– Mediene er en del av eliten og løper deres ærend

7
Den franske filosofen Michel Onfray. Her i intervju med den russiske kanalen Sputnik. Skjermdump

Av Ivar Austbø.

Avisen VG hadde i 2017 et intervju med en av Frankrikes mest kjente filosofer, den partiløse venstreradikaleren Michel Onfray. Etter et halv år med opprør fra de gule vestene, er det god grunn til å hente fram det intervjuet igjen, fordi det er et forvarsel om det som er kommet.

Mediene ser ned på folk som ikke mener det samme som dem, og politikerne hører ikke på folk. Dette sa den franske filosofen Michel Onfray til VG.

Han syns det er ironisk med likhetstrekkene mellom den sosiale profilen til Marine Le Pens parti på ytre høyre fløy i dag, og kommunistpartiet på 70-tallet.

Det er i dag de som slåss for typiske arbeiderrettigheter, sier han.

Onfray mener at debatten om for eksempel flyktningpolitikk er for dominert av følelser. Hendelser settes for lite i perspektiv, slik han gjorde da han uttalte at Bataclan-terroren til dels var resultat av fransk og vestlig utenrikspolitikk og kriger i muslimske land.

Han sier det er et stort spørsmål at det er et snevrere rom for å stille spørsmål, og at vanskelige saker helst ikke blir diskutert. Fordi han avviser fra venstreortodokse tanker i noen saker, om flyktningspørsmål og Nasjonal Front er han blitt kalt høyreekstrem.

– De kaller folk dumme når de mener noe annet enn dem, og politikerne hører ikke på folk. Det som skjer er at folk stemmer på dem som adresserer de problemene de har. Marine Le Pen demoniseres av mediene, i stedet for at de spør: Hvor kommer hun fra? Hvorfor er hun her? Da ville hun blitt hørt, og hennes påstander kunne blitt plukket fra hverandre og falt på sin egen urimelighet. Folk vil ikke ha Le Pen, de vil ha en annen politikk, hevder Onfray i VG-intervjuet.

Filosofen har selv ingen presidentvyer, men har noen konkrete politiske ideer for Frankrike.

Eksempler er desentralisering og mer makt til regionene. Han mener også at beslutninger om å gå til krig trengs et bredt fundert mandat og ikke bare kretsen rundt presidenten.

Han har startet en egen tv-kanal for å kunne få ideene sine ut til folk. Kanalen viser også forelesninger fra Folkeuniversitetet. Han sier han ikke bryr seg om at eliten blir irritert hans ytringer, mens setter pris på tilbakemeldinger fra mannen i gata.

Han mener sosialistpartiet i Frankrike ble svekket av at François Mitterand sviktet sosialismen og arbeiderklassen og tok partiet i liberalistisk retning.

Han sier også at globalisering og at industriarbeidsplasser ble satt bort til lavkostland også rammet arbeiderklassen.

Han mener at det er på dette bakteppet populismens framvekst må forstås. Og økonomiske spørsmål som utrygghet på arbeidsmarkedet er en viktig grunn til at opinionen omfavner populister ifølge Verdensbanken.

Han sier at kontrasten mellom den tilsynelatende rausheten overfor innvandrere og en opplevd kjiphet mot egne innbyggere bidrar til sinnet som driver den populistiske reaksjonen. Onfray mener at mange mennesker er blitt satt helt på sidelinjen i de politiske prosessene som styrer landets utvikling.


Tillegg

Den franske utgaven av Wikipedia har en ganske omfattende presentasjon av Michel Onfray og hans politiske synspunkter. Onfray har en egen nettside der han publliserer videokommentarer og blant annet dette intervjuet om de gule vestene som den franske utgaven av Sputnik gjorde med ham. «De sender politiet for å forsvare systemet til de rike.»

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Anki Anki says:

  Selvsagt løper mediene elitens ærend. Når har de IKKE gjort det? Ett og annet hederlig unntak teller ikke. Det er på tide det går opp for folk er vi er rævkjørt herfra til helvete - og målet er nwo. Eliten erkjenner det uten at det får konsekvenser. David Rockefeller var sågar særdeles stolt av det. Dessuten; alle de advarslene som dyktige gravere har gjentatt i årtier er nå i ferd med å materialisere seg. Det beste med det hele, sett med elitens øyne, er at de har rigga en polarisering som gjør at massene holder seg sjøl under kontroll. Pk’erne er satt som vaktbikkjer på enhver gryende opposisjon. Et genialt konsept.

 2. Avatar for SHO SHO says:

  Jeg forestiller meg at norske media for tiden har blitt satt under et kraftig press fra bla USA. Det var feks en Urix reportasje på NRK nå nylig som ga Houthi militsen (og dermed Iran) hele skylden for krigen mellom Jemen og Saudi Arabia uten at det ble presentert alternative synspunkter i sendingen. Stanghelles kronikk om Julian Assange i Aftenposten kan være et resultat av det samme presset. Det kan jo nå ligge an til en storkrig i Midt-Østen, og USA mobiliserer på alle plan. I slike situasjoner trenger vi mediakanaler slik som Steigan. (Og hvem skulle ha trodd at det er kommunisten Steigan som kjemper iherdigst for å opprettholde den frie nyhetsformidling i Norge)

 3. Det er game over nå, NWO eliten vant og vi tapte. Anti-media har da alltid til alle tider vært kontrollert av eliten, ganske så logisk i grunn i og med at det er eliten som eier media.

  Samtidig med at de angriper Iran så vil de tre en verdensregjering ned over hodene våre.

  Mange trodde på Trump, men alt var et skuespill, som alltid så har NWO kontrollert begge partene i USA valg. Nå skal han kaste ut siste NWO kortet og angripe Iran.

  Snipp snpp snute for menneskeheten.

  https://www.youtube.com/watch?v=nUCwCgthp_E
 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Men han klarer ikke si at innvandringen faktisk har senket lønninger, hevet boligprisene og øket skattene for den innfødte arbeiderklassen. Og det i en så stor grad, at de innfødte ikke lenger har råd til egne barn, et argument som brukes for mer innvandring av den eliten som bevisst skapte en politikk som senket fruktbarheten.

 5. Da jeg var barn fikk vi beskjed om å svare at dom som sier dom er domme, dom er domme dom.

  Det er ikke det en gang, for det er så tydelig at myndighetene ikke bryr seg om noen av dem. Flyktingepolitikken ser ut som et gigantisk menneskehandels-opplegg, der folk blir dumpet i Frankrike,- de får ingen hjelp til livsopphold, og kan ikke ha bankkonto, leie husrom eller ta jobb.
  Hadde ikke “min” syrer funnet Jesus, før han ble deportert, ville han ha vært prisgitt ismaelitt-klanen, og deres behov. Nå er han tatt vare på av kristne familer som han går på “legd hos” - en måned om gangen.
  En av dem har stilt sin konto til disposisjon, slik at jeg kan sende han litt penger til telefon og slikt. I realiteten er han fanget i Frankrike, men i motsetning til mange av hans brødre, har han en alternativ rute ut av det.

 6. Avatar for Johnny Johnny says:

  Flyktningpolitikken i Norge handler kun om følelser, og stakkars den som banner i kirka! En realistisk debatt om langtidsvirkningene av dagens flyktningpolitikk er strengt forbudt!

  Sosialistene i Norge ble svekket da venstresiden sviktet arbeiderklassen, og dette sviket pågår ennå!

 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er jo ikke blitt påtalt før i det siste, så det skal bli interessant å se om de endrer kurs nå som det påtales, da det kan hende at mye er et resultat at politikerne har stemt etter hva de tror har vært bra, og således ikke et resultat av vond vilje fra deres side.

  Skal jeg tippe, så blir det å skremme folk fra å snakke om forræderiet, i steden for å ta et oppgjør med at de selv har blitt beløyet, og da kan jo ikke menigmann tro det ligger annet enn vond vilje bak.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere