SJ klager på at Go-Ahead fikk tilslaget på Sørlandsbanen

0
London Midland er en del av Go Ahead-gruppa som har fått tilslag på kontrakten for blant annet Sørlandsbanen. Shutterstock.

Av Erik Plahte.

Som de fleste sikkert har fått med seg, vant det britiske storkonsernet Go-Ahead anbudskonkurransen om enerett til persontrafikken på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen, foran konkurrentene NSB og svenske SJ.

Ifølge anbudsdokumentene skulle kvalitet telle 60% og pris 40%. Men Jernbanedirektoratet hevder at det var så liten forskjell i kvalitet mellom de tre konkurrentene at prisen ble avgjørende. Og der lå Go-Ahead lavest, med et årlig tilskudd fra staten på 150 millioner, mot ca 180 millioner i tilbudene fra NSB og SJ.

Nå har SJ klagd på avgjørelsen

SJ hevder at det var deres tilbud som hadde høyest kvalitet og derfor burde ha blitt valgt. Ifølge anbudsdokumentet skulle tilbudet fra Go-Ahead ha blitt avvist fordi prisen var svært lav eller taktisk prisa sammenlikna med ytelsen, og anbudet bryter med anskaffelsesregelverket, skriver de i klagen.

«For SJ Norge fremstår det også som et paradoks at Jernbanedirektoratet aksepterer å legge til grunn for evalueringen av tilbudene at den leverandøren som vurderes å være dårligst på kvalitet, skal ha den klart høyeste trafikkveksten på enkelte linjer», skriver SJ videre i sin klage til Jernbanedirektoratet.

Klagen ble levert inn rett før klagefristen gikk ut mandag 29. oktober. SJ skrev i klagen at «SJ Norge opplyser for ordens skyld at det vil være i strid med kravet til en rettferdig konkurranse og prinsippet om gjennomsiktighet om Jernbanedirektoratet velger å signere kontrakt før klagen er besvart og SJ Norge har hatt rimelig tid til å vurdere svaret». Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet sier til Aftenposten samme dag at de allerede har vurdert klagen og konkludert med at den ikke gir grunnlag for å la være å undertegne kontrakten med Go-Ahead. Klagen blir nå behandlet på vanlig måte, og en konklusjon vil trolig foreligge i løpet av 14 dager, skriver Jernbaneverket på sin hjemmeside.

Tirsdag 30. okt kl 12 ble kontrakten med Go-Ahead undertegna. Dette virker temmelig arrogant, og kan komme til å koste staten dyrt dersom SJ skulle velge å saksøke Jernbanedirektoratet og kreve erstatning.

Politisk styrt anbudsprosess

Det lukter vondt av anbudsprosessen, skrev jeg i innlegget «Reven er sluppet inn i hønsegården». Det er en oppfatning jeg ikke er aleine om.

– Ut fra oppsplittingen av NSB og etableringen av Norske Tog og Entur, samt overføringen av disse selskapene og Mantena til Samferdselsdepartementet, var det ikke mulig å la NSB vinne, sa forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund til Fri Fagbevegelse, og fortsatte: – Vi kan ikke se at dette er noen annet enn avtalt politisk spill, basert på politisk ideologi. Det virker usannsynlig at dette har vært en redelig konkurranse.

En sannsynlig forklaring er at de blåblå ikke ville gi kontrakten til NSB siden det ville sette hele konkurranseutsettinga i et merkelig lys. Hvorfor prøve å privatisere når NSB er best? Siden NSB og SJ lå ganske likt både på pris og kvalitet, kunne de heller ikke la SJ få kontrakten. Det ville være for grovt overfor NSB. Da stod Go-Ahead igjen, men med helt elendig kvalitet på de strekningene de trafikkerer i Storbritannia. Hvordan kunne de da velges når kvalitet skulle telle 60%? Ganske enkelt ved at Jernbaneverket så bort fra hva selskapene hittil har levert og la vekt på deres fagre løfter. Ikke gjør dette hjemme, som det heter en populær programserie på NRK TV, hvis du skal kjøpe bruktbil eller hyre noen til å pusse opp badet.

Forrige artikkelJair Bolsonaro, kallad ”Tropikernas Trump” vann presidentvalet i Brasilien
Neste artikkelDrømmer roboter om elektriske sauer?