Åpent brev til Human- Etisk Forbund

0
Didrik Søderlind opptrer her som rådgiver for Human-Etisk Forbund. Skjermdump.

av Eva Thomassen.

Human-Etisk Forbund (HEF) har en ansatt som beskylder meg og andre for å være jødehater og i ledtog med høyreekstreme hvor beviset skal være  «hestesko- teorien». Human- Etisk Forbund bruker min kirkeskatt på å lønne en person som anklager folk på venstresida i norsk politikk som nærmest å være  fascister og jødehatere. Didrik Søderlind har ved en rekke anledninger hengt ut navngitte personer i mediene, nå sist i Dagsnytt 18 den 27.desember.

Didrik Søderlind er rådgiver i Human-Etisk Forbund og redaktør for tidsskriftet HumanistI alle offentlige sammenhenger hvor Søderlind uttaler seg undertegner han og titulerer seg som rådgiver i HEF.

Å bli beskyldt for å være antisemitt og høyrefascist, konspirasjonsteoretiker og Holocaustbenekter, stalinist og å bli assosiert med nazister er ikke i tråd med mitt valg om å gi kirkeskatten min til Human-Etisk Forbund.

Human-Etisk Forbund skriver om seg selv under overskriften «Politikk og Debatt»:
Human-Etisk Forbunds politiske rolle er å være en interesseorganisasjon for saker om religion, livssyn, stat og menneskerettigheter som ytringsfrihet, tros- og livssynsfrihet og ikke-diskriminering.

Videre:
vegne av våre medlemmer ivaretar vi et ikke-religiøst perspektiv som ofte mangler i den politiske debatten om denne type saker, ved å:

  • Arrangere seminarer og debattmøter om livssynspolitiske temaer.
  • Gi uttalelser i relevante saker hvor Stortinget og Regjeringen ønsker innspill, i det som kalles høringer.
  • Gi innspill til departementer, direktorater, ombud, stortingspartier og allmenheten.
  • «Human-Etisk Forbund vil være en viktig og synlig pådriver for debatt om spørsmål som angår etiske verdier og det humanistiske menneskesynet.
  • Vårt mål er å være til stede og sette dagsorden i saker som vedgår oss, på vegne av våre medlemmer».

Altså på vegne av medlemmene og ikke på vegne av ansatte.

Søderlind skriver i Human.no oktober 2018 om Vær Varsom-plakaten.
Han skriver:
« Vær Varsom- plakaten er laget som ­kjøreregler for pressearbeid»?

Videre:
«For mange av de andre kjørereglene handler om hvordan en aktør spiller med åpne kort og hvordan makt og innflytelse skal forvaltes. Som verdens mektigste humanistorganisasjon har Human-Etisk Forbund både et ansvar og en mulighet til å motvirke slikt».

Og avslutter med:
«For, som Vær Varsom-plakaten formaner oss: «Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!»

Altså – Søderlind kjenner kjørereglene i Vær Varsom-plakaten. Han vet hva han gjør når han tar sjansen på å nettopp bryte reglene for god presseetikk.

HEF skal uttale seg om politiske saker, men det står ingenting i statuttene om at ansatte i egenskap av å være ansatte kan fremme private meninger i mediene og som i tilfellet Søderlind undertegne som «rådgiver» i HEF.
Folk flest vil naturligvis tro at Søderlind uttaler seg i egenskap av å være ansatt i HEF.

I vedtektene til HEF står det at de politiske sakene HEF skal fronte skal  være rettet mot offentlige myndigheter, ikke mot enkeltpersoner.

Allikevel angriper Søderlind personer med fullt navn, bilde og raljerer over enkeltpersoner og kommer med grove påstander om personer som ikke kan forsvare seg. Søderlind viser til nettaviser, lukkede Facebooksider osv. for å «dokumentere» påstandene han retter mot enkeltpersoner.

Leserne av Søderlinds innlegg i aviser og på NRK har derfor ingen mulighet til å kontrollere om påstandene er korrekte. Påstandene er så drøye at de hører hjemme i PFU. Vi vet at mediene i Norge er selektive i sin omgang med hva de vil  publisere. Vi vet også at det er Søderlind som får publisert angrepene mot enkeltpersoner, ikke de han angriper. Ja, de har tilsvarsrett, men som var tilfellet i Dagsnytt 18. den 27. desember var ingen av de navngitte personene invitert til å delta. Det er selvfølgelig ikke Søderlinds ansvar å invitere folk til Dagsnytt 18, men det er Søderlinds ansvar å ikke omtale personer som ikke er til stede. I hvert fall når han presenterer seg som rådgiver i HEF.
De fleste av lytterne vil da tro at han snakker på vegne av HEF.

Søderlind bruker også twitter til å spre løgner og usannheter om de samme enkeltpersonene. Twitter er også en lukket plattform med mange følgere.

 Søderlind skriver i VG i oktober 2018:

«Og at de som er på ytterpunktene av den («hesteskoen») med sine autoritære, ja sågar totalitære trekk dermed er nærmere hverandre enn de er det politiske sentrum. Slik blir nazister og stalinister om ikke brødre, så alle fall slektninger».

Videre:
«Som man formodentlig merker ved at de samme navnene går igjen, er hesteskomiljøet foreløpig ikke stort. Men det er verdt å minne oss om at vi kjenner hesteskoformen også fra en annen gjenstand: Magneten. Hesteskoen tiltrekker seg folk, og en nylig episode tyder på at de får gjennomslag».

Episoden Søderlind viser til er et bilde av 4 mennesker rundt et kafebord i Trondheim. Søderlind var ikke til stede og vet derfor ikke hva disse fire snakket om.

Hvordan er dette forenlig med å ha en ansatt i HEF som går til direkte personangrep mot mennesker som nettopp benytter seg av ytringsfriheten som HEF har som en av sine fanesaker?

Jeg lurer på om det Søderlind bruker sin ytringsfrihet til er å snakke på vegne av Human- Etisk Forbund?

Er påstandene Søderlind kommer med Human-Etisk Forbunds offisielle politikk? Altså i motsetning til hva  HEFs omtaler seg selv som? Har Søderlind mandat fra HEF når han offentlig sjikanerer og tillegger mennesker meninger de ikke har og det er snakk om grove påstander. Om injurierende påstander. Han nærmest advarer oss mot enkeltstående navngitte personer.

Søderlind har fått mulighet til å bedrive sjikane gjennom flere år uten at HEF har reagert.

Dersom Sørderlinds påstander er omforent med den politikken og retningslinjene HEF fører bør HEF offentlig forsvare påstandene Søderlind gjentatte ganger forfekter i ulike fora. Dersom Søderlinds påstander ikke er forenlig med retningslinjene til HEF bør Søderlind få sparken fra jobben som rådgiver i HEF.  Så enkelt er det.

Noe som også er enkelt er at jeg på bakgrunn av overnevnte, skal hindre at kirkeskatten min går til en ansatt i HEF som offentlig presenterer seg som «rådgiver» i Human-Etisk Forbund, og som offentlig angriper personer som Human-Etisk Forbund burde omfavne.

Forrige artikkelÅrskavalkade 2018(1): Kampen mot krig og for frigjøring
Neste artikkelUSA har begynt tilbaketrekking fra Syria