Til kamp for Stølsheimen

0
Fra Bergen og Hordaland Turlags støttedemonstrasjon for Stølsheimen 11. november 2018. (Foto: Bergen og Hordaland Turlag, André Marton Pedersen)

Kan bli rasert av Norges hittil største vindkraftanlegg.

Norsk Vind Energi As vil rasere for alltid det vakre naturområdet Stølsheimen i Hordaland med Europas største landbaserte vindkraftverk. Det planlegges 300 vindturbiner av inntil 250 meters høyde, hundre meter høyere og hundre flere enn på Fosen, det største og mest naturødeleggende vindprosjektet i Norge til nå.

Dette skriver Jan Herdal oljekrisa.no, og han fortsetter:

«Blant de som går til kamp mot de vanvittige planene i Stølsheimen er Bergen og Hordaland Turlag:  – Vi er sjokkert. Stølsheimen er et utrolig viktig friluftslivsområde for flere tusen besøkende hvert år, sier leder Helene Ødven, som er tydelig på at turlaget sammen med andre gode krefter vil kjempe for å ta vare på Stølsheimen.

For hver vindkraftturbin trengs det ca. 800 meter anleggsvei og en oppstillingsplass på 42 x 20 meter. Utbyggingen vil føre til meget store inngrep i landskapet med store sprengninger, deponi og brede grusveier. To av hyttene til Turlaget, Skavlabu og Vardadalsbu, og milevis med T-merkede løyper vil omfattes av utbyggingsplanene.

540 mennesker deltok i en støttemarsj arrangert av turlaget 11. november.

Også Naturvernforbundet i  Hordaland går imot at Stølsheimen skal forvandles til et industriområde med vindmøller og veianlegg av ufattelige dimensjoner. Videre er de kritiske til andre tilsvarende anlegg. – Det er ikke bærekraftig å ødelegge urørt natur, som vi får stadig mindre av, og som er avgjørende for å stanse tapet av biologisk mangfold, skriver forbundet.»

Kommentar:

Den massive og destruktive vindkraftutbygginga i Norge får lov til å selge seg inn som det av «det grønne skiftet» og «overgang til miljøvennlig energi». Men den er alt annet. Dette er sterke kapitalgruppers rovdrift på norsk natur. Det har ikke minst Odd Handegård vist gjennom sine velinformerte og grundige artikler.

BlackRock og Google

Vindkraftparken Tellenes ble i fjor solgt til et investeringsfond forvaltet av giganten Blackrock, og Google har inngått avtale om å kjøpe hele kraftproduksjonen av anlegget fra slutten av 2017 til 2029.

Dette skrev E24. Det handler om at Lund kommune har solgt Tellenes vindpark.

Lokalpolitikere er over seg av begeistring for gigantenes innmarsj i norsk vindkraft. Men norsk vindkraft er 50% statssubsidiert. Altså er det skattebetalerne som skal betale halvparten at BlackRocks og Googles satsing.

– Halvparten av regningen for vindmøllene må vi betale via skatteseddelen, sier professor i energiøkonomi, Torstein Bye til NRK.

– I dag er det sånn at kraftprisen i markedet er 30 øre per kilowattime. Å bygge ut en vindmølle koster 50-60 øre per kilowattime. Halvparten av regningen for en vindmølle må vi altså betale via skatteseddelen, sier Torstein Bye.

Han mener både kommuner og skattebetalere vil tape på vindkraftutbygging.

– Problemet er at det ikke er de som bruker energi som må betale. Det er vi som betaler skatt som må betale, sier han.

Det er på tide at det skapes en folkebevegelse mot kapitalkreftenes rasering av norsk natur og avsløre «miljø»argumentene deres for det de er: markedsføringstriks. Naturvernforbundet i Hordaland går i spissen.

 

Klikk her for å være med på å styrke den kritiske og uavhengige journalistikken.

Forrige artikkelTolfas renessanse – eller hvordan drive samfunnsbygging i en italiensk landsby
Neste artikkelTrump gir blaffen i at saudierne slaktet Khashoggi – våpenmilliarder viktigere
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).