Om å forstå det vi ikke forstår – Systemtenkning del II

9
Bjarne Berg Wig

Av Bjarne Berg Wig.

Finnes det en skjult krise som underbygger andre kriser?

Finne det en ”meta-krise”?

Svaret er: Tenkning som for lengst har gått ut på dato.

Første del av artikkelen finner du her.

Det finnes ingen erstatning for kunnskap. Og ekte kunnskap handler om å forstå virkelig verden som systemer  og dynamiske sammenhenger der  90% av informasjonen befinner seg under overflaten. Når vi bruker begrepet systemtenkning, består det av to ord: System – hvordan verden og vi faktisk fungerer, og tenkning – hvordan vi tenker om virkelig verden, det vil si våre mentale modeller.  Ordet system har mange ”fag”: systemdesign, systemteori, systemdynamikk, systems engineering,  systembiologi  og mange flere.

Det første vi må lære i systemtenkning, er å se sykliske sammenhenger (sløyfer) i stedet for enkle lineære årsak–virkning-sammenhenger. Mediene er fulle av slanketips som ikke virker (eller som faktisk gjør vondt verre). Og forklaring på hvordan noen slemme er skyldig i ett eller annet fælt.

Mange som føler at de ikke får gjort en god nok jobb føler at de er deres egen feil. Sannheten er at gode folk alltid taper mot et dårlig system. Når de fleste går på limpinnen her, er det både fordi hjernen 1) vår er  utviklet slik at den liker å «tro» på enkle forklaringer og 2) fordi tenkningen vi er trent opp i er preget av en lineær årsak–virking: «Når vi spiser mindre sukker, blir vi slankere.»

Hjernen vår er utviklet slik at den lynraskt lager en forklaring på noe. Hvis jeg for eksempel sier at ”de 1% mest intelligente mennene har en tendens til å gifte seg med mindre intelligente kvinner”, lager din hjerne lynraskt en tolkning. Kanskje noen feminister også reagerer med sinne fordi det er ”intelligente menn” og ”mindre intelligente kvinner”.  Men disse dataene har ingen ting med intelligens eller kjønn og gjøre. Et utvalg på 1% av befolkningen vil ha 99% sjanse for å treffe på resten. En intelligent kvinne vil ha 1% sjans for å treffe på en like intelligent mann!

Portvokterne av utdaterte mentale modeller

En kan ikke forklare vulkanutbrudd ved å se magma flyte nedover en fjellside. Vi må forstå geologi og jordskorpenes bevegelser, de indre kreftene som utløser dem. Slik er det også med samfunnet vi lever i – opp mot en dogmatisk forenklet og utdatert tenkemåte, trenger vi systemtenkning. Politikk er systemutvikling, men politikere med systemtenkning er svært, svært sjelden vare. Ofte er det motsatt: Å utvikle teorier og forsøke å observere fakta og forsøke å forstå de systemiske sammenhengene for å få dypere og mer helhetlig kunnskap blir ofte avvist mennesker som har en nærmest religiøst forhold til sine utdaterte mentale modeller. Jeg kaller dem portvokterne av utdaterte mentale modeller. De har funnes i alle tider. Også i stor grad i bevegelsene for frihet, likhet og broderskap og i bevegelsene for sosialismen. De er farlige enten de tilhøre høyre eller den såkalt venstresiden (en betegnelse som er i ferd med å gå ut på dato)

La oss se litt på Portvokternes agenda.

 • Markedsliberalister tror på markedet, konkurranse og prestasjonslønn, enda forskning viser at det svært ofte fungerer ødeleggende. 
Konkurranseutsetting av NSB er dyrt, byråkratisk og unødvendig. På samme måte som for eksempel Vinmonopolet, kan NSB bli både mye bedre og billigere totalt sett. Menneskene i NSB og Jernbaneverket er mer enn bra nok! Ved å frigjøre de enorme skapende ressursene som finnes blant ansatte og ledere, kan en hvilken som helst virksomhet bli såkalt ”verdensklasse”.
 • Et slående eksemplet på mangel på systemtenkning er dramaet som i noen år har utspilt seg utenfor vår egen stuedør med millioner av mennesker på flukt fra Midtøsten og Nord-Afrika.  Når flere allierte land bombet Libya for å «beskytte sivile» var det fra USA (med Hillary Clinton i spissen), Israel og andre en forlengelse av en mangeårig krigspolitikk som de facto har drept millioner og ødelagt store deler av Midtøsten. Når den rød-grønne regjeringen i sin tid valgte å gå aktivt inn som krigsmakt var det antakelig for enkelte et uttrykk for en mental modell der Norge representerer de «gode» og den velmenende humanismen fra Jonas Gahr Støre og Kristin Halvorsen. Det fantes sikkert vikarierende motiver hos noen som fikk godt betalte posisjoner etterpå (!), men de fleste politikerne og ledelse og i kirken og andre er ikke onde mennesker med vikarierende motiver. Problemet er at de lever med en utdatert tenkemåte og en forestilling om at vi representerer det gode.
  Som professor Terje Tvedt viser i sin bok ”Det internasjonale gjennombruddet” Norsk bistand er ikke primært en forlengelse av norsk misjonsvirksomhet. Norsk bistand er derimot en konsekvens av landets forhold til USA. Og bistand er ikke en konsekvens av noen norsk egenart, men har til gjengjeld lagt premissene for hvordan man i Norge i dag diskuterer innvandring og internasjonalisme.” (Bjørn Gabrielsen i DN 1.12.17)Libya var et samfunn og et system i endring med ulike strømmer av stammekonflikter kombinert med ulike politiske bevegelser for og imot mot Oberst Gaddafi. Likevel var det et 
samfunn med skoler, transport, butikker, sykehus. En faktisk fungerende stat. Kanskje den mest velfungerende i Afrika. Norge brukte i følge forsvaret 430 millioner skattekroner på å ødelegge infrastrukturen i denne staten. I følge Fedrelandsvennen raserte bombene anlegg som vannforsyning, elektrisitet, fjernsynsstasjoner, sykehus, skoler samt sivilt nabolag. Sett med systembrillene har vi brukt 430 millioner på å ødelegge et system det var mulig å leve i (med sine store mangler), til et system uten grunnleggende livsviktige funksjoner.  Mange velger faktisk flykte til en tryggere tilværelse.

Fornying av systemtenkning

Det fantes tider da arbeiderbevegelsen og den demokratiske og sosialistiske bevegelsen ble inspirert av systemtenkere som Hegel, Darwin, Marx og Engels, Antonio Gramsci og Albert Einstein.  Disse og mange andre teoretikerne danner også i dag et viktig bakteppe for systemtenkning. Vi må studere, utfordre og bygge videre på teorier fra tidligere systemtenkere.  Men det meste av jobben gjenstår. Verden og vår menneskeslekt trues av flere ”ville” problemer som krever millioner av systemtenkere og utvikling av ny kunnskap.

Vi kan dele problemer inn i tre. Ut fra hvor omfattende og dyp systemtenkning som trengs for å finne løsninger. Jeg kaller dem ”tamme”, ”halvville” og ”ville” problemer.

 • Et tamt problem er et problem man faktisk har kunnskap nok om hvordan man løser. Vi vet for eksempel mye om hvordan vi reduserer sykefravær ved å gjøre arbeidsplassen tilrettelagt for alle og utvikle et arbeidsmiljø der alle blir sett og verdsatt. Selvsagt er det utfordrende og krever dyktige lederskap og samarbeid med ansatte, helsepersonell, tillitsvalgte og verneombud. Likevel har vi kunnskap om systemet som helhet og sammenhengene for å utvikle et langsiktig godt arbeidsmiljø. 
Derfor kaller jeg det et tamt problem.
 • Et ”halvvilt” problem krever mer forskning og man har flere ubesvarte spørsmål. Et eksempel er god integrering av innvandrere. Man har mye kunnskap, men trenger å stille nye spørsmål og forske og prøve ut politikk som virker. Forskere, politikere, faglig tillitsvalgte, ledere i lokalmiljøer osv. En forutsetning er igjen å ikke la ”portvokterne” av utdaterte mentale modeller få dominere med sine trosbaserte løsninger.
 • Et vilt problem er de store grunnleggende spørsmålene som menneskeheten må løse hvis vi skal overleve som art. Kriger, miljøødeleggelser, fattigdom, og de mange millioner som mentalt havner i ensomhet og utenfor. (Det dør flere mennesker av selvmord enn i alle kriger og katastrofer til sammen).

En verden av systemtenkere

Her trenger vi 7 milliarder systemtenkere og helt nye politiske bevegelser – fornying av det poliske landskapet.  Det finnes en epidemi som er godartet og som kan utgjøre et håp. Nettbasert kommunikasjon der ungdom, vanlige arbeidsfolk, forskere og akademikere kan utvikle og dele kunnskap.

Men – da må vi ikke la portvokterne kontrollere dette mediet.

Da er vi i alvorlig trøbbel.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Gjør døren høy! Gjør porten vid! Så passerer vi portvokterne lett. Portvokternes viktigste virkemiddel er jo nettopp den trange porten som passerer gjennom en murvegg av politiske reguleringer. Gjennom konkurranseutsettelse på mer overordnede målsetninger, kan man ganske enkelt spasere rundt portvokterne. Da kan de fortsette å vokte sin egen virksomhet, mens den går nedenom og hjem som følge av at en systemtenkende konkurrent leverer en langt bedre løsning. Skolen er som sagt et godt eksempel. Hele grunnskolen er en murvegg. Man må til med slagbor og dynamitt for å lage et aldri så lite hull, og det er tvingende nødvendig at man kjenner noen på andre siden som kan fortelle hvor en kan drille. Utfordring av vedtatte og utdaterte sannheter forekommer aldri. Privatskoler der man kan gjøre ting på alternative måter blir bare til gjennom omfattende kameraderi/korrupsjon/networking, og selv da er man bastet og bundet av et virvar av lover og regler som egentlig fjerner alle muligheter til å skape et reelt alternativ til portvokternes skole. Portvokterne selv derimot, sender sine barn på diverse privatskoler som opererer og vedlikeholdes etter jungelloven. I den norske skolen lærer alle å gå dit portvokterne peker. Norsk skole er undertrykkende!

 2. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Når det gjelder skolen, så kunne mye ha vært gjort ved å innføre opptaksprøver, i stedet for avgangsprøver.
  Så hadde det vært mulig å få reell konkurranse, uten å dra inn trynekfaktor, dårlige lærerer og annet som kan ødelegge for en stakkar. Nabojenta og en ABC og litt tid var alt jeg trengte for å lære å lese. I internettets tid, trenger ikke de gode pedagogene være på skolen i det hele tatt.

  https://www.youtube.com/watch?v=eeEWPbTad_Q
 3. Om å forstå det vi ikke forstår

  • En høyst betimelig analyse av status quo . . . . . .

  connectthedots

 4. Avatar for baluba baluba says:

  Om å forstå det som tilsløres og helst ikke skal forstås:

  UiO, Det norske utdanningssystemets desidert største biragsytere til Propaganda og politisk korrekthet, ha rnå funnet ut at de vil få bort uengnede kandidater slik andre som SSB har klart å få til. He rgjelder det medisinstudiet og nrk artikkelen er slik:
  UiO vil endre opptakskriterium
  "Det medisinske fakultetet ved universitetet i Oslo vil endre opptakskriteria for medisinstudiet, skriv dagens medisin. Pordekan Ingrid Os foreslår ein kombinasjon av karakterar fra videregående skule som i dag pluss ein test om kandidaten er eigna. "

  Det var dagens medisin

 5. Gullgutten, sharkamov ( Skal uttalen av " v " skal vaere f ?)
  :medal_military: Maken til bra artikkel som du har oversatt paa Derimot.no,som ble lagt inn i gaar, skal man lete lenge etter.:scream: Aaaaa Pokal og gullmedalje

  “Den egentlige grunnen til demoniseringen av Russland”

  Ser at noen letter paa oyenbrynene over brilleglassene sine der inne.
  Well done. Takk saa mye.Tegningen var bra illustrasjon ogsaa.:trophy:
  Hvor mange artikler har du oversatt der inne egentlig,
  og hva betyr egentlig Sharkamov tro?

 6. ‘‘sharkamov’’ er kun en personlig ‘hyllest’ til konseptet bak det geniale [koaksiale] rotorkonseptet utviklet av russiske Kamov Design Bureau, helikoptertypen
  Kamov Ka-50 med typebetegnelsen ‘Chornaya Akula’ - eng.: ‘Black Shark’.
  Ergo - sharkamov…

  Ka-50%20coax

  (Kamov uttales med ‘f-ending’ på russisk - på norsk med distinkt ‘V’.)

 7. Avatar for paal paal says:

  Veldig bra artikkelserie. Jeg har forlengst tenkt i disse baner, og har iverksatt konkrete initiativer, f.eks:

  https://ytringsrett.net (foreløbig kun på test- og utprøvingsstadium)

  Så gjenstår det å få nytten av dette initativet forklart og formidlet, og at folk på egen hånd forstår potensialet. Kraften i dette vil vise seg bedre og hurtigere, dersom så mange hovedaktører som mulig installerer og drifter hver sin installasjon (ActivityPub-kompatible sosiale nettverksplattformer), at man også etablerer en enighet serveradministratorer i mellom om å praktisere ufravikelig og total ytringsfrihet innenfor norsk lov.

  På den måte kan vi komme “portvokterne” kraftig i forkjøpet, ved at nettverket svært hurtig vokser i antall medlemmer som støtter vern om ytringsfriheten. Portvokterne vil få det svært vanskelig, i det de ikke kan angripe en og en server, men må forholde seg til en felles ytringsfrihetspolicy som håndheves over flere servere i nettverk. Og de ulike delplattformer har kraftige verktøy for å luke ut medlemmer som notorisk forsøker å ødelegge nettverkene fra innsiden.

  Forestill deg hvordan f.eks MSM (fremtredende portvoktere) vil bli fullstendig tatt på sengen av et slikt nettverk. De vil ikke bli i stand til å komme med mottiltak, nettopp fordi de selv ikke ønsker å gi folket den type sosiale nettverk og ytringsfrihet som ActivityPub protokollen representerer. Med flere servere og medlemmer som kommuniserer fritt og sømløst på kryss og tvers av de ulike server, så etableres det et ytringsfrihetens immunsystem som vi per i dag ikke har.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere

Historisk kommentararkiv

9 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.