-Et brutalt angrep på bygde-Norge

0
Faksimile fra avisa Frøya.

Frøya sier nei til vindindustri. I en folkeavstemning 2. april 2019 stemte 78 prosent av innbyggerne mot vindkraftrasering av øya. Hans Anton Grønskaug fra Nei til vindkraft på Frøya skriver følgende i lokalavisa:

DET ER ET BRUTALT OG VULGÆRT ANGREP PÅ BYGDE-NORGE VI ER VITNE TIL!

Hvor langt kan sentralmakta gå når det gjelder å dra KLIMA-KORTET?

Vi sitter ved utbyggingsstedet for det som har fått det smiskende vakre navnet «FRØYA VINDPARK»! Folk er forbannet, folk bærer sorg, folk er stolte over at de har ført en nei-til-vindkraft-aksjon i mange år, og at folkeavstemninga 2. april ga 78% for NEI til vindindustri i ørneland og hubroland.

Staten har sørga for at energilova topper alt annet lovverk! Politikerne lar vindkraftindustrien overstyrer naturmangfaldsloven, plan og bygningslov, forvaltningslov – samt alle regler for god, human folkeskikk!

Politikerne har lagt føringene! De har glemt bygde-Norge.

Mange av de som sitter her bor i husene rundt denne industrialiseringa av sårbar og utrydningstrua kystlynghei.

De sitter under korridorene for trekkfuglene, og de kjenner hvert et ørnereir, hvert et hubroreir, hvert et storspovereir – og de har voktet dem, hele sitt liv.

Nettdekning har de ikke, mobildekning har de ikke. De har ikke stått fremst i køen når det har vært snakk om å få av storsamfunnets goder – men de kan gjerne få monstermaster på 180 meter over hodene på seg. De kan godt få livene sine endevendt fordi staten Norge skal selge kraft til beboerne i München, fordi de ikke kan bygge slike konstruksjoner i sine nærområder – på grunn av tysk lovgivning!

Det utøves en arroganse uten sidestykke fra storsamfunnets side overfor dette folket – og alle savner den tiden vi hadde ekte mennesker bak politikermaskene! Mennesker som er i stand til å se mennesker. I stedet møter de kraftspekulantenes rå kraft. De har politikerne sørget for. De endevender våre landskap, og statsmakta kaller det «grønt skifte»!

Vi vet hva det skiftet betyr!

Kommentar:

Motstanden mot kapitalinteressenes voldsomme angrep på norsk natur under dekke av «miljø» og «klima» har endelig begynt å reise seg. Myndighetene og kapitalen har med god hjelp av mediene forført opinionen lenge. Men nå reiser folkebevegelsen seg mot dette største angrepet på norsk natur i vår tid. Folket på Frøya viser vei. De er en del av en proteststorm som også har reist seg i Hordaland, i Møre og Romdsdal, i Trøndelag og i Nord-Norge.

Vindkraft er ikke miljøvennlig. Den har ikke noe med klima å gjøre. Det handler om kapital, spekulasjon og et kraftregime som skal gjøre Norge til en energikoloni under EU, og da særlig Tyskland.

Les Odd Handegårds klargjørende artikler om dette på steigan.no

Forrige artikkelItalia vil ta gullet tilbake
Neste artikkel– EØS-avtalen brukes som rambukk mot norske arbeidsfolk