jo sikrere er de, og ingen er sikrere enn de som kun kan memet om at noe er “helt overveldende dokumentert”

 3. Jeg tror hele Greta Thunberg saken er et regissert PR-stunt. Jeg tror også som andre har påpekt at klimasaken ligner mer på religion enn vitenskap. Det referers hele tiden til et konsensus, men vitenskap består ikke av konsensus. Vitenskap bygges av vitenskapelig bevis og metode og ikke at en gjeng forskere sier de er enige om noe. Man skal hele tiden bruke vitenskapelig argumentasjon og ikke henvise til hvor mange som sier de er enige om noe. Uansett, jeg tror ikke på noe som sies i mainstream media lenger, inkludert klima. De som fronter dette har ikke noe troverdighet, og vi kan i mine øyne like gjerne gå mot en ny istid som en ny varmeperiode. I tillegg er jeg skikkelig irritert på at klima overskygger andre viktige miljøsaker. Tiltakene til klimaforkjemperne er også det motsatte av miljøvern jfr vindkraft og sparepærer fulle av kvikksølv.

 4. Å pushe småjenter foran seg er seriøst?

  Men å la ei småjente som bare vet det hun har blitt fortalt, fremstå som deres talsmann for enda mer maktbruk, ikke er det?

  Som annenhver sang på Tio-i topp. Er det annet enn floskler?

  Ingen lys som brenner her? Det har aldri vært noe genuint opprør hvor opprørene ikke har noe å tape.
  Dette, ga dem - om noe , ei ekstra stjerne i boka- og mye medieomtale. Posører.
  La meg se de nedsatte karakterene!

  Det er godt at noen tar på seg å avsløre manipulasjonen.

 5. Avatar for Fredrik Fredrik says:

  Klimaprofittørene. De finnes. Både de store som de med vindmøllene, og alle de små som ivrer etter å fortelle industrien hvordan de kan være miljøvennlig. Selvsagt mot betaling og de tilpasser seg gjerne for å vinne deres gunst.
  De rettroende snakker nedlatende, nesten mobber «klimaskeptikerne».
  Går aldri i dialog med dem. Gud bedre.
  Deres viktigste argument er at nesten alle forskere er enige med «oss»,og de som ikke er det er idioter, og det er du også hvis du har motargumenter.
  Halleluja.
  Her føres ingen diskusjon hvor argumentene kan møtes.
  Ytringsfrihet er plagsomme greier.
  Det er denne religionen som dominerer klimadebatten i dag.
  Og den overskygger mange andre viktige problemer.

 6. Avatar for Fredrik Fredrik says:

  Det store problemet er at vårt økonomiske system er avhengig av vekst. Det kan ikke leve uten.
  I dag er veksten er ca 2 til 3 prosent pr. år på verdensbasis. Det er en eksponensialfunksjon med sprengstoff. Energibehovet øker omtrent i samme takt. Det gjør også behovet for andre ressurser.
  Verden trenger ikke denne veksten, det er kapitalens behov som driver den. Hensynsløst.
  Vi styres av et økonomisk anarki.

 7. Dette er en av pilene som har smeltet ut av en gammel isfonn på fjellet Kvitingskjølen i Jotunheimen. En gruppe arkeologer leter etter ting som har ligget i isen. Noen av gjenstandene kan være tusenvis av år gamle.
  – De eldste funnene her er rundt 6000 år gamle, sier Espen Finstad, som er arkeolog i Oppland fylkeskommune. Han leder arbeidet på breene sammen med Lars Pilø, som også er arkeolog i fylkeskommunen.

  – Det betyr at det har vært jakt her i minst 6000 år, sier han.
  Metallspisser som på fuglepilen er nesten ikke brutt ned. Isen beskytter mot rusten.
  – Dette forsinker korrosjonsprosessen med tusenvis av år, sier Julian Martinsen mens han undersøker en annen pilspiss som har blitt funnet i steinuren. Denne er kanskje fra den tidligere vikingtiden.
  I 2006 ble det funnet en gammel skinnsko på isen her. Den har blitt datert til å være laget for nesten 3400 år siden, og skoen ble funnet av den lokale kjentmannen Reidar Marstein.


  SUNNDAL: En rekordvarm sommer har ført til nedsmelting av gamle breer i fjellet. I sunndalsfjella har jegere og fjelloppsyn funnet inntil 10.000 år gamle fangstpiler, piler som er usedvanlig godt bevart.
  Det mest oppsiktsvekkende funnet ble imidlertid gjort ved Reinsvatnet av fjelloppsynsmann Eirik Fagerslett.
  – Dette funnet kan vi datere ca. 10.000 år tilbake i tid og det er dette funnet som vil være viktig for verdensarvprosjektet. Tidligere har vi antatt at det ble bedrevet jakt i dette området for 10.000 år siden. Nå sitter vi faktisk med nokså håndfaste bevis og vi er i realiteten helt tilbake i Fosnakulturen. Vi vet nå at det har blitt bedrevet reinsjakt i sunndalsfjella kontinuerlig de siste 10.000 årene, sier arkeolog Ragnar Orten Lie.
  Et fantastisk funn gjort i villreinområdet i sommer. I over tusen år har snøbreen tatt vare på denne pilspissen, skutt bort under fonnjakt. Nedsmeltingen fører til at det dukker opp stadig flere slike skatter.

 8. Avatar for Johnny Johnny says:

  Før AL Gore var det ikke global oppvarming som truet, men en global nedkjøling! Newsweek magazine hadde en artikkel i 1975, der vitenskapsfolk hadde flere idiotiske løsninger for å bremse den globale nedkjølingen, som f.eks å sote ned iskappene i de polare strøk. :fearful:

  I 1977 publiserte Time magazine en artikkel, The Big Freeze, der klimaforskere rapporterte at jordens gjennomsnittstemperatur kunne falle med opptil 6 grader celsius, og hoved-årsaken var menneskelig aktivitet.

  Men så dukket Al Gore opp, med filmen An inconvenient Truth, og den globale nedkjølingen som forskere advarte mot, var glemt, nå var det plutselig den globale oppvarminga som var den store trusselen, og nok en gang var hoved-årsaken menneskelig aktivitet.

  Med global oppvarming kunne man beskatte mennesker for nesten alle daglige aktiviteter. Noen hadde oppdaget at global oppvarming veldig lønnsomt, og AL Gore`s formue økte raskt, fra 2 millioner til 300 millioner dollar! :astonished:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

51 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

61 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.