Reven er sluppet inn i hønsegården

0
Fotomontasje - kilde Shutterstock

Av Erik Plahte.

Det britiske selskapet Go-Ahead vant anbudskonkurransen om enerett til å kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen i ti år fra 15. desember 2019, i konkurranse med NSB og svenske SJ. Med dette har internasjonal storkapital fått etablere seg i norsk jernbane.

– Alle tre hadde svært gode tilbud. Kvalitet skulle telle 60 prosent og pris 40 prosent. Det var marginale forskjeller på kvaliteten som ble tilbudt. Til slutt ble pris avgjørende, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik til Stavanger Aftenblad 17. okt.

Det er ikke akkurat kvalitet på tjenestene Go-Ahead er kjent for. Mange medier har vist til en forbrukerundersøkelse gjennomført av det britiske forbrukermagasinet «Which?» som Go-Ahead ikke kommer særlig godt ut av. Rangeringene til Go-Ahead-selskapene er virkelig elendige. I to ulike rangeringer tilhører de fem lavest rangerte selskapene Go-Ahead. Kommunikasjonssjef Ulrika Mebius i Go-Ahead prøvde å avvise kritikken med vage hentydninger til andre undersøkelser der selskapet skulle gjøre det bedre.Den viktigste av disse er National Rail Passenger Survey (NRPS) fra våren 2018 utført av Transport Focus, som omtaler seg som «the independent transport user watchdog» og støttes av det britiske samferdselsdepartementet. Her ligger det enormt med data på hvert enkelt jernbaneselskap og det britiske jernbanenettet som helhet. Det sier litt om Go-Ahead at tre av de fem selskapene som får lavest rangering er deres. Undersøkelsen viser også hvor misfornøyd britene er med jernbanen og hvor elendig det står til. Nesten alle jernbaneselskapene får dårligere rangering enn i 2017, og det er knapt framgang på noe område.

På den andre sida er NSB og Ruter de to norske transportselskapene som styrka sitt omdømme mest fra 2017 til 2018, ifølge omdømmemålinga RepTrak Norge.

Framtida er ikke bare lys for Go-Ahead. Nylig mista de kontrakten på linjenettet West Midlands omkring Manchester. Med god grunn, skal vi tro NRPS. Go-Aheads West Midlands Trains ligger helt i bunnskiktet når det gjelder generell tilfredshet, pris i forhold til ytelse, punktlighet, fulle tog, service på stasjonene og hvor godt selskapet håndterer forsinkelser.

Et Go-ahead-tog fra Southern rail. Shutterstock.

Samferdselsdepartementet i Storbritannia vil også lyse ut ny anbudskonkurranse på en rekke jernbanestrekninger i Kent som Go-Ahead og franske Keolis har drevet sammen under navnet Southeastern og med enda dårligere omdømme enn West Midlands. (Web Financial Group 23.10)

Det lukter vondt av anbudsprosessen

Persontrafikkdirektør i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland, bød på klarere tale enn Kirsti Slotvik.

– Vi har ikke skjelt til de britiske erfaringene da vi valgte Go-Ahead. Det vi må legge vekt på, er hva de lover oss i tilbudet de kommer med. Det at de har fått dårlig kritikk i andre land, har ikke spilt inn i den forstand. Selskapet har kommet med omfattende lovlander om god kvalitet på tjenestene, sa han (Klassekampen 19. okt).

Dette er ikke sant. De har sjølsagt vært klar over Go-Aheads elendige omdømme, men valgte å se bort fra det. I stedet legger kontrakten med Go-Ahead vekt på at konsernet er en stor tog- og bussoperatør som er etablert i flere land. Go-Ahead sier dette rett ut.

Hjemmesidene til Go-Ahead er sjølsagt fulle av vakre ord om sosialt ansvar og kvalitet i alle ledd, i skarp kontrast til hva de virkelig leverer. Hvis Jernbanedirektoratet bare har lagt vekt på slike uforpliktende formuleringer, er det ikke rart at de bare fant marginale kvalitetsforskjeller på anbyderne.

Kriteriet at kvalitet skulle telle 60% og pris 40% var åpenbart bare skuebrød. Prisen skulle være avgjørende. Alt tyder på at dette var en politisk beslutning Jernbanedirektoratet måtte følge. Det var økonomien som skulle telle, og de blåblå ville ha inn et stort, internasjonalt konsern. Jernbanedirektoratet gjorde som de fikk beskjed om og slo til på det billigste anbudet. Så ble det opp til dem å finne en plausibel forklaring på hvorfor de så bort fra kvalitetskriteriet.

Så lett var det altså å frata NSB en strekning som de har trafikkert siden banen ble bygd stykkevis mellom 1872 og 1944.

Det lille som er sluppet ut om økonomien i anbudene er delvis sjølmotsigende og umulig å vurdere. Jernbanedirektoratet holder disse kortene tett til brystet.

Go-Ahead sikter høyere

Konsernet har slett ikke tenkt å nøye seg med Sørlandsbanen. Selskapet er klar til å legge inn anbud på andre strekninger. Direktør i Go-Ahead Nordic, Magnus Hedin, sier til E24 at det er mye penger å tjene på norsk jernbane, men at det er rundt de store byene de store pengene er å hente.

– Vi har en langsiktig strategi om å vokse i hele Norden, sier kommunikasjonssjef Ulrika Mebius i Go-Ahead Nordic til Stavanger Aftenblad 17. oktober. Det er feil å si at vi er inne i dette for å hente ut kortsiktig profitt, fortsatte hun. Selvsagt. Konsernet legger ikke skjul på det er langsiktig profitt og ingenting annet som er målet for virksomheten. «Our strategy is to increase the profitability of our existing business while growing the Group to deliver sustainable shareholder value», skriver de rett ut.

NSB har derimot et samfunnsansvar: «NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for eier og samfunn, gjennom å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods.»

Go-Ahead har 28 000 ansatte og 22 % av persontrafikken på tog i Storbritannia. De driver også en lang rekke busslinjer og er også i ferd med å etablere seg i Tyskland, Irland og Singapore. Siste regnskapsår hadde selskapet en profitt før skatt på 146 millioner pund, 6,5% høyere enn året før. Den norske kontrakten er et skritt videre mot målet om 15% profitt innen 2022 og sørger for at konsernets årlige inntekt øker med 70 fra 250 millioner pund, skriver Go-Ahead i en pressemelding 17. okt.

Usikker framtid for jernbanepersonalet

Go-Ahead vil overta jernbanepersonalet fra NSB, som vil få beholde gjeldende tariffavtale, men bare fram til neste hovedoppgjør i 2020. Ingen vil miste jobben, forsikrer Magnus Hedin. De vil opprettholde bemanningen, iallfall inntil videre, skriver E24 17. oktober. Hedins løfte er ikke mye verdt. Norsk Jernbaneforbund og Lokomotivmannsforbundet står foran store utfordninger.

– Vi aner for eksempel ikke hvilken arbeidstakerorganisasjon det nye selskapet vil melde seg inn i. Det har mye å si for hvilken tariffavtale som skal framforhandles. Vår oppgave blir å arbeide for at de ansatte beholder sine lønns- og arbeidsbetingelser. Det blir tøft nok. Vi vet hvilke slag engelsk fagforening har tapt, sier Jane Sætre, leder for Jernbaneforbundet.

Internasjonal storkapital står bak Go-Ahead

De to største eierne i Go-Ahead er Standard Life Investments Ltd. og Threadneedle Asset Management Ltd. med hhv 9% og 8,44% andeler. Oljefondet er sjuende største eier med en andel på 1,14%.

Standard Life Investments Ltd er Europas nest største holdingselskap og forvalter 670 milliarder pund. De største eierne av Standard Life er Mitsubishi og Lloyds. Lesere av steigan.no vil være godt kjent med de amerikanske forvaltningsselskapene Fidelity, Vanguard og BlackRock som også er blant de 10 største aksjonærene.

Threadneedle Asset Management Ltd. er et holdingselskap som holder til i Luxembourg og som er heleid av det amerikanske investeringsselskapet Ameriprise Financial Inc. Og hvem andre er det som har de største aksjepostene her enn Vanguard, BlackRock, State Street, Fidelity og Oljefondet (Norges Bank).

Nå er NSB fratatt drifta av Sørlandsbanen. Snart står slaget om Dovrebanen og Nordlandsbanen. NSB er et veldrevet, norsk, statseid selskap med et samfunnsansvar og et solid årlig overskudd. I stedet har de blåblå sluppet inn et konsern som er kontrollert av de største, mest grådige og rovgriske kapitalkreftene. Reven er sluppet inn i hønsegården og har tenkt å bli der. Den har alt snappa ei høne. Det kan ta tid å jage den ut igjen. I mellomtida er det opp til alle oss andre som vil forsvare jernbanen som en viktig, samfunnsmessig kontrollert infrastruktur, å hindre at reven spiser flere.

Les:

Det stormer rundt jernbanen og NSB

Privatisering av jernbanen – forberedt av Ap, gjennomføres av de blå

Jernbanereformen – en studie i Arbeiderpartiets tåketale om privatisering

Forrige artikkelDet tyske topartisystemet har brutt sammen
Neste artikkelNobelprisen er en iscenesatt virkelighet som oppfordrer til å stoppe voldtektene men fortsette krigen