-Et brutalt angrep på bygde-Norge

12
Faksimile fra avisa Frøya.

Frøya sier nei til vindindustri. I en folkeavstemning 2. april 2019 stemte 78 prosent av innbyggerne mot vindkraftrasering av øya. Hans Anton Grønskaug fra Nei til vindkraft på Frøya skriver følgende i lokalavisa:

DET ER ET BRUTALT OG VULGÆRT ANGREP PÅ BYGDE-NORGE VI ER VITNE TIL!

Hvor langt kan sentralmakta gå når det gjelder å dra KLIMA-KORTET?

Vi sitter ved utbyggingsstedet for det som har fått det smiskende vakre navnet «FRØYA VINDPARK»! Folk er forbannet, folk bærer sorg, folk er stolte over at de har ført en nei-til-vindkraft-aksjon i mange år, og at folkeavstemninga 2. april ga 78% for NEI til vindindustri i ørneland og hubroland.

Staten har sørga for at energilova topper alt annet lovverk! Politikerne lar vindkraftindustrien overstyrer naturmangfaldsloven, plan og bygningslov, forvaltningslov – samt alle regler for god, human folkeskikk!

Politikerne har lagt føringene! De har glemt bygde-Norge.

Mange av de som sitter her bor i husene rundt denne industrialiseringa av sårbar og utrydningstrua kystlynghei.

De sitter under korridorene for trekkfuglene, og de kjenner hvert et ørnereir, hvert et hubroreir, hvert et storspovereir – og de har voktet dem, hele sitt liv.

Nettdekning har de ikke, mobildekning har de ikke. De har ikke stått fremst i køen når det har vært snakk om å få av storsamfunnets goder – men de kan gjerne få monstermaster på 180 meter over hodene på seg. De kan godt få livene sine endevendt fordi staten Norge skal selge kraft til beboerne i München, fordi de ikke kan bygge slike konstruksjoner i sine nærområder – på grunn av tysk lovgivning!

Det utøves en arroganse uten sidestykke fra storsamfunnets side overfor dette folket – og alle savner den tiden vi hadde ekte mennesker bak politikermaskene! Mennesker som er i stand til å se mennesker. I stedet møter de kraftspekulantenes rå kraft. De har politikerne sørget for. De endevender våre landskap, og statsmakta kaller det «grønt skifte»!

Vi vet hva det skiftet betyr!

Kommentar:

Motstanden mot kapitalinteressenes voldsomme angrep på norsk natur under dekke av «miljø» og «klima» har endelig begynt å reise seg. Myndighetene og kapitalen har med god hjelp av mediene forført opinionen lenge. Men nå reiser folkebevegelsen seg mot dette største angrepet på norsk natur i vår tid. Folket på Frøya viser vei. De er en del av en proteststorm som også har reist seg i Hordaland, i Møre og Romdsdal, i Trøndelag og i Nord-Norge.

Vindkraft er ikke miljøvennlig. Den har ikke noe med klima å gjøre. Det handler om kapital, spekulasjon og et kraftregime som skal gjøre Norge til en energikoloni under EU, og da særlig Tyskland.

Les Odd Handegårds klargjørende artikler om dette på steigan.no

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Olav Olav says:

  og alle savner den tiden vi hadde ekte mennesker bak politikermaskene! Mennesker som er i stand til å se mennesker. I stedet møter de kraftspekulantenes rå kraft. De har politikerne sørget for. De endevender våre landskap, og statsmakta kaller det «grønt skifte»!

