Kurderleder: – Enhver som krysser Eufrat vil møte samme skjebne som Daesh!

2
Kurderlederen Salih Mohamed.

Lederen for den kurdiske organisasjonen PYD, Salih Mohamed, tvitret 15. oktober 2018: «Anybody try to attack our liberated areas will face the same fate as DAESH.”

Dette kom som et svar på at Syrias utenriksminister Walid al-Moualem hadde uttalt at «Etter Idlib er vårt neste mål øst for Eufrat,» og tilføyde at «dette området som alle deler av Syria må komme tilbake under Syrias suverenitet.»

Utenriksminister Moualem sa at den syriske hærens framtidige operasjoner etter Idlib vil være å frigjøre området øst for Eurfrat. Han sa at tilstedeværelsen av utenlandske tropper øst for Eufrat er et brudd på internasjonal lov og direkte i strid med fredsprosessen.

Almasdar News skriver at under et nylig møte mellom den sivile delen av SDF, Syrian Democratic Council, og den syriske regjeringa så har sistnevnte sagt at de amerikanske og franske troppene må trekkes ut av det området SDF administrerer. Dette kravet ble møtt med protester fra SDC, skriver nyhetsbyrået, fordi de er avhengige av USA for militær støtte og beskyttelse i det nordøstlige Syria.

Nyhetstjenesten Kurdistan24 skriver at deres korrespondent hadde spurt Mouallem om den syriske regjeringa ville godta det kurdiske folkets rettigheter i den nye grunnloven og om det ville bli autonomi for kurderne i nord. Til det hadde Mouallem svart at han ville understreke at «våre kurdiske brødre er borgere som alle andre i Syria» og at det ikke var hans oppgave å kommentere hvordan grunnloven vil bli. Det er et arbeid som ligger til den komiteen som jobber med grunnloven. Han sa også at han ikke kunne uttale seg om politikken til Syrias framtidige regjering. Det må avgjøres av Syrias innbyggere og de partiene som blir valgt.

Det er litt vanskelig å tolke Mouallems uttalelser som konfronterende, slik Kurdistan24 har gjengitt dem, men kurderlederen Salih Mohamed valgte altså å gjøre det og samtidig true med å nedkjempe den syriske hæren dersom den prøver å kontroll over området øst for Eufrat.

Midtøsten-ekspert og britisk journalist med mange opphold i Syria og Israel bak seg, Jonathan Spyer, holdt foredrag i Oslo 16. oktober 2018, og ble intervjuet av Thomas Vermes fra ABC Nyheter. Spyer sa til ABC Nyheter:

– Uten amerikansk støtte hadde ikke kurderne hatt dette territoriet. Og uten samarbeidet med kurderne, kunne ikke USA ha operert som de gjør i Syria.

Dette triangelet som utgjør over 25% av Syrias territorium inneholder det meste av Syrias olje- og gassforekomster, de viktigste jordbruksområdene og vannressursene.

Den amerikanske brigadegeneralen Leah Lauderback, som inntil nylig var etterretningssjef for Operation Inherent Resolve, forklarte tidligere i oktober 2018 hvorfor det er viktig for USA å hindre Syria i å ta tilbake kontrollen over sine egne energiressurser. De kan nemlig brukes til å finansiere gjenoppbygging.

Det burde være nokså opplagt at et fritt og uavhengig Syria ikke kan tåle en okkupant å ta seg slike rettigheter på syrisk jord, og at Syrias militære styrker vil måtte ta kontrollen også over den nordøstlige delen av landet.

Den eneste grunnen til at kurderlederen Salih Mohamed kan true med å utslette de syriske styrkene er at han mener å ha det amerikanske flyvåpenet i ryggen. Men USA opprettholder en ulovlig okkupasjon i Syria, fullstendig i strid med folkeretten og FN-pakten. Det blir ingen fred i Syria så lenge det er slik.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. AnneBrit says:

    Bli hentet med helikopter?

  2. AA42 says:

    Det er vel ikke så overraskende at Salih Muslem tvitrer som han gjør, som svar på den syriske utenriksministerens trussel om å komme over Eufrat og jage dem ut? All den stund de fortsatt er i forhandlinger. Walid al Moualem demper seg jo også i intervjuet med Kurdistan 24: - deres korrespondent hadde spurt Mouallem om den syriske regjeringa ville godta det kurdiske folkets rettigheter i den nye grunnloven og om det ville bli autonomi for kurderne i nord. Til det hadde Mouallem svart at han ville understreke at «våre kurdiske brødre er borgere som alle andre i Syria» og at det ikke var hans oppgave å kommentere hvordan grunnloven vil bli. Det er et arbeid som ligger til den komiteen som jobber med grunnloven. Han sa også at han ikke kunne uttale seg om politikken til Syrias framtidige regjering. Det må avgjøres av Syrias innbyggere og de partiene som blir valgt". Dette er jo i tråd med kommentarer som Salih Muslem tidligere har kommet med, og som jeg la ut i et tidligere innlegg. Det virker imidlertid som at Pål ypper til krig her, når han utlegger Muslem til at han “truer med å utslette de syriske styrkene”. Og når det gjelder Jonathan Spyers syn på krigen der, så tegner han vel et mye mer sammensatt bilde enn den forenklingen som Steigan.no har stått for over flere år nå?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere