– Mediene er en del av eliten og løper deres ærend

0
Den franske filosofen Michel Onfray. Her i intervju med den russiske kanalen Sputnik. Skjermdump

Av Ivar Austbø.

Avisen VG hadde i 2017 et intervju med en av Frankrikes mest kjente filosofer, den partiløse venstreradikaleren Michel Onfray. Etter et halv år med opprør fra de gule vestene, er det god grunn til å hente fram det intervjuet igjen, fordi det er et forvarsel om det som er kommet.

Mediene ser ned på folk som ikke mener det samme som dem, og politikerne hører ikke på folk. Dette sa den franske filosofen Michel Onfray til VG.

Han syns det er ironisk med likhetstrekkene mellom den sosiale profilen til Marine Le Pens parti på ytre høyre fløy i dag, og kommunistpartiet på 70-tallet.

Det er i dag de som slåss for typiske arbeiderrettigheter, sier han.

Onfray mener at debatten om for eksempel flyktningpolitikk er for dominert av følelser. Hendelser settes for lite i perspektiv, slik han gjorde da han uttalte at Bataclan-terroren til dels var resultat av fransk og vestlig utenrikspolitikk og kriger i muslimske land.

Han sier det er et stort spørsmål at det er et snevrere rom for å stille spørsmål, og at vanskelige saker helst ikke blir diskutert. Fordi han avviser fra venstreortodokse tanker i noen saker, om flyktningspørsmål og Nasjonal Front er han blitt kalt høyreekstrem.

– De kaller folk dumme når de mener noe annet enn dem, og politikerne hører ikke på folk. Det som skjer er at folk stemmer på dem som adresserer de problemene de har. Marine Le Pen demoniseres av mediene, i stedet for at de spør: Hvor kommer hun fra? Hvorfor er hun her? Da ville hun blitt hørt, og hennes påstander kunne blitt plukket fra hverandre og falt på sin egen urimelighet. Folk vil ikke ha Le Pen, de vil ha en annen politikk, hevder Onfray i VG-intervjuet.

Filosofen har selv ingen presidentvyer, men har noen konkrete politiske ideer for Frankrike.

Eksempler er desentralisering og mer makt til regionene. Han mener også at beslutninger om å gå til krig trengs et bredt fundert mandat og ikke bare kretsen rundt presidenten.

Han har startet en egen tv-kanal for å kunne få ideene sine ut til folk. Kanalen viser også forelesninger fra Folkeuniversitetet. Han sier han ikke bryr seg om at eliten blir irritert hans ytringer, mens setter pris på tilbakemeldinger fra mannen i gata.

Han mener sosialistpartiet i Frankrike ble svekket av at François Mitterand sviktet sosialismen og arbeiderklassen og tok partiet i liberalistisk retning.

Han sier også at globalisering og at industriarbeidsplasser ble satt bort til lavkostland også rammet arbeiderklassen.

Han mener at det er på dette bakteppet populismens framvekst må forstås. Og økonomiske spørsmål som utrygghet på arbeidsmarkedet er en viktig grunn til at opinionen omfavner populister ifølge Verdensbanken.

Han sier at kontrasten mellom den tilsynelatende rausheten overfor innvandrere og en opplevd kjiphet mot egne innbyggere bidrar til sinnet som driver den populistiske reaksjonen. Onfray mener at mange mennesker er blitt satt helt på sidelinjen i de politiske prosessene som styrer landets utvikling.


Tillegg

Den franske utgaven av Wikipedia har en ganske omfattende presentasjon av Michel Onfray og hans politiske synspunkter. Onfray har en egen nettside der han publliserer videokommentarer og blant annet dette intervjuet om de gule vestene som den franske utgaven av Sputnik gjorde med ham. «De sender politiet for å forsvare systemet til de rike.»

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.