  Det er et positivt tegn om folk virkelig begynner å ane at det faktisk ikke finnes ekte mennesker bak politikermaskene. Men finnes det ikke ekte mennesker så finnes det strengt tatt ikke mennesker der i det hele tatt. Og det er dét det gjelder å ta inn over seg. Dette handler om “mennesker” som opptrer som om “deres egen” befolkning skulle tilhøre en annen art, som med kyr eller sauer. Hvorvidt befolkningen er “frittgående” spiller ingen rolle. Det politikerne i beste fall bryr seg om er å tilfredsstille de elementære behovene. Identitet, historie, kultur, tilhørighet i et landskap, det er i beste fall helt uinteressant. Det er i realiteten en form for sjelemord på hele nasjonen det stortinget holder på med, og masseødeleggelsen av landskap som disse “parkene” innebærer er bare et av de “ypperste” uttrrykk for den avstumpede mentaliteten. Men det er åpenbart vanskelig å ta det inn over seg for folk flest. Akkurat som når folk flest ellers treffer på psykopater. De fleste forsøker bare alt for lenge å holde fast ved at det tross alt dreier seg om et “ekte menneske” og ender med å ødelegge både sitt eget og andres liv fordi det ikke blir tatt et nødvendig oppgjør. Og det er egentlig bare to løsninger som gjelder med psykopater, man må enten komme seg bort fra dem eller man må uskadeliggjøre dem ved å beseire dem på en måte som sørger for at de ikke kan få makt over en. Hva skal en da gjøre når hele stortinget er gjennomsyret av en mer eller mindre psykopatisk mentalitet ? Pkt.1 må ihvertfall være å ta inn over seg uhyrligheten ved det hele. Det å innse at det faktisk ikke lenger finnes “ekte mennesker” bak politikermasken det er ihvertfall en god begynnelse.

 2. Avatar for Olav Olav says:

  Noen vil kanskje si at selv en brunsnegl er et lite liv og verdig et visst minimum av respekt. Og at tilsvarende også gjelder “kapitalens brunsnegler” på det såkalte stortinget. Men “brunsnegler” er tross alt det det er. Og spørsmålet selvsagt hvordan klare å få folk til å ta det inn over seg. Sånn sett så er det jo også noe positivt med dette, selv om naturødeleggelsene er forferdelige så blir det ihvertfall tydeligere at det nettopp er “brunsnegler” vi har med å gjøre. Det er egentlig ikke noe nytt. Det har bare blitt stadig mer åpenbart og for at folk flest skal forstå så må det visst, som alltid, nå nærmest apokalyptiske proporsjoner.

  Oljefondets investeringsprofil har gjort Norge til en viktig samarbeidspartner for internasjonal storkapital. [Våren 2012] besøkte Jens Stoltenberg Goldman Sachs’ sjef, Lloyd Blankfein, i New York, og ble «imponert» over «innsiktene» han der fikk formidlet om finanskrisen i 2008. Det skulle saktens bare mangle. Goldman Sachs var jo sterkt medvirkende til selve krisen, kanskje også dens hovedregissør. Blankfeins forgjenger i sjefsstolen frem til 2006, Henry Paulson, var finansminister da krisen slo til, og sørget for at hans eks-kompanjonger kom velbeslått ut, takket være skattebetalernes penger. Etter at Obama ble president, ble Paulson medarbeider ved et forum for konstruktiv kapitalisme ved Johns Hopkins-universitetet. Han viste i hvert fall en konstruktiv holdning overfor Norge sommeren 2008, mens krisen var under oppseiling. Da fikk han nemlig sin statssekretær til å ringe sin norske kollega, Kristin Halvorsen, med forsikring om at den amerikanske regjering ville støtte opp under de vaklende låneinstitusjonene Freddie Mac and Fannie Mae, for dermed å forhindre at Oljefondet trakk seg ut. Om dette var særbehandling av én søkkrik investor, og/eller kanskje skyldtes et mykt punkt hos den norskættede Paulson, også kjent som «Hank the Hammer», skulle vært meget interessant å vite. Finanskapitalens brunsnegler. Vi lever tilsynelatende godt med å være medeiere i finansinstitusjoner hvis gjøren og laden undergraver og ødelegger grunnleggende livsvilkår for hundretalls millioner av mennesker verden over.

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Først tvangsmessig kommunesammenslåing og fylkesammenslåing. Og så tvangsmessig utbygging av vindkraft. Denne vindkraft utbyggingen (som skjer mot lokalbefolkningens vilje) kan betraktes som å være en form for plyndring. Norge mangler ikke strøm. I 2018 ble det feks installert 100.000 varmepumper i Norge og trenden fortsetter også i år. Antall varmepumper i Norge ligger nå på rundt en million, og disse en million varmepumper genererer tre ganger mer energi enn dagens norske vindmøller til sammen.

  Vindkraftutbyggingen har vært subsidiert i Norge, men varmepumper har i all hovedsak ikke vært subsidiert. Varmepumper sammen med etter-isolering og andre ENØK tiltak frigjør mye elektrisk energi til andre formål her i landet.

  Installasjon av varmepumper og andre ENØK-tiltak er ikke noe som storkapitalen kan investere i, mens derimot vindmøller er noe som storkapitalen kan investere i (selv om det krever offentlige subsidier og nettutbygging, noe man skulle tro at en blåblå regjering ville ha vært motstander av - regjeringen satser heller på at strømprisen i Norge skal øke slik at det offentlige ikke lenger trenger å betale subsidier til storkapitalen).

  Det ser ut som Jens Stoltenberg i sin tid var veldig skeptisk til å subsidiere vindkraft og småkraft. De blåblå bryter derimot med sine egne prinsipper om subsidiering av næringsvirksomhet. Mulig at dagens AP ledelse er på linje med de blåblå i dette spørsmål. Poenget må være at myndighetene må ha en forsiktig omgang med bruk av subsidier og ikke subsidierer virksomheter helt ukritisk bare fordi at myndighetene settes under lobbypress av organisasjoner slik som NHO og LO mfl.

 4. Avatar for Olav Olav says:

  Det var med Stoltenbergs “rødgrønne” regjering at den voldsomme subsidieringen av disse massive naturødeleggelsene ble iverksatt. Det er vel mulig at “brunsneglen” Erik Solheim som var “miljøminister”, og som klarte å snegle seg helt til topps hos FN på den måten, var den som presset mest på. Uten å “lykkes” med dette ville han jo simpelthen heller ikke blitt løftet opp av tilsvarende “brunsnegler” hos FN, til den stillingen han fikk som “miljøguru”. Om “sjefsbrunsneglen” Stoltenberg var skeptisk så var det vel av rent pengemessige årsaker. Naturødeleggelsene ga han vel, som alle de andre “brunsneglene” blanke faen i. Han støttet nå ihvertfall opp om sin brunsneglkollega Solheim. Heidi Sørensen, som var statssekretær i “miljødepartementer” da, hun gikk senere ut offentlig med at hun angret på hele dette opplegget nettopp pga naturødeleggelsene. Men noe tilsvarende har hverken Solheim eller Stoltenberg, eller noen av de andre “brunsneglene” som det såkalte stortinget er fullt av, gjort. Nettopp fordi det er “finanskapitalens brunsnegler” de er.

 5. Avatar for SHO SHO says:

  Det er nok riktig at Stoltenberg var kritisk pga økonomiske betraktninger (det var så mye annet som var mulig å gjøre for å fremskaffe mer strøm i Norge slik at det var ikke viktig å satse på subsidiert vindkraft på dette tidspunkt). Det sies at Stoltenberg ble kraftig presset fra alle hold og kanter og til slutt måtte gi opp sin motstand mot å subsidiere vindkraft.

 6. I Bayern gjelder 10H regelen, som betyr at avstanden til nærmeste bygg skal være lengre enn 10x høyden til toppen av bladet (når det peker rett opp). I praksis blir dette ofte 2 km. En slik regel finnes dessverre ikke i Norge. Lav frekvent støv virker derimot i avstander opp til 15 km viser en finsk studie, mens forskning ofte stopper å studere ved 4 km avstand.

 7. Knut Oddekalv er en av de få aktivistene som fortsatt har integritet i mine øyne.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

4 flere kommentarer

Deltakere