Nato: En olaglig organisation med allvarliga psykologiska problem.

0
Jens Stoltenber på besøk hos Donald Trump. Foto: Det hvite hus.

Av Jan Oberg.


The North Atlantic Treaty Organisation, NATO firar sitt 70-årsjubileum idag 4 april 2019. Vissa av oss ser ingen anledning att fira en otroligt dyr, farlig och skadlig allians som borde ha stängts ned för precis 30 år sedan.Varför för 30 år sedan? Eftersom det första kalla kriget i Väst – Europa – mellan Warszawakonventionen och Nato kom till ett slut 1989 tack vare att Sovjetunionen och Warszawapakten upphörde. När det hände och Berlinmuren revs 1989 så borde NATO också ha lagts ned.

Dess existensberättigande (raison d’etre) fram till dess hade alltid och otvetydigt varit existensen av Sovjetunionen och Warszawapakten (som förresten grundades 6 år efter NATO, i maj 1955) och dess socialistiska / kommunistiska ideologi. Men NATO fortsatte att expandera – idag 29 medlemsländer, varav 10 tidigare medlemmar i Warszawapakten – mot alla löften om motsatsen till den sista sovjetpresidenten Mikhail Gorbatjov. Och det har orsakat mycket skada även i fredstid. Låt oss titta på några dimensioner som inte kommer att uppmärksammas denna årsdag.

På vilket sätt är Nato olagligt? Om man, som den här författaren, tror att det är felaktigt och till och med olagligt för en organisation att ignorera och bryta mot sitt eget fördrag och sina stadgar så är Nato en olaglig allians som systematiskt bryter mot sitt eget fördrag. Jag är ganska säker på att de flesta människor – även de som har varit med i politik och media – aldrig ens tittat på Nato:s fördragstext. Eftersom de flesta inte heller läst FN:s stadga, har ungefär 99% av mänskligheten ingen aning om hur nära de två juridiska dokumenten är åtminstone när det gäller angivna syften. De har inte heller någon aning om Nato:s fulla åtagande att följa FN-stadgan.

Och de här bestämmelserna syftar till att avskaffa krig och åstadkomma fred med fredliga medel och bara använda – FN-organiserade militära medel som en sista utväg (kapitel 7) när alla civila medel har visat sig verkningslösa. Är du förvånad? Läs då Nato-fördragets bas (min kursiv):”Parterna i detta fördrag bekräftar sin tro på syftet med och principerna i Förenta nationernas stadga och de önskar att leva i fred med alla människor och alla regeringar. De är fast beslutna att skydda sitt folks frihet, gemensamma arv och civilisation, grundade på principerna om demokrati, individuell frihet och rättsstatens principer.

“Artikel 1:”Parterna åtar sig att i enlighet med Förenta nationernas stadga, lösa en internationell tvist där de är involverade med fredliga medel på ett sådant sätt att internationell fred och säkerhet och rättvisa inte äventyras och att avstå från att i sina internationella relationer använda hot om våld eller använda våld på ett sätt som inte överensstämmer med Förenta nationernas syften.

Artikel 5:”Parterna är överens om att en väpnad attack mot en eller flera av dem i Europa eller Nordamerika skall betraktas som en attack mot dem alla och följaktligen är de överens om att, om en sådan väpnad attack inträffar, vart och ett av dem, under utövande av rätten att individuellt eller kollektivt självförsvar enligt artikel 51 i Förenta nationernas stadga … ”

Läs vidare! NATO at 70: An unlawful organisation with serious psychological problems


Jan Öberg en ledande freds- och konfliktforskare har publicerat en viktig artikel om Nato, som inleds med det alls inte så kända, men så viktiga alltför stora motsättningen mellan skrivna stadgar och målsättningar och praktik – mellan teori och praktik. Dette er inledningen av artikeln, du läser hela artikeln:
NATO at 70: An unlawful organisation with serious psychological problems


Oversatt og publisert av Anders Romelsjö på Globalpolitics.se.

Vil du bli en av støttespillerne? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.