Rapport: En million arter truet med utryddelse

6
Fra rapporten til Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

Det biologiske mangfoldet på planeten er i fare, utryddelsen av arter øker og en million arter står i fare for å bli utryddet. Det er kjernen i en ny rapport fra Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Rapporten er utarbeidet av 145 eksperter fra 50 land gjennom de siste tre årene. IPBES skriver at den er basert på 15.000 vitenskapelige studier og regjeringsdokumenter. Forskerne oppgir følgende årsaker til reduksjonen av det biologiske mangfoldet:

 1. endringer i bruk av land og vann
 2. direkte overutnyttelse av arter
 3. klimaforandringer
 4. forurensning
 5. invaderende fremmede arter

Rapporten sier at mer enn tre fjerdedeler av landarealet og to tredeler av det marine miljøet er direkte endret av menneskelig aktivitet. Mer enn en tredel av jordas landområde og 75 prosent av ferskvannsressursene brukes i matproduksjon. Matjordreservene forringes og en tredel av de marine fiskeressursene utnyttes på en uforsvarlig måte. Plastforurensinga er tidoblet fra 1980 og 300-400 millioner tonn med tungmetaller, løsningsmidler og øvrig giftig avfall dumpes hvert år i verdenshavene. Overgjødsling av kystsonene har skapt helt døde havstrekninger på størrelse med Storbritannia. (Målt mot verdenshavenes areal er dette lite, men siden det er i de smale kystsonene er det likevel betydelig.)

Rapporten bekrefter på den måten det vi har pekt på tidligere: Den sjette store artsutryddelsen er i gang.

Ifølge World Wildlife Fund i 2014 har antallet virveldyr på jorda – pattedyr, fugler, reptiler, amfibier og fisk – blitt halvert på 40 år. I geologisk målestokk er dette det samme som fritt fall. Dette bekrefter det forskere lenge har antatt, nemlig at den sjette store artsutryddelsen på jorda er i gang.

Den rapporten, Living Planet Report, som viste et tap av biologisk mangfold som langt overgår det man tidligere har vært klar over. Her er hovedfunnene i rapporten:

 • Verdens dyrebestander er redusert med 52% fra 1970 til 2010. Nye og bedre metoder har gjort det mulig å kartlegge tapet mer nøyaktig enn tidligere.
 • Tapet av ferskvannsarter er det mest dramatiske med 76%, mot marine arter (39%) og landbaserte arter (30%).
 • Menneskeheten forbruker nå ressurser i et tempo som om vi skulle ha 1,5 jordkloder å ta av.
 • «Karbonfotavtrykket» utgjør over halvparten av vårt økologiske fotavtrykk.
 • Jordbruket står for 92% av det golbale «vannfotavtrykket».
 • Kombinasjonen av voksende befolkning og stort økologisk fotavtrykk vil legge enda større press på de økologiske ressursene.
 • De rike landa har et fem ganger så stort økologisk fotavtrykk som de fattige landa.
 • Men rike land kan framstå som mindre belastende ved å importere ressurser fra fattige land slik at tapet av biologisk mangfold der øker dramatisk (58%).

Tier om elefanten i rommet

Sannsynligvis gir den nye rapporten et nokså riktig bilde av den raske ødeleggelsen av habitater og utryddelsen av arter. Det kan finnes metodeproblemer og det kan være ting man har oversett. Men i det alt vesentlige må denne rapporten antas å gi et riktig bilde av en artsutryddelse som skjer i et dramatisk tempo.

Men det denne rapporten og andre rapporter på samme felt stort sett unngår å røre ved er drivkreftene bak denne utviklinga. Man unngår å peke på at det er den eksponentielle veksten som er drevet fram av kapitalismen som er hovedårsaken.

For å ta ett eksempel: I sine første 200.000 år på jorda brukte menneskene nesten ikke noe av karbonlagrene. I de siste 150 årene har vi brukt om lag halvparten av det karbonet som er noenlunde lett tilgjengelig. Omgjør vi 200.000 år til et døgn (1440 minutter), så kan vi si at de første 1439 minuttene brukte vi ingenting, alt er brukt det siste minuttet. På drøye seksti år er det blitt forbrukt mer lagerressurser enn i hele menneskehetens historie fram til 1945.

Kapitalismen har vært en revolusjonære epoke uten sammenlikning i menneskehetens historie. Den har skapt underverker som er større enn noen tidligere epoke i menneskehetens historie, som Karl Marx og Friedrich Engels skriver i Det kommunistiske partiets manifest (1848). Det som driver denne revolusjonære omdanninga av hele planeten er kapitalakkumulasjonen: Akkumuler eller dø, det er Skriften og profetene for kapitalismen.

I artikkelen Om dommedagsprofeter og den lille gangetabellen kan du lese hvorfor eksponentiell vekst i det lange løp er en umulighet.

