Alternativene til vindkraft

6
Folk i Holmenkollen later til å like vindkraft. Så kanskje de skulle få det? Fotomontasje av Jon Arve Sporstøl gjengitt med hans tillatelse.
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Et av de viktigste alternativene til vindkraft i Norge er også det mest naturlige og det mest åpenbare tiltaket: Modernisering av våre – til dels gamle – kraftverk som også kan utvides med forsiktige og miljørelevante tiltak. Selv om ganske mye faktisk er gjort de siste årene, er innsatsen likevel betydelig mindre enn den kunne ha vært. Det er to hovedgrunner til at moderniseringen av kraftverkene henger etter.

Det første gjelder interne forhold ved NTNU/SINTEF i Trondheim. Ledelsen der har ikke vært særlig interessert i å prioritere oppgradering av «gammeldags» og «billig» vannkraft, eller relevant forskning og utdanning. NTNU/SINTEF-ledelsen har innbilt seg at det er mulig å hente større og mer lukrative forskningsbevilgninger ved å satse på noe som er mer «moderne» (og kostbart og ulønnsomt) enn vannkraft.

For NTNU har det vært «lurt» å satse på vindkraft til lands og til sjøs som lettere kan knyttes til nymotens ideer om digitialisering, eksportkabler, «smarte» strømmålere og nett, og altså en full «modernisering» av den norske kraftbransjen (Norge som «batteri» for Europa). Vannkraftutbygging har derfor fått mindre oppmerksomhet ved NTNU der ledelsen heller har siklet etter store bevilgninger til meningsløse vind- og digitaliseringsprosjekter fra stat og Forskningsråd.

Til tross for at vannkrafta har tapt ved NTNU, er det de siste årene likevel blitt realisert flere prosjekter med ganske oppsiktsvekkende resultater. En av professorene ved HydroCen/NTNU (Leif Lia) hadde en artikkel i Dagens Næringsliv som viser både positive resultater og de betydelige muligheter som finnes. Det er mulig å modernisere mange (de fleste?) kraftverk med inntil 20 % som vil kunne gi inntil 30 TWh ekstra fornybar kraft i Norge.

Den andre årsaken finner vi på Stortinget og i regjeringen der tullinger i SV og Sp for snart 10 år siden «tvang» Ap til å være med på en finansieringsordning for ny, fornybar energi som strødde ut store «subsidier» til vindkraft og småkraft. «Genistreken» var at modernisering av tradisjonelle norske kraftanlegg skulle holdes utenfor støtteordningen («grønne» sertifikater som norske forbrukere finansierer).

Nå var ikke favoriseringen av vindkraft bare knyttet til de «grønne» sertifikatene (for anlegg bygd i perioden 2012-2021 og med en varighet fram til 2035). En annen brøler bestemte at forskjellsbehandlingen vindkraft/vannkraft også skulle gjelde avgiftene til stat og kommune. Alle de avgifter vannkrafta må tåle for å gi stat og kommune inntekter, ble sløyfet for vindkrafta.

De finansieringsordningene som gjelder i dag for utbyggingen av fornybar energi, må være noe av det aller tåpeligste Stortinget noen gang har vedtatt – og samtlige partier har vært med på galeien. Nå burde det egentlig ikke være så vanskelig å inkorporere vannkraftmodernisering i ordningen med sertifikatene, eller å gi vindkrafta de samme avgifter som vannkrafta, men sunn fornuft er trolig det kraftbransjen har minst av. – Her er også et intervju med Leif Lia fra i fjor. Det utdypes opplysningene foran.

I alle fall: Vindkraftutbygging i Norge kan og bør droppes, ikke bare pga de enorme skadene på natur og på naturmangfold som følger, men også fordi vindkrafta representerer komplett ulønnsomme investeringer som kun blir «lønnsomme» fordi du og jeg skal tvinges til å betale skyhøye priser for kraft vi faktisk ikke trenger.

Andre artikler av Odd Handegård på steigan.no.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Anki Anki says:

  Jeg antar Nikola Tesla snur seg i graven…c",)

 2. Bra artikkel Odd. Jeg tror du har rett, men jeg syns du burde vært tydeligere på en ting: modernisering alene, uten utvidelser, kan ikke gi like mye kraft som det man har satt som målsetning for vindkraft.

  Modernisering fører ikke til nye naturinngrep, men det gjør derimot utvidelser.

  Hvis man skal oppnå 30TWh ny vannkraft innebærer det også utvidelser i form av større magasiner og mer tilført vann.

  Likevel tror jeg altså at, gitt at man trenger denne kraften, er utvidelser av eksisterende vannkraft mindre miljøbelastende enn landbasert vindkraft.

 3. Helt enig med Handegård, dropp all ny vindkraft og sats på modernisering av vannkraftverkene i stedet. Men ikke bare modernisering faktisk, det finnes et annet potensiale som jeg vil tro kan gi flere TWh også, nemlig å bygge mindre kraftverk mellom allerede eksisterende kraftmagasiner.

  Jeg bor i et kraftområde som hovedsakelig ble bygget ut på 50- og 60-tallet. Med ett unntak er kraftverksutstyret fra denne tida. Men selve kraftsystemet består av mange ulike magasiner med noe forskjellige høyder (alt fra noen få m til flere titalls m) over havet forbundet med tunneller eller naturlig tilsig. Og igjen, med ett unntak er ingenting av dette utnyttet. Der det er tunneller vil det knapt være snakk om naturinngrep overhodet å bygge små kraftaggregat. Hvor mange slike finnes det i Norge? Jeg vil tro flere hundre. De ble ikke utnyttet dengang de store kraftutbyggingene skjedde fordi det ikke ble ansett som lønnsomt.

 4. De eneste som har fordel av ulønnsom vindkraft er Elitens Internasjonale Bankdynastier som skal finansiere hærligheten med korrumperte norske politikere, presse og akademia som frontrunnere.
  I kolonne to, et korrumpert lovverk og domstoler, dersom det blir bråk.
  Hvem ønsker å finansiere oppgradering av eksisterende anlegg?
  Blir jo ikke noe renter og avdrag å snakke om i det markedet!

 5. Tankene går til Hegnars bananplantasjer, varmet opp med ren og billig vannkraft.
  Many many moons ago…

 6. Norge kunne satset på å bli verdensledende i Thorium-drevne atomkraftverk.
  Dersom målet er høynet levestandard basert på effektivisering av energi.
  Men problemet er, det er det jo ikke!
  Vindmøller, Ved, Kull, Koks, Vannkraft, Olje, Gass, Atomkraft.
  Alle med løft i levestandard, bedre helse og forlenget levealder.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere