USA og NATO forlanger mer norsk opprustning

19
USA og NATO forlanger en massiv økning av norske krigsbudsjetter. Foto: Forvaret.

USA og NATO legger press på Norge: – Dere må bidra mer. Både USA og NATO er klare i sin tale overfor norske politikere: Målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar må nås. Dette skriver avisa VG, som fortsetter:

USAs ambassadør til Norge, Kenneth J. Braithwaite og øverstkommanderende for NATOs styrkekommando i Napoli, James G. Foggo møter VG i en stue på Sjøkrigsskolen i Bergen.

Ambassadøren svarer todelt når VG spør om Norge møter NATOs forventninger til oss:

– Norge møter alliansens forventninger i ånden, men har ennå ikke nådd målet om å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på Forsvar, slik mitt land, de baltiske landene og flere av de andre medlemslandene har gjort.

Årets norske forsvarsbudsjett er på 1,59 prosent av BNP, en nedgang fra 1,61 prosent i fjor, ifølge NTB. Hvis 2-prosentambisjonen nås i 2024, vil budsjettet ligge på omkring 76 milliarder kroner, ifølge en fersk FFi-rapport.

Den rapporten det vises til er nærmere omtalt i Forskning.no. Der vises det til at dersom Norge skal nå det målet USA og NATO krever av oss, betyr det at det norske forsvarsbudsjettet må økes med 19 milliarder fra det planlagte nivået på 57 milliarder. Det betyr altså en 33 prosent økning i militærbudsjettet ut over det målet som ligger i regjeringas langtidsbudsjett.

Akkumulert over en femtenårsperiode er forskjellen på det USA og NATO krever og den langtidsbanen de nåværende budsjettene har ganske enorm:

– Forskjellen mellom disse to nivåene øker over tid og utgjør til sammen 500 milliarder kroner i perioden 2021–2037.

Rapporten påstår at mer penger til NATO-militæret vil gi «mer sikkerhet», men det kan ikke rapporten bevise. Det som er sikkert er at mer militarisering gir mer profitt til krigsindustrien. Og det som også er en svært rimelig antakelse er at jo mer Norge knytter seg til USAs militære strategier, jo større er sjansen for at vi blir dratt inn i nye kriger. Med to USA-baser på norsk jord og et satelittsamarbeid som er en nøkkelbrikke i USAs offensive strategi er Norge allerede en spydspiss rettet mot Russland.

Hvordan vil så norske politikere reagere på dette presset? Mest sannsynlig slik de alltid reagerer på press fra USA, nemlig ved å lystre. Jens Stoltenberg er jo Donald Trumps fremste pengeinnkrever og det er vel nokså sannsynlig at AP vil gjøre som deres tidligere leder forlanger? Vil en «rødgrønn» AP-regjering følge ordren om å øke militærbudsjettet med 33 prosent over det Erna Solberg har lagt opp til?

Du trenger den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her for å være med på å styrke den, eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Hvis man ser på forsvarsutgifter (militære utgifter) pr innbygger, så ligger Norge veldig høyt sammenlignet med andre land. Men selvfølgelig, Norge har et stort landareal og havareal og en liten befolkning.

  Det er vel slik at hvis oljeprisen eller gassprisen øker, så vil norsk BNP samtidig øke og dermed må de norske forsvarsutgiftene også økes. Det høres ganske bakvendt ut.

 2. Vi så de lange kolonnene med militær-materiell kjøre Nordover i forbindelse med NATOs øvelse “Trident Juncture”.
  Noen som så tilsvarende kolonner kjøre Syd-over etter avsluttet øvelse?

  Med baser for fly, personell, forhåndslagring, radarsystemerer og HAARP, er det ikke urimelig å anta at neste krig vil bli utkjempet på norsk territorium.

 3. Det er mange ting å ta hensyn til her. BNP gjenspeiler et lands verdiskapning og ved å innrette forsvarsbudsjettene sett ift. BNP får man et mer realistisk bilde av kjøpekraften til et forsvar. De 50 milliarder kr. eller så vi bruker på Forsvaret nå høres sikkert imponerende ut i mange land, men vi ser jo hvor lite forsvar det kjøper i Norge med norske lønninger osv. På den annen side kunne vi f.eks hatt en finsk modell med en “kadre-hær” og en stor reserve tildels oppsatt med eldre våpentyper for å få et bedre nærvær i hele landet.

  Under den kalde krigen brukte vi såvidt jeg vet ca. 3% av BNP på Forsvaret og hadde et totalforsvar på ca. 325000 mann. Vi hadde hele 13 brigader i hæren samt mange regimenter og frittstående bataljoner i tillegg til et større heimevern. Nå har vi et miniforsvar.
  Tidligere var jeg Nato-tilhenger men ideelt sett hadde jeg nå ønsket meg et nordisk forsvarssamarbeid uavhengig av stormaktene. Med 3% av BNP i hvert nordisk land ville det være mer enn tilstrekkelig til å avskrekke enhver stormakts ambisjoner om å dominere.

  Utover det tror jeg stortingspolitikerne rett og slett har problemer med å finne penger til en økning på forsvar. Det høres kanskje rart ut men andre poster på statsbudsjettet er i ferd med å eksplodere de kommende åra, særlig pensjon som øker med rundt 15 milliarder årlig eller mer.

 4. Avatar for SHO SHO says:

  Jeg tror en kombinasjon av nordisk forsvarssamarbeid og det å kaste USA ut av NATO kan være nødvendig for å forhindre at feks USA igangsetter/fremprovoserer en begrenset atomkrig i Europa ved en konflikt mellom USA og Russland (USA ønsker feks regimseskifte i Russland og andre steder hvor også Russland er involvert). Det er på tide å bla bli kvitt USAs ubåter som står klar med atomraketter utenfor norskekysten.

 5. Nato ER jo USA, det er 3/4 av budsjettet! Dessuten tror jeg Nato mer eller mindre er i ferd med å oppløse seg sjøl på tross av den store øvelsen i fjor. Det er en splittelse mellom USA og Europa/EU vi ser nå. Tyskerne og franskmennene framfor alt viser mindre og mindre interesse for Nato og ønsker å danne en EU-hær i stedet uavhengig av Nato. For min del synes jeg dette er like skummelt som mye annet. I et nordisk forsvarssamarbeid ville man måtte ta hensyn til alle scenarier og helst titte bakover i historien, men jeg tviler dessverre på at norske politikere har evnen til noe slikt.

 6. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Jo, men da vi hadde en reell verneplikts-hær, var det jo operative avdelinger over hele Norge? Hver eneste 20-åring i min fortid, satt på en geografi-leksjon, ellers hadde de sonet for det, noen opptil flere ganger.

  Enig. Særlig hvis vi er tenkt rigget som Europas “batteri”.

 7. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Muligens hvis vi rigger det som Pokemon GO?

 8. Helt klart at Trump mener vi soler oss for mye i glansen av den amerikanske møkkautenrikspolitikken de fører. Det er derfor Oljefondet går som hakka møkk. Spørsmålet her er om/NÅR Norge AS bør/SKAL hoppe av gulkalven på Manhatten, og bruke den så til de grader blodig ufortjente “formuen” på å gjennoppbygge Syria, Libya, Irak m.m. Det er ikke sikkert det “går hjem” hos VÅRE bomberammede og ødelagte artsfeller, men det er den eneste vegen å gå hvis det finnes et gram av skamvett.

  Erna klager idag over at respekten for politikere er lav, og at det skyldes manglende forståelse av reglement hos noen representanter…
  “Statsminister Erna Solberg tror respekten for politikere og folkevalgte blir mindre etter avsløringer om fusk med reiseregninger på Stortinget.
  – Det er slik at vi som skaper lovene må lære oss å følge lovene. Det er klart at vi måles, og skal måles etter en streng standard, sier Erna Solberg til NRK.”

  Glem det. Det er ikke der problemet ligger når det kommer til manglende respekt for politikere. Fesjået på løvebakken handler ikke lenger om politikk. Det er blit et museum av uopplyste griske “folkevalgte” (med noen fattige unntak), som må støtte seg til PR-byrå og andre uproduktive bullshitkonsulenter for ikke å avsløre hvor lite møblert det er der oppe på kvisten. Det har holdt med et enkelt og tydelig reglement - og en uhilda juridisk uavhengig instans. Folk kunne ha stemt over det meste uten den horrible tåkelegginga fra “de folkevalgte”, som i det store og hele er milevis unna å forstå hvilke nyttige idioter de er for den grådige kapitalismen de representerer. Teknologien har forlengst gjort dette mulig. Jeg håper og tror at de som kommer etter oss nå, får så mye input world wide, at de stanser denne krigshissende galskapen. En ekte globalist ville ha gått for fred, felles reglement, og med et motto, “en plass til oss alle”, og fremmet forbud mot våpen. De har også skjønt at noen artsfeller ligger flere hundre år tilbake i utvikling av kunnskap og empatisk trening. Årsaken vet vi. Bruk oljefondet til en opplysningskapanje gjennom bygging av kunnskap og aktivitetssenter i de landene vi rundstjæler for en neve dollar mer, og be om godt vær for den grådige skralheten og ondskapen som finnes der makta er blitt tildelt. Jeg håper på et rabalder fra ungdommen som forhåpentligvis klarer å sile ut det lille som ikke tilhører Wallstreet-kartellene, og verner om det, i håp om at de kan ha en felles fredfull framtid. Vi har rasert nok nå, gang etter gang etter gang… God påske <3

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

11 flere kommentarer

Deltakere