Drømmer roboter om elektriske sauer?

17
Robotkelnere på en restaurant i Shanghai. Shutterstock.

Roboter skal bygge roboter i Kina

Det neste teknologiske spranget der roboter kan bygge roboter er i ferd med å bli tatt i Kina. Det er det multinasjonale selskapet ABB med hovedbase i Sveits som skal bygge en fabrikk i Shanghai for å gjøre akkurat dette. Fabrikken skal koste rundt en milliard norske kroner og blir den første i sitt slag i verden – og den blir kalt framtidsfabrikken. Det er planlagt åpning i 2020.

Fabrikken vil bli utstyrt med ABBs YuMi-robot, en robot med to armer, men ikke noe hode. Den har «hender» som skal ha svært avanserte gripefunksjoner.

«Shanghai er blitt et vitalt senter for avansert teknologisk ledelse, for ABB og for verden,» sier toppsjef Ulrich Spiesshofer i selskapets pressemelding.

ABBs robot YuMi. Illustrasjon: ABB.

Veksten i produksjonen av industriroboter er svært rask. Fra 2016 til 2017 økte den globale produksjonen med 29 prosent, sier The Robot Report.  I Kina økte salget av roboter med 58 prosent mot 6 prosent i USA og 8 Prosent i Tyskland. Når det gjelder robottettheten i industrien, altså antall roboter per 10.000 ansatte, så ligger Sør-Korea i spiss og Kina ligger på 15. plass. Med den veksttakten Kina har på robotisering, vil landet bevege seg raskt mot toppen av denne lista også. Men denne måten å telle på sier ingenting om det totale antallet roboter i industrien. Siden 2016 har Kina hatt flere installerte roboter i industrien enn noe annet land. Det er særlig området rundt Yangtse-deltaet som er Kinas senter for robotindustri med Shanghai som den ledende byen.

Den helrobotiserte fabrikken er altså ikke lenger sci-fi, men vi har fortsatt ikke noe svar på Philip K. Dicks spørsmål fra romanen av samme navn: Drømmer androider om elektriske sauer?

Eller mer jordnært: hva skjer med profittraten nå det blir standard at roboter bygger roboter med svært lite innslag av menneskelig arbeid?

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Fredrik Fredrik says:

  De er god å ha i konkurransen, og de kan nok produsere både det ene og det andre for en billig penge, men ny kapital produserer de ikke.
  Dette er kapitalismens store dilemma. De undergraver sitt eget eksistensgrunnlag.

 2. Avatar for steigan steigan says:

  Helt enig. Roboter produserer ikke merverdi. De kan gi profitt til de første som tar dem i bruk gjennom konkurranse. Men når de blir standard er det ikke så greit å holde profitten oppe. Derfor tror jeg vi vil få se mer av at arbeidere blir utstyrt med robotiserte eksoskjeletter.

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Roboter kjøper ikke kjøleskap, men arbeidere kjøper kjøleskap.
  I utgangspunktet høres det ut som om robotisering (pga stigende arbeidsledighet) vil kunne føre til at konsumet i samfunnet blir for lavt i forhold til den totale produksjon av varer. Men robotisering vil nok også føre til synkende varepriser. Men det kan igjen bety lavere lønnsomhet enn først antatt.

  Så har vi dette med utvinning og fremstilling av de komponeter og materiealer som robotene består av, disse komponenter og materialer må også bli produsert.
  I tillegg til dette bruker robotene strøm, og denne strøm må komme fra et eller annet sted.
  Det mest skremmende er hvis jordbruksareal brukes til produksjon av bioenergi samtidig som stadig flere arbeidsledige ikke lenger har råd til å kjøpe mat i konkurranse med produksjon av bioenergi.

 4. Avatar for baluba baluba says:

  Jeg hadde heller sett for meg konseptet: Griser skal fore griser. Det må bli den norske utgaven?

 5. Avatar for Hammer Hammer says:

  Ja det er riktig at automasjon og robotisering ikke produserer merverdi (grunnlaget for at kapitalen øker gjennom arbeid) og at dette utstyret i en kort tidsperiode, vil kunne gi økt fortjeneste på grunn av redusert produksjonstid på produktene. Konkurrentene vil måtte ty til liknende tiltak for ikke å bli slått ut av markedet og effekten av den nye produksjonsteknologi forsvinner og vi er tilbake til den gjennomsnittlig samfunnsmessig produksjonstiden. Men det er flere tiltak som kan gjøres for å opprettholde profitten: Monopolisering. Ferre ansatte som gir høyere arbeidsledighet som igjen gir muligheter for å presse ned lønna på det manuelle arbeidet som må gjøres. Ta i bruk kvinne- og barnearbeid. Tvinge lønningene så lavt at arbeidsfolk må ta flere uavhengige jobber for å overleve.
  Beskytte seg med toll. Flytte produksjonen til lavkostland. Intensivt forskning for å drive frem nye og enda mer effektive produksjonsmidler, noe alle gjør. Men ingen ting av dette er egentlig noe nytt, Marx skrev utførlig om denne prosessen i det første bindet om Kapitalen, mekaniseringen av industrien. Det er heller ikke noe galt i å utvikle produktivkreftene, det skjer i våre samfunn uavhengig av den menneskelige viljen. Utfordringen er: Å legge denne utviklingen under menneskets vilje og den samfunnsmessige fordelingen av produksjonsresultatet. :thinking::muscle::coffee::cake::panda_face:

 6. Avatar for Hammer Hammer says:

  Til både ABC og Knut A Lian: Omfattende bruk av automasjon og robotisering i et samfunn styrt av borgerskapet, vil føre til stor arbeidsløshet og dermed økende fattigdom, sult og død. Alle historiske erfaringer viser oss det. Det er ingen prinsipielle forskjeller mellom robotisering av industrien og mekanisering av industrien, virkningen blir den samme. Borgerskapet, under 2% av folket er på ingen måte blitt mer humane enn det var i England for 180 år siden. Den grunnleggende motsetningen mellom arbeidsfolk og kapitalister/borgerskap er blitt sterkere enn den var i England i 1840. Denne motsetningen er uforenlig og kan ikke løses under borgerskapets styre. Men den kan løses ved å fjerne borgerskapet som samfunnsklasse, legge utviklingen av industrien under samfunnskontroll og fordele verdiskapingen ut til alle av samfunnets medlemmer. I dag ser vi hvordan automasjon og robotisering skaper omfattende fattigdom og elendighet i USA og EU, her i Norge får vi den samme utviklingen. Det er bare en myte at denne utviklingen skaper en rekke nye arbeidsplasser i store mengder. Noen få nye felt dukker opp men erstatter ikke på noen måter alt som går tapt. Vi kan prøve å konfrontere politikerne, kreve et entydig og klart svar av dem: Hvor, i hvilke områder av landet og i hvilke fag, skal alle disse nye arbeidsplassene komme? Får vi et tydelig og overbevisende svar! Selvfølgelig ikke! Antallet uproduktive mennesker øker kraftig og den borgerlige staten gjør alt for å skjule det som skjer. Automasjon og robotisering fører også med seg at utdanningen/kunnskapsnivået for å håndtere produksjon synker. Ingeniøren og forskeren blir proletarisert, gjort til en billig vare med lav lønn. :thinking::thinking::fire::muscle: På tide med litt opprør?

 7. Avatar for Hammer Hammer says:

  Et av problemene ved diskusjonen rundt kunstig intelligens er hvordan den påvirker den evolusjonære (biologiske) utviklingen hos oss mennesker. Det er dessverre altfor mange av oss som synes det er så flott og lettvint å bruke denne teknologien. Og det er sikkert riktig. Men det er også en del å tenke på når det gjelder konsekvensene: Fedme, muskelsvinn, dårlig syn, isolasjon, innadvendt, ekstremt individualistisk, en mengde psykiske lidelser, mangelfullt bruk av alle våre medfødte sanser og redusert hjernemasse/kapasitet. Finnske forskere mener de kan påvise at vi mennesker er blitt “dummere” en de menneskene som levde for flere titusener år siden. Menneskene som bor i det indre av Amazonas (innfødte indianere), menneskene i det indre av Papua Ny-Guinea må skjerpe alle sine medfødte sanser, lære nye ting om muligheter og farer hele tiden for å kunne overleve. Sansene til disse menneskene er utsatt for evolusjonæret stress og dermed ligger muligheten for evolusjonæ utvikling. Ja, jeg er klar over at evolusjonære (sprang) tar som regel lang tid før de har festet seg. Men evolusjonen beveger seg ikke i en bestemt retning, den tilpasser seg bare. Vi har altså muligheten til å bli dummere! :thinking::wink::coffee::cake::panda_face:

 8. Ja det var vel litt av det jeg mente med å vise det bildet. Om disse robotene får uhemmet “tenke selv” og bygge nye og forbedrede roboter i en verden med stadig større ressursknapphet, da vil de nok etter hvert finne ut at de gamle utrangerte, organiske, ex-arbeidende, kjøleskapskjøpende, ressurssløsende arbeidsenhetene/menneskene kan fases ut av ren nødvendighet. La oss inderlig håpe disse forblir hodeløse slik som de som nevnes i artikkelen, ellers kan vi fort få en form for evolusjon vi etter all sannsynlighet ikke vil ha.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

9 flere kommentarer

Deltakere