Protokoll fra generalforsamling i Mot Dag AS

0

Generalforsamlingen i Mot Dag AS ble holdt i Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, 16. juni 2018, kl 11.00.

Dagsorden for møtet var:

  1. Åpning og konstituering
  2. Valg av ordstyrer og referenter
  3. Årsrapport om virksomheten ved redaktør Pål Steigan
  4. Regnskap og tertialrapport
  5. Planer framover

 

  1. – 2. Åpning og konstituering

Styreleder Per-Gunnar Skotåm starter med å orientere. Det var ingen innsigelser mot innkalling eller det utsendte forslaget til dagsorden. Daglig leder Ivar Austbø og styreleder ble valgt til å signere referatet.

3. Redaktør Pål Steigan la fram politisk rapport og tall. Her ble også planene framover skissert. Foredraget er publisert på nett.

Aksjonærene kommenterte rapporten og Steigan svarte på spørsmål. Rapporten ble tatt til etterretning.

Halvor Fjermeros fortalte om arbeidet med å finne nye skribenter. Har laget innhold til 3-dagers kurs.

4. Per-Gunnar Skotåm spør om årsmeldingen og regnskap godkjennes. Generalforsamlingen godkjenner.

Pål takket for oppmøtet.

 

Møtet ble hevet kl 13.00

 

Referent

Ivar Austbø (s)

 

 

På generalforsamlinga til Mot Dag AS 16. juni 2018 ga redaktør Pål Steigan en oppsummering av verdenssituasjonen og den medievirkeligheten steigan.no og Mot Dag arbeider i.

Foredraget kan høres her.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.