KRF vil ikke ha noen gransking av velferdskutt de har støttet

1
Ved en feil er det her kommet inn et bilde av Kristus som driver pengevekslerne ut av tempelet, malt av Giandomenico Tiepolo. Det skulle ha vært et bilde av Knut Arild Hareide som stemmer for fariseerne. Vi beklager.

Først sikret KrF flertall for regjeringens kutt i 15 ulike velferdsordninger. Så forhindret de SVs forslag om å undersøke konsekvensene for de uføre, syke og fattige som ble rammet. Dette skriver ABC Nyheter. Nettavisa fortsetter:

«I forbindelse med trontaledebatten forrige uke foreslo SV at Stortinget skal be regjeringen undersøke konsekvensene for de som ble rammet av kutt regjeringen med hjelp fra KrF har gjennomført i 15 ulike velferdsordninger.

Torsdag i forrige uke stemte KrF for å forhindre Stortinget fra å få greie på virkningene av samtlige 15 kutt:

Kutt i bostøtte, uføretrygd, uføres barnetillegg, kjøpekraft for alderspensjonister, rettshjelpstiltak, overgangsstønad og andre ordninger.

KrF var selv med på å vedta velferdskuttene gjennom sitt samarbeid med Solberg-regjeringen.»

SVs forslag til vedtak finnes her. Så KRF støtter kutt i velferdsordningene og ser helst at verken Stortinget eller befolkninga i Norge får vite hva som blir følgene av slike kutt. I KRF-terminologi er det muligens dette som kalles «fariseeisk»?

Det har vært en smule forventninger på venstresida om hva KRFs holdning vil være framover etter Knut Arild Hareides landsmøtetale. Klassekampen kalte talen «historisk» og skrev at man ser «positivt på de nye politiske mulighetene talen åpner for.»

Vårt forslag er at man skrur ned forventningene noen ganske store hakk. KRF er KRF. De kommer aldri til å drive pengevekslerne ut av tempelet.

 

 

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. ABC says:

    KRF burde stå opp for sin politikk og konsekvensene av den samme:)

    Vi andre…

    ‘Wisdom consists of the anticipation of consequences.’

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere