Bak handelskrigen ligger kampen om teknologisk ledelse

6
Antajelig vil Kina ta ledelsen også innen chipsindustrien. Illustrasjon: Shutterstock.

Handelskrigen mellom USA og Kina dreier seg ikke bare om handel. Den dreier seg i mye større grad om hvem som skal ha den teknologiske ledelsen i verden de kommende tiårene, skriver investeringsstrateg i Danske Bank, Lars Skovgaard Andersen.

Ja, amerikanerne vil gjerne se at kineserne kjøper flere varer fra USA, akkurat som de gjerne vil ha lettere tilgang til det kinesiske markedet – men det virkelige hullet i taket er frykten for at Kina vil gå forbi og ta over USAs dominerende posisjon innen IT.

Kina har gjort oppsiktsvekkende og svært raske framskritt på mange teknologiske fronter. Et område der Kina allerede har gått forbi og er verdensleder er det som kalles 5G-teknologi. Det er grunnen til at USA vil ha sine vasaller til å blokkere det kinesiske teknologiaselskapet Huawei.

Les:Kampen mot Huawei handler om mye mer enn overvåking

Men det er et strategisk viktig område der Kina fortsatt ligger langt bak USA og det er innen halvlederteknologi, semiconductors på engelsk. USAs dominans på dette området var et biprodukt av månelandingsprogrammet der USA hadde et storstilt og statlig styrt program for teknologiutvikling. Og sjøl om USA har tapt ledelsen eller er utfordret på mange områder er det fortsatt slik at USA dominerer innen produksjon av integrerte kretser eller chips. Dette er en megaindustri og i USA sysselsetter den 250.000 mennesker.

Kina er verdens største forbruker av mikrochips, men har til nå vært fullstendig avhengig av import, og da særlig fra USA. Siden dette er en kjerneteknologi som ligger i bunnen for svært mye annet, er dette en akilleshæl for Kina. På folkekongressen i Kina i 2018 sa visestatsminister Ma Kai: «Vi kan ikke være avhengige av utenlandske chips.»

USA ønsker å slå ring om sin ledelse på dette området og hindre Kina i å bli uavhengige av chipimport. Og Kina satser storstilt på nettopp å vri seg løs fra denne avhengigheten.

USAs Center for Strategic & International Studies har utarbeidet en rapport om dette med tittelen China’s Pursuit of Semiconductor Independence.

Rapporten peker på at Kina i dag bare produserer 16 prosent av de chipsene landets industri bruker. I den store Made in China 2025-planen er målet å produsere 40 prosent innen 2020 og 70 prosent innen 2015.

I sin kommentar til denne rapporten kaller USA-tidsskriftet National Defense dette for algoritmisk krigføring.

Les:Made in China 2025 er vendepunktet

Council on Foreign Relations, elitens fremste tenketank i USA, kaller Made in China 2025 for en «eksistensiell trussel mot USAs teknologiske lederskap».

«Kinas intensjon med Made in China 2025 er ikke så mye å slutte seg til rekkene av høy-teknologiske økonomier som Tyskland, USA, Sør-Korea og Japan – men å erstatte dem fullstendig.»

McKinsey har vurdert Kinas evne til å oppnæ slik teknologisk uavhengighet og mener at det vil være mulig. Det handler delvis om at Kina nå investerer enorme beløp i vitenskap og teknologi for å gjøre store gjennombrudd, men også om at det skapes teknologiklynger som sammen skal få til dette og andre teknologiske gjennombrudd, samt at det utvikles nasjonale foregangsbedrifter. Etter å ha vurdert alle disse elementene mener McKinsey at Kina har muligheter til å oppnå de målene president Xi Jinping har satt på disse områdene.

Deloitte har publisert en artikkel under tittelen China inside: Chinese semiconductors will power artificial intelligence. Den konkluderer med at:

Kina er antakelig i en bedre posisjon enn noen gang til å bli en globale konkurransedyktig aktør innen både halvledere og kunstig intelligens. Det kan få veldig store konsekvenser.

Fagtidsskriftet Solid State Technology er mer kategorisk og mener at Kina vil dominere halvlederteknologien i verden innen fem år.

Både Barack Obama og Donald Trump har forsøkt å ta tiltak som skulle hindre Kina å bli en ledende produsent av halvlederteknologi, men lite tyder på at slike strategier har noen muligheter til å lykkes.

Det er noe nær sikkert at Kina ikke bare vil klare å bli uavhenig av USAs teknologigiganter på dette området, men også vil oppnå at det vil være kinesisk teknologi som ligger i bunne av de nye teknologiske gjennombruddene.

Du trenger den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her for å være med på å styrke den, eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. SHO says:

  USA har prøvd å begrense eksporten av sine mest avanserte integrerte kretser (chips) til Kina. USA har på det nåværende tidspunkt en tidsbegrenset mulighet til kunne strupe den kinesiske teknologibransjen.

  Hva bør Europa og Norge gjøre? Jeg så Støre hadde kommet opp med et forslag om at man i Norden bør prioritere å bruke telcom komponenter fra Nokia og Ericsson for å bygge opp under nordisk IT-industri ifbm utbygging av 5G. Men dagens regjering er trolig mest opptatt av billig-billig-billig koste hva det koste vil.

 2. USA har med sitt profittbaserte utdannelsessystem også gjort det vanskelig å utnytte det tilgjengelige intellektuelle potensialet i befolkningen. Mange som har kapasitet til å klare utdanningsløpene til ingeniør og forsker har ikke råd til de enorme skolepenge-beløpene som college og universiteter forlanger. Dette vanskeliggjør at USA kan bli ledende innen teknologi.

  USA har også lagt produksjon av flere tusen slag varer til bla Kina, og med det mistet både kompetanse og produksjonskapasitet av mange sivile varer til utlandet, samtidig som Kina har fått kompetanse og produksjonskapasitet av USA med dette. USA har stilt seg slik at de må true med krig for å beholde markedsdominansen, det sier litt om hvordan den privateide krigsvåpen-industrien i USA har lagt beslag på det meste av ressurser i USA.

 3. Dias says:

  USA er et verktøy i den relgiøse krigen vi står midt oppe i. Jeg har det siste året hatt den store gleden av hyppige besøk av Jehovas vitner. Det fikk meg til å bruke en del tid på å forstå relgion generelt og Judea relgionene spesielt. Det slo meg at ut i fra et evolusjonsbiologisk perspekt tiv så har bibelen en hensikt. Å utvikle vår Prefrontal-cortex. Nærmest alt og det som gjør bibelen så kjedelig er at alt handler om behovsutsettelse. En helt ekstrem behovsutsettelse faktisk. De skal få sin belønning etter sin død. Relgioner har vært med å forme hjernene våre. Den orginale relgionen fra Judea var unik i verden som den eneste relgionen viss gud er 100% abstrakt. Deres gud er bevisthet. Bevisthet har ingen form. I alle andre relgioner har Gud eller gudene en masse, en kropp av et eller annet slag. Selv Jehov vitner sin gud har en slag gudommelig kropp. I et evolusjons-biologisk perspektiv så er det mer krevende å forstå den orginale relgionene fra Judea enn det er å forstå f.eks kristendommen. Men kristendommen strenge krav til å ikke gi etter for fristelse veier opp for dette og er med å fremme et miljø hvor et menneskes utvikling av Prefrontal-cortex er opptimalt. Jødene ser det ikke slik. De mener vi er goyms. Hunder. Og på sett ov vis så har vi vært det sammenlignet med den sivilisasjonen som vokste frem i The Pale i øst europa. Ingen tvil fra et evolusjonsbiologisk perspektiv så var meneskene der de mest utviklede Homo sapiens denne planeten har sett til nå. Fremveksten av nasjonalismen og noen lov endringer et par Russiske tsarer gjorde ødla samfunnet i The Pale fullstendig. Noe de også betalte dyrt for. Minst to av dem ble drept av Jødiske Liberal sosialister som hadde god grunn til å ville hevne ødeleggelsen av deres sivilisajon. Og det jødiske samfunnet nærmest imploderer og ut kommer en mengde nye ideologier og organisasjoner. Fra Liberal sosialisme til Liberalisme. Liberalisme som anser seg selv som både kapitalistisk og innehavere av de samme verdiene som det sosialismen har. Så kort fortalt så kan vi si at alt som skjer rundt oss i verden i dag er et dusins jødiske bankfamiliers kamp mot Vatikanet(kristendom) og Islam. Samt en slags form for stolleken med alle andre som eier en bank. Det ser ut som at målet er å samle mest mulig av makt og verdier på færrest mulig hender. I dette tilfeller i hendene på et lite håndknippe med Jødiske bankfamilier som eier nærmest alle store invisterings fond og banker her i verden. Flere av dem tilhører i tilleg gamle europeiske kongelige som skifter navn og nasjonalitet alt etter hvor de bor. Vi har både Rotschields og Warburgs som eksempler på dette. Til syvende og sist så handler det hele om en kamp om vår bevisthet. De har rett de folkene som driver og auler om hvordan venstre siden bruker islam til å ødelegge deres lands kultur. Selvsagt så gjør de det. Systemteri lærer oss at enhver organisme endrer seg når en tilfører eller tar bort noe av den. Denne venstre siden som de tar sånn avstand støtter de i neste omgang når det blir snakk om Liberale verdier. Det aller meste av Liberale verdier handler om at vi i minst mulig grad skal ha behov for behovsutsettelse. Når et barn fra et Liberalistisk samfunn har fullutviklet seg så sitter vi igjen med Millenial snowflakes. Den generasjone hvor alt handler om deres følelser. Den generasjonen som heller vil demonstrer mot vonde følelser enn mot pågånde kriger. Med litt romslig forståelse av bibelen og dens budskap så er det vel trygt å si at djevelen ligger godt ann. Fristelse som er djevelens redskap synes ikke å være noe våre Millenial snowflakes synes beherske spesielt godt. Når nå Goldman Sachs har blitt satt som revisor for den katolske kirke sin bank og “alle muslimer er terrorister” så synes denne krigen å gå best for jødene for øyeblikket.

  En litt rotet morgen pludring :slight_smile:

 4. I mine øyne det ENESTE evolusjonspersepektivet det er verdt å bruke tankevirksomhet på. Hvor jeg enn ser ser jeg bare devolusjon.
  Og Bibelen er slett ikke kjedelig. Jeg finner noe nytt og spennede hver gang jeg åpner den.
  Les den, så kan vi teorisere.

  For meg er det helt tydelig at kampen står mellom godt og ondt, sannhet og løgn, - mellom han som sa stol på meg, jeg har formet deg - og han som sa at vi kom til å bli som guder.

 5. Dias says:

  Bibelen er forsåvidt ikke kjedelig, men det jeg mente å si var at det er kjedelig å leve etter den. Sett ut i fra en Dopamin junkies perspektiv. Eller sett ut i fra et behovsutsettelses perspektiv så er jo bibelen en neste lang bok om tortur :slight_smile: Men over tid så er bibbelen med og påvirker ikke bare hvordan vi tenker men også hva vi tenker med. Det miljøet som bibelen skaper gir et godt vektsmiljø for Prefrontal-cortex. Den siste delen av hjernen vi får som mennersker og den siste delen som utviklet seg på oss som rase. Homo sapiens. Min påstand er at ut i fra en evolusjonsbiologisk forståelse så har Homo sapiens som rase aldri kommet lengre enn for de av dem som var tilhengere av den opprinnelige versjonen av Judean relgionene. Islam kan jeg for lite om til å mene noe som helst om, men kristendommen, selv med sitt uhyrlige presteskap. Har i det å skape et opptimalt miljø for å utvikle oss som rase står ikke mye tilbake i resultater. Fremveksten av nasjonalstaten blir begynnelsen på slutten for tilhengerene av den orginale Judean relgionen. De mistet for alltid det miljøet som kreves for å oppretholde det evulosjonsmessige fortrinnet de har hatt på resten av verden. Israel er slik som jeg ser det en Jødisk søppelfylling. Bare la meg understreke at jeg ikke mener en menneskelig søppelfylling, men en jødisk søppelfylling. I stor grad takket være traumene skapt av Tyskland under krigen og motstandskampen til de orginale Semittene. Disse to hendelse samt at de har fått presset igjennom legalisering av bank virksomhet. Det som trengs for at hjernen vår skal utvikle seg normalt er at det i størt grad befinner seg i homeostase. Dvs stressfritt miljø. Vi lever nå i et relgionsfritt Liberalistisk miljø, med stress til opp over ørene. Den relgions krigen ledet av noen få jødiske bankfamilier som raser rundt oss er i ferd med å ødelegge det miljøet vi trenger for å fortsette vår evolusjon. Gjerne til guder om du vil. Guder er noen som kan endre på de universelle natur lovene. Hvis vi hadde fortsatt å skape det miljøet som fremmer veksten av Prefrontal-cortex så ville vi også med tiden fått en helt annen forståelse for tid enn hva vi er i stand til i dag. I den orginale Judea relgionen er Gud en bevisthet. Så med økt bevisthet blir vi mer like Gud. Jeg ser ingenting som tyder på at vi som rase går igjennom en tid hvor vår evne til økt bevisthet øker. Snarer tvert imot så har den Liberalistiske idologien vi styrer etter gjort oss alle om til Millenial snowflakes som har som eneste lykke i livet å danse rundt gull kalven. Du vet den det står om i bibelen som noen så friedig har satt opp forran Wall Street. For å gni det inn liksom :slight_smile: Vi har blitt degenerert til forbrukere. Ikke nok med det. Millenial snowflakes forsøker etter beste evne å skape lover som forbyr at noen skal gi dem vonde følelser. De er mer opptatt av hvordan krenkede kvinner har opplevd en tafsende mann, enn hvordan det oppleves å bli sprengt i filler av “humanitære” bomber. Vi orienterer oss i verdagen med den moraliserende delen av hjernen vår. Den som avgjør om det er råtten mat eller ikke. Den er en del av reptilhjernen vår. Den eldste delen av tre deler som jernen vår er oppbygget av. Så om gud finnes så er han en som flikker på arbeidet sitt, han er ingen oppfinner. Vi er ikke nyskapninger. Vi er de siste i en lang rekke av Sapiens. Om vi virkelig blir de siste Sapiens er det den pågånde relgionskrigens utfall som kommer til å avgjøre.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere