Dagens Ukraina: Å lese Karl Marx er en forbrytelse

48
Knut Lindtner

Av Knut Lindtner.

Det har nettopp vært valg i Ukraina uten at mediene har klart å formidle noe vesentlig om dagens statsdannelse. Landet presenteres for opinionen sminket som demokrati, men det i praksis er det motsatte.

Det kan derfor være på sin plass å minne om hvilken stat Ukraina faktisk er i dag. I sin tid var det den viktigste av Sovjetrepublikkene, med den høyeste levestandarden og de rikeste ressursene. Etter det USA-organiserte statskuppet i 2014 har landet gått gradvis i oppløsning og er nå desorganisert og et «kleptokrati», dvs. en stat hvor lederne med presidenten i spissen kjemper for å stjele mest mulig før alt faller fra hverandre.

En stor del av befolkningen er reist til utlandet for å finne seg et bedre liv, f.eks. til Russland i øst eller til Polen i vest.

Men USA trenger fortsatt landet til sin omringingspolitikk og trenger Ukraina oppmarsjområde overfor Russland. Landet styres i praksis fra USAs ambassade i Kiev og ingen kan velges til president uten USAs godkjennelse.

Innad i landet herjer nynazistiske grupper som egne frikorps, altså fristilt fra statens institusjoner. Det er vedtatt lover som er gjennomgripende udemokratiske, bl.a. at landet bare skal et offisielt språk, ukrainsk.

Andre udemokratiske lover finner en eksempel på i artikkelen Statsterror mot det leninistiske Komsomol i Ukraina. Selv om den er snart to år gammel sier den alt om karakteren til den ukrainske statsmakten i dag.

Norge støttet det ukrainske kleptokratiet med hundrevis av millioner kroner årlig, naturligivis etter «henstilling» fra vår sjef, USA. Og de dominerende mediene og mange norske politikere er mer opptatt av å karakterisere regjeringer og bevegelser som har stor oppslutning i sin egen befolkning som fascistiske enn å fordømme den virkelig fascistiske statsmakten i Europa, Ukraina. Når det gjelder Ukraina er det tausheten som rår.

Knut Lindtner

Denne artikkelen ble først publisert på Derimot.no.

Statsterror mot det leninistiske Komsomol i Ukraina

Les også: Five years since Euromaidan: perspectives for Ukraine in 2019

Vil du bli en av støttespillerne? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Steigan skriver et annet sted på forumet om 17+1 samarbeidet med Kina. Det betyr i praksis at samtlige naboland til Ukraina bortsett fra Ukraina blir en del av det kinesiske silkeveiprosjektet. Man kan lure på hva som skal til før Ukraina får lov til å delta her (hvis Ukraina skulle ønske noe slikt). Ukraina risikerer at de bare får lov til å samarbeide med konkursboet EU.

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  Du lyver så det renner av deg. Det er video av hvordan bygningen antennes av Ukrainske nasjonalister.

 3. Avatar for Erland Erland says:

  Maidan 2013/2014 var helt fra begynnelsen av en bevegelse for EU og vesten. Dermed også mot Russland og den unionen som Putin prøvde å etablere.

  Ukrainske nasjonalister mener helt åpenbart at deres nasjon og identitet best kan ivaretas ved å lene seg mot «vest». Er ikke det interresant? Det er beint fram merkelig?

  Men det kan forklares. Ukrainske nasjonalister ser nemlig på Russland som en imperialistisk fiende! Vi nordmenn har et helt annet og fjernere forhold til Russland. Noen gammel-kommunister har et romantisk forhold til den russiske kulturen, i og med at de var de første som prøvde å praksistere Marx teorier om det klasseløse samfunn. Knut Lindtner er en av disse. Steigan er ikke helt i dét landet; for Steigan handler det mer om at Russland jo faktisk er et slags Machiavellistisk korrektur til USA og vestens imperialisme. Han vet at Putin er en slu rev og at han har imperialistiske ambisjoner. Men han syns Putin er nyttig, fordi han truer med å destabilisere vesten.

  Vi i Norge, de av oss som var bevisst på at landet vårt var under fremmed innflytelse, skjønte jo at det var USA som landet logret for. I Ukraina, og i hele øst-europa var det Sovjetunionen, det vil i praksis si Russland og Russlands okkuperte områder; Ukraina og Baltukum. I praksis også Polen, Tkjekkoslovakia og alle de andre såkalte warszawapakt-landene. Men nå er det Ukraina vi snakker om her. Det ukrainske språket ble undertrykt, fra og med Stalin. Stalin skulle reformere jordbruket og fjerne de rike bøndene, kulakkene. Alt skulle over på såkalte kollektivbruk. Peace and love. Dette førte til den største katastrofen på ukrainsk jord i moderne tid. Selv russiske kilder innrømmer at millioner døde. Anne appelbaum har skrevet om dette.

  Ukrainas historie er full av smerte, overgrep og lengsel. Kanskje fordi det er et land så rikt på ressurser, så flatt og lett tilgjengelig, og at det ligger i skjæringspunktet mellom Russland og resten av europa.

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Om du hadde snakket med Ukrainske nasjonalister, så hadde du forstått at deres bilde av Vesten ikke var riktig, og det er ikke lenrge sant at Ukrainske nasjonalister ser på Vesten som redningen, da USA og EU mistet interessen når kuppet var overstått.

  Er du seriøst uvitende om russerne ikke fikk noe igjen av det Sovjetiske imperiet, og at Stalin ikke var russer? Ukraina var den rikeste Sovjet-republikken, fordi kommunistene forsøkte å kjøpe deres lojalitet, og når subsidiene fra Russland stoppet opp, så ble det de tradisjonelt rikeste områdene i Russland som ble rikest igjen. (St. Petersburg, Arkangelsk og Moskva.)

  Som sagt har jeg mye kontakt med øst-europeere, og det er i hovedsak bare Ukraina, Latvia og Litauen som har dette sinnsvake russerhatet. Polen liker ingen bortsett fra USA

  Ukrainere læres at indo-europeerne oppsto i Ukraina, og da må det jo være en russisk konspirasjon at de er så fattige?

 5. Avatar for INK INK says:

  Neineinei. Gateway drogen til kommunisme var selvfølgelig alle de tsjekkiske tegnefilmene på barne-tv som ble prakket på post baby boomers og Generasjon X (for de som er gamle nok til å huske dette) og dessuten åpenbart lesning av “Verdens største fersken” av Roald Dahl: https://www.lewrockwell.com/2015/08/no_author/10-banned-books/

  For øvrig burde alle med politisk interesse selvsagt lese sin Marx.

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er Darwin som burde vært obligatorisk, og jeg har aldri lest Marx, og jeg kommer aldri til å gjøre det.

 7. Avatar for aford aford says:

  Funker!

  pennywise%20III%20transp

 8. Erland skrev :
  Ukrainske nasjonalister mener helt åpenbart at deres nasjon og identitet best kan ivaretas ved å lene seg mot «vest». Er ikke det interresant?

  Noen momenter i den forbindelse :

  1.Hele den nasjonalistiske bevegelsen der, fremstår som en hanske med en hånd fra utsiden, som et bolverk av vestens rivalisering mot Russland, i tråd med rivaliseringa da USAs Brezinski trente Mujahedin fordi de ville ikke at Russland skulle kontrollere Eurasia, som Hillary Clinton sa var grunnen til det de drev med den gangen i forbindelse med Afghanistan.

  De eneste som ikke skrev under FN resolusjonen i linken når nazi begrepet var oppe til vurdering, var USA Ukraina og Canada. https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/179
  Denne sammenfallende nektingen å skrive under, tegner konturene av noe kunstig i forbindelse med med hand-dukkenes teater.
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=x5Uf7aooxvE

  Combating glorification of Nazism, neo-Nazism and other practices that contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance
  3 land skrev ikke under på denne FN resolusjonen. Det var USA, Canada og Ukraina.
  A/RES/71/179 https://www.un.org/en/ga/71/resolutions.shtml

  Max Blumenthal: US is Arming Neo-Nazis in Ukraine

  https://www.youtube.com/watch?v=x5Uf7aooxvE
  Max Blumenthal reports that the US has provided military assistance to the Azov Battalion, known as a bastion of neo-Nazism within the Ukrainian armed forces. He also discusses US and Israeli ties to the far-right government in Poland, where neo-Nazism is on the rise
  4.
  Jan Haarstad ( 4 mnd siden ) :

  " Natos militære etterretningstjenester jobber nå med to saker på Jihadistarenaen.
  I den Ukrainske Hæren har man nå satt opp en egen bataljon av tsjetsjenske veteraner fra IS. Krimtatarer og jihadister langs Volga væpnes og trenes.
  Og når det gjelder blokkering av Kinas nye Silkevei så har vestlige militære tenketanker a la Rand,redegjort for strategien med å destabilisere provinsen Xianjang med Uighur-Jihadister som igjen har blitt utdannet under Syriakrigen.
  Det som er viktig for resettere å forstå, er at Afghanistankrigens metode av 1979-89 fremdeles er i full utfoldelse på slike steder som Ukraina-Kaukasus-Volga og i Xianjang ."
  https://resett.no/2019/01/01/salafi-jihadismen-sprer-seg-stadig/

  En annen skriver :
  Men det som er viktig at disse ikke blir hjulpet bare av Saudi Arabia, men også den vestlige globalistiske eliten. John Perkins tar opp dette i “Confession of an Economic Hitman” under sitt arbeid i NGOer var det kjent at den globalistiske eliten “åpent” støttet islam og den ondskap dem fordrev med. Fordi det var til nytte verktøy for den globalistiske eliten. Det er derfor ikke uten grunn at medløperne til globalismen, venstresiden, beskytter og forsvarer denne galskap. Dem er også nyttige idioter for globalismen.

  Canada is a member of the Commonwealth which recognizes
  the queen as head.
  Those who were key insiders with Rhodes included Lord Robert Cecil, Lionel Curtis, Lord Rothschild, and others. It was they who determined that an organization like the League of Nations ( forløperen til FN ) now the United Nations was a way of bringing the world back under British rule.
  Steigan kommentar
  6.
  Canadian Prime Minister Stephen Harper has announced that Canada will provide additional support to Ukraine in the form of a second low-interest loan. The CAD 200 million low-interest loan is part of a broader package of international assistance which aims to help Ukraine’s newly elected government restore economic stability
  Former prime minister Stephen Harper ( Canada ) has been awarded one of Ukraine’s highest honours.

  This article examines U.S. policy toward the supercontinent of Eurasia from the collapse of the Soviet Union to the present.
  The baseline for U.S. policy was established in 1992, the prevention of a peer competitor emerging in Eurasia.
  Fra Carnegie finansiert rapport om Eurasia

  Jan Haarstad:

  Rødt gikk over fra marxisme til sosialdemokrati som igjen,ved SosialistInternasjonalen i Brazil 2003,gikk over til GLOBAL GOVERNANCE.
  I denne overgangsfasen var det intern krig i Rødt som førte til at Kommunistene gikk ut og dannet Tjen Folket. De er Mao-Stalinister.
  Den nåværende Klassekampen er et organ for politisk korrekt multikulturell globalisme. De markedsfører den ideologien som den internasjonale finanskapitalen,globalistene, står for. Ikke minst jobber de for Islam.

  Og Terje Tvedt dokumenterer i sin bok at den såkalte “venstresida” har forsvunnet inn i mangfoldige NGOs og Bistandsindustri som alle jobber for verdensglobaliseringen.
  Rødt og globalisme

  Derimot artikkel om årsaken til demoniseringen av Russland.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

40 flere kommentarer

Deltakere