Sammenhengene i kraftpolitikken

0
Langfossen i Etne er fredet og skal ikke i rør. © Etne kommune

Odd Handegård driver en side på Facebook der han kritiserer norsk energipolitikk. I dette innlegget sammenfatter han denne kritikken i 23 punkter.

Av Odd Handegård.

I hundre år har Norges vannkraftressurser tjent arbeidsliv og husstander på en fortreffelig måte. Men snart kan det være slutt på eventyret. Dette forstår vi når vi ser de store tiltakene i norsk kraftpolitikk i sammenheng, dvs. eksportkablene, vindturbinene og de «smarte» strømmålerne.

1. Norge har lenge hatt mange eksportkabler til EU og Russland. Kapasiteten er stor nok til å håndtere alle eksport- og importbehov.

2. Snart kommer tre nye kabler i tillegg (til Tyskland, England og Skottland). Minst halvparten av vår vannkraft skal eksporteres. De nye kablene vil i stor grad bestemme resten av norsk kraftpolitikk – og dine strømutgifter.

3. Eksporten vil endre Norges lille kraftoverskudd til et betydelig kraftunderskudd.

4. For å kompensere for det planlagte vannkraftkraftunderskuddet, ønsker regjeringen å bygge ut betydelige mengder med ustabil vindkraft, inntil 50 TWh. Utbyggingen vil rasere mye av norsk natur, og gi oss kraft Norge ikke trenger.

5. Nesten 50 større områder er plukket ut – halvparten skal realiseres, særlig langs kysten.

6. Vindkrafta tar ofte lange pauser – energien er ikke bare kostbar, men også svært ustabil.

7. Vindkraftutbyggingen skal særlig skje i løpet av 2020-tallet. Den varierende vindkrafta skal erstatte den vannkrafta norske husstander bruker i dag. Vannkrafta skal eksporteres. Dette er egentlig så ufattelig at de fleste av oss har problemer med å ta realitetene inn over oss.

8. Endringene fra vann til vind vil periodevis skape kaotiske tilstander i norsk kraftforsyning: Norske familier må redusere el-forbruket sitt når vinden uteblir, særlig om vinteren.

9. De som ikke tilpasser seg, vil bli straffet økonomisk.

10. For å dempe de problemene den ustabile vindkrafta skaper, har kraftbransjen installert nye «smarte» strømmålerne i de fleste hus og hytter i Norge.

11. Målerne skal i 2021 kombineres med en ny strømtariff som skal gi deg billig strøm når du ikke trenger den, og dyr strøm når du trenger den. Det kan bli middag kl. 2100 for mange og mye frysing om vinteren.

12. Dersom en «mild» økonomisk tvang ikke hjelper, planlegges mer drastiske tiltak: Større byområder skal periodevis – og på omgang – koples ut når vinden svikter. Energidirektoratet (NVE) kaller denne kriseordningen for «roterende utkopling».

13. Vannkrafta vil ikke lenger være noe alternativ for norske husstander. Den skal selges der prisen er høyest, og er derfor dømt til å «flyte fritt» til EU i samsvar med EØS-avtalen.

14. Eksportkablene og vindturbinene koster hundrevis av milliarder å bygge, men de skal ikke finansieres av «eierne», men av deg og meg via høye nettavgifter og en skyhøy strømpris.

15. En høyere strømpris i Norge, vil gi prisstigning også på andre norske forbruksvarer.

16. Bransjen og mange politikere hevder at krafteksporten og vindturbinene vil bidra til å redusere de globale klimagassutslippene – det er bare tull.

17. Halvparten av norsk vannkraft utgjør bare promiller av promiller av den fossile energien i Europa.

18. Alle vet at vårt bitte lille overskudd av vannkraft (årlig 6-7 TWh), vil gjøre vesentlig større nytte – også som klima- og miljøtiltak – i Norge enn ute i Europa.

19. Regjeringen er dessverre i ferd med å snu opp-ned på en næring som har fungerte godt i 100 år, og det er DU som får alle ulempene.

20. Vindkraftutbyggingen og eksportkablene er grunnleggende ulønnsomme. Norge taper penger på begge deler.

21. Når bransjen likevel hevder det motsatte, skyldes det subsidier, gunstige finansieringsordninger og forventninger om en skyhøy overpris på strømmen til norske strømkunder (når de nye kablene er i drift).

22. Som takk for at den norske befolkningen finansierer eksportkablene og vindturbinene med høye nettavgifter, skal Ola og Kari i tillegg «honoreres» med dobbel eller trippel strømpris. Da skjønner vi hva begrepet «smarte» strømmålere betyr.

23. Norge trenger ikke flere eksportkabler. Vi trenger heller ikke flere vindturbiner. Og vi trenger ikke de «smarte» strømmålerne.

Forrige artikkelHvem har ansvar for klimakrisa – og hvem tar ansvar?
Neste artikkelDen syriske hæren forbereder framrykking til grensa mot Tyrkia i nordøst