Rapporter som denne fra IPBES er viktige, men de vil fort bli misbrukt. Paroler som «Gjør noe med klimaet nå!» eller «Gjør noe med miljøet nå!» kan fort bli svært farlige fordi de kan brukes til nesten hva som helst. Emmanuel Macron sier at han «gjør noe for klimaet» ved å velte energiskatter over på underklassen. Norske og utenlandske vindbaroner sier at «de gjør noe for klimaet» gjennom å ødelegge store norske naturområder (og dermed også biologisk mangfold) gjennom å bygge helt unødvendige og ikke-bærekraftige vindindustrianlegg. Og siden folket ikke ønsker dette, blir det tvunget gjennom med metoder som har svært lite med demokrati å gjøre – og alt sammen for den gode sak «klimaet» og «miljøet».

Og samtidig vender man det blinde øyet til de egentlige årsakene og de som driver den menneske- og naturfiendtlige rovdriften får fortsette som før.

Les:– Livet i havet halvert på drøyt førti år

Artenes utryddelse

Om dommedagsprofeter og den lille gangetabellen


Blant dem som anbefaler steigan.no er:

Vil du være med på dugnaden for kritisk og uavhengig journalistikk? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Vi kan være på vei mot en verden hvor det finnes 9 eller 11 milliarder mennesker og hvor det store flertall ønsker seg vestlig levestandard. Situasjonen er en kombinasjon av økt levestandard og økt befolkning (for ikke å si befolkningseksplosjon). Dette setter verden under et voldsomt stort press og presset merkes innenfor mange ulike områder. Naturressurser brukes nå opp i stort tempo når det gjelder slikt som bla biologiske ressurser, fosfor, rent vann, matjord og energikilder.

  Energi: De billige reservene av olje, gass, kull og uran brukes nå gradvis opp og må erstattes med mer kostbar energi og med fornybar energi. Skal Europa slutte å importere gass fra Norge må Europa feks bygge 130.000 kjempestore vindmøller for å erstatte all norsk gass med vindkraft (og skal vindmøller erstatte all gass som Europa i dag importerer må det bygges noe slikt som 500.000 store vindmøller). Til sammenligning har Tyskland i dag rundt 30.000 vindmøller. Og hva skal Europa gjøre når det ikke blåser og når solen ikke skinner? (Man har ennå ikke funnet en god løsning for lagring av energi fra vindkraft og solkraft). Europa har et gedigent stort energiproblem foran seg når man nå skal erstatte kullkraft og gasskraft og faktisk også (utslipsfri) atomkraft med fornybar energi.

  Det er et uttrykk som heter at “når krybben er tom bites hestene”. Det kan ligge an til at vi får store ressurskriger fremover hvor det blir kamp om jordens knappe ressurser. Og vi må innse at Norge ikke vil klare å redde Europa og verden feks ved å å eksportere strøm fra vannkraft og vindkraft, norsk strømeksport vil bare utgjøre en dråpe i havet (men det er mulig at norsk havvind og bølgekraft har et visst potensiale). Når norsk olje/gass virksomhet etter oljealderen skal erstattes med annen næringsvirksomhet har Norge en enormt stor oppgave foran seg i tillegg til å gjennomføre grønt skifte og sikre biologisk mangfold. Trolig vil Norge ha nok strøm til å kunne gjennomføre en slik stor omlegging (mens feks Sverige kan oppleve mye større problemer). Vi må samtidige passe oss for krefter i inn- og utland som ønsker å plyndre Norge for å tjene seg rike (imperialismen er ennå ikke død og begravet).

 2. Pollinerende insekter som bier, humler og hveps har gått sterkt tilbake på grunn av “radiobølgetåken” allerede, det er påvist og bevist. Hva skjer når 5G nettet blir fullt operativt? Matproduksjonen kan gå drastisk ned, og Norge har en selvbergings-grad på bare 30% når det gjelder mat.

  Fiskeriministeren har vedtatt fiske på maten (Raudåte) til villfisk-populasjonene. Får ikke departementet rapporter om det marine livet, eller har noen i familien aksjer i fiskeoppdrettsnæringen, eller får disse politikerne betalt på en eller annen måte etter sin politiske karriere av næringen?

  Kortsiktig profittmaksimering er den globale storkapitalens eneste religion, de ønsker ingen global village, de skal ha et globalt marked. Bruker de opp ressursene ett sted, flytter de bare et annet sted. Men nå er verden blitt så liten, og alt så sårbart nå som naturressursene er overbeskattet, at det kan utøse en skredeffekt.

  Til tross for mange rapporter om overbeskattede matfisk-populasjoner, bygges det industritrålere som aldri før med så avanserte radarer at de nærmest kan støvsuge havdypene for fisk. Når en fisker har fått lån på flere millioner på sin nye tråler som skal betales tilbake, er han ikke tilsnakkelig om bærekraftig populasjon på fisken, for neste fangst med trålen må betale neste avdrag på lånet. Må industritråler- flåten senkes for å få slutt på det legaliserte rovfisket? For kvotene deles ikke ut av marinbiologer som overvåker livet i havet, men av politikere som bestikkes.

 3. Jeg begynner å ta disse miljøgreiene med en klype salt. Folk som Bill Gates og Al Gore er forkjempere for “miljøet”, det burde si det meste. Jeg tror vi kan slappe helt av.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere

Historisk kommentararkiv

6 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.