Protokoll fra generalforsamling i Mot Dag AS

0

Generalforsamlingen i Mot Dag AS ble holdt i Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, 16. juni 2018, kl 11.00.

Dagsorden for møtet var:

  1. Åpning og konstituering
  2. Valg av ordstyrer og referenter
  3. Årsrapport om virksomheten ved redaktør Pål Steigan
  4. Regnskap og tertialrapport
  5. Planer framover

 

  1. – 2. Åpning og konstituering

Styreleder Per-Gunnar Skotåm starter med å orientere. Det var ingen innsigelser mot innkalling eller det utsendte forslaget til dagsorden. Daglig leder Ivar Austbø og styreleder ble valgt til å signere referatet.

3. Redaktør Pål Steigan la fram politisk rapport og tall. Her ble også planene framover skissert. Foredraget er publisert på nett.

Aksjonærene kommenterte rapporten og Steigan svarte på spørsmål. Rapporten ble tatt til etterretning.

Halvor Fjermeros fortalte om arbeidet med å finne nye skribenter. Har laget innhold til 3-dagers kurs.

4. Per-Gunnar Skotåm spør om årsmeldingen og regnskap godkjennes. Generalforsamlingen godkjenner.

Pål takket for oppmøtet.

 

Møtet ble hevet kl 13.00

 

Referent

Ivar Austbø (s)

 

 

På generalforsamlinga til Mot Dag AS 16. juni 2018 ga redaktør Pål Steigan en oppsummering av verdenssituasjonen og den medievirkeligheten steigan.no og Mot Dag arbeider i.

Foredraget kan høres her.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelGalskap: – Spansk militærfly avfyrte rakett nær grensen til Russland
Neste artikkelRyanair: Når helvete fryser til is
